Inlägg av Magdalena Munther

Skapa kalenderevent i utbildningsmiljön

Skapa ett evenemang Gå till https://redaktorsstod.its.umu.se/kalender Logga in, om du inte är inloggad (i övre högra hörnet) Välj den organisation som evenemanget ska sparas under. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa evenemang. En kalendereventsida öppnas i redigeringsläge. Fyll i information om evenemanget på sidan. Fliken Innehåll: Fyll i de obligatoriska fälten […]

Skapa nyhet i utbildningsmiljön

Gå till https://redaktorsstod.its.umu.se/nyheter/ Logga in, om du inte är inloggad (i övre högra hörnet) Välj den organisation som nyheten ska sparas under. Fyll i fältet Namn på nyhetssidan och klicka på Skapa nyhetssida. Klicka på knappen Alla egenskaper (tre streck bredvid Publicera) uppe till höger. Fliken Innehåll. Innehållet behöver inte vara långt och kan vara testinnehåll (du behöver […]

Generellt listblock i Episerver

Det generella listblocket filtreras med hjälp av taggar och skapar listor av olika typer av sidor nyheter porträtt/reportage nyheter och porträtt/reportage lediga jobb forskningsgrupper forskningsinfrastrukturer Skapa ett generellt listblock och ge det ett namn. Fyll i rubrik Välj den sidtyp som du vill ska plockas upp och visas i blocket. Ställ in filtreringen. Vad listan […]

ForskningsprojektListBlock i Episerver

Blocket skapar en en lista med forskningsprojekt, doktorandprojekt och/eller post-doc projekt. Skapa ett Forskningsprojektlistblock och ge det ett namn. Ställ in filtreringar du vill att blocket ska göra kopplat till: personaltaggar nyckelord forskningsämnesord och/eller organisation (den eller de institutioner eller enheter vars projekt du vill ska visas i listan) Filtreringen blir snävare ju fler av […]

Automatiskt puffblock i Episerver

Det automatiska puffblocket skapar puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage. Blocket plockar enbart upp puffar som har en bild. Skapa ett Automatiskt puffblock och ge det ett namn. Välj hur många puffar blocket ska visa. Blockets layout anpassas efter hur många puffar du väljer att visa. Skriv en rubrik för blocket. […]

Block Diva-lista i Episerver

Blocket skapar listor över utvalda publikationer i Diva som visas upp på sidor inom umu.se. Utsökningar kan göras på till exempel Person, Titel, Disputationsdatum, Projekt, Forskargrupp och Forskningsfinansiär. Själva utsökningen görs i Diva som genererar en länk som klistras in i blocket. Skapa DiVA-sökfråga Gå in på http://umu.diva-portal.org/smash/builder.jsf?dswid=-1893&searchType=FEED och gör utsökningen. Kopiera länken för utsökningen […]

Skapa ett kalenderevenemang i Episerver

Innehåll på den här sidan: Skapa ett evenemang Gör inställningar i evenemanget Redigera evenemang Publicera påbörjade evenemang Kopiera ett evenemang Skapa ett evenemang Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet Gå till umu.se/kalender Välj den organisation som evenemanget ska sparas under. Skriv ett svenskt och engelskt namn på evenemanget (max 65 […]

Ladda upp ny bild till Episerver via Mediabanken

Bilder som du laddar upp ska vara högupplösta. Upplösningen hanteras av mallarna i Mediabanken, så bilden ska därför inte sparas om i annat program innan uppladdning. i formatet 16:9, bredden ska minst vara 1280 pixlar och höjden 720 pixlar. liggande i jpg-format färdigbearbetade skarpa ljus- och färgmässigt balanserade följa Umeå universitets bildspråk. Fotografen ska ha […]