Inlägg av Maja Wik

Skapa taggar i Teams

En tagg är en funktion för att dela upp ett team i mindre delar. Det är användbart när du vill kunna tagga en mindre grupp istället för ett helt team eller för att styra gruppernas behörigheter. Skapa en tagg i ditt team Gå till ditt team och klicka på de tre prickarna till höger om teamets […]

Växla mellan offentligt och privat team

I Teams har du möjligheten att välja mellan två typer av sekretess – offentligt eller privat team. Inställningen styr vilka som kan se ditt team och gå med i det. Här hittar du instruktioner för hur du ändrat ett offentligt team till privat eller tvärtom. Gå till ditt team och klicka på de tre prickarna […]

Arbeta med flera organisationer i Teams

Om du arbetar i flera organisationer som använder Teams (exempelvis Umeå universitet och Region Västerbotten) och vill använda Teams inom respektive organisation så kommer här instruktioner för hur du kan underlätta ditt arbete. Ett sätt att göra det smidigare när du är medlem i flera organisationer är att använda olika gränssnitt för olika organisationer. Exempelvis kan […]

Flytta dokument från Shared with everyone i Office 365

Logga in på Office 365 med ditt Umu-id och ditt lösenord. Klicka på Onedrive i vänstermenyn. Hitta mappen Shared with everyone. Markera samtliga dokument/mappar i mappen. Klicka sedan på de tre prickarna och välj Flytta till. Till höger får du upp en ruta där du kan välja var du vill flytta filerna. Välj Din Onedrive och välj […]

Publicera inlägg i flera kanaler i Teams

Det finns tillfällen då du har ett behov av att publicera samma information men i olika kanaler i Teams. I Teams finns en lösning som innebär att du inte behöver publicera samma information i de olika kanalerna utan kan skriva inlägg i en kanal och välja att publicera i flera samtidigt. På så sätt behöver […]

Kopiera en Planner (Tasks by Planner and To do)

Du har gjort en Planner (Tasks by Planner and To do) som du vill återanvända. I denna manual beskriver vi hur du kopierar en befintlig Planner exempelvis till ett annat team, kanal eller om du vill ha en likadan planner i samma kanal. Kopiera en Planner Gå till din Planner i Teams och klicka på […]

Exportera enkäter och data från Textalk Websurvey

Exportera rapportens utseende Logga in i Textalk Websurvey. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”. Klicka på den enkät som du vill bevara. Klicka på ”Testa enkät”. Du får […]

Skicka filer säkert med Skyddad bilaga

Innan du använder Skyddad bilaga Innan du använder Skyddad bilaga är det viktigt att du har läst informationen om vad du bör tänka på innan du använder Skyddad bilaga. Observera att det lösenord du väljer bara får avslöjas muntligen eller via SMS till mottagaren. Skicka filer med Skyddad bilaga Gå till webbsidan för Skyddad bilaga: […]