Inlägg av Maja Wik

Kontroll av DIP-miljön i samband med uppdatering

ITS ansvar vid uppdatering Logga in som administratör i Limesurvey Svara på en enkät i LimeSurvey Enkätsvar exporteras till DIP. Svar kan hämtas ur DIP-Exporter. Behörighetsadministratör kan ändra behörighetsinställningar i DIP-Admin Ditt ansvar som kund vid uppdatering Genomför följande reflektion: ”När denna förändring kommer till PROD, kommer insamling och datauttag fortsätta att fungera som vanligt? […]

Justera inställningarna i Forms

I denna manual visar vi hur du justerar inställningarna i Forms. Vi visar även skillnaden mellan att justera inställningar för ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz). Välj det formulär/ frågeformulär du vill justera inställningarna på. Klicka på tre prickar längst upp till höger i menyn och välj sedan inställningar. Under inställningar kan du ställa in vilka […]

Kopiera, ta bort och flytta formulär i Forms

I denna manual beskriver vi hur du kopierar, ta bort och flyttar formulär. Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id. Gå till vänstermenyn för att hitta alla applikationer och klicka på Forms. Bläddra ned tills du ser texten Alla mina formulär och klicka där. Du får nu upp en lista över dina formulär. Håll […]

Vanliga frågor om Forms

Hur hittar jag Microsoft Forms? För att komma till Office 365-portalen, gå till www.o365.umu.se. Logga in med ditt Umu-id. Leta efter Forms i den vänstra panelen. Om du inte hittar den, klicka längst ned på Fler applikationer och sök dig fram till Forms. Vad är skillnaden mellan formulär, frågeformulär och undersökningar? Formulär är den traditionella […]

Skapa frågor till frågeformulär (test) i Forms

I denna manual visar vi alla frågetyper som går att använda när man skapar frågeformulär (i denna manual kallar vi det test). Frågeformulär använder du för att exempelvis kontrollera kunskapen hos en grupp. Om du istället vill göra en enkät (samla in data), se manual för detta. Lägga till ny fråga Gå till det formulär där du […]

Skapa frågor till formulär i Forms

I denna manual visar vi alla frågetyper som går att använda när man skapar formulär. Formulär använder du för att samla in data – exempelvis vid en enkät. Om du istället vill göra ett frågeformulär (test med korrekta eller felaktiga svar), se manual för detta. Lägga till ny fråga Gå till det formulär där du vill […]

Skapa formulär eller frågeformulär med Forms

I denna instruktion beskriver vi hur du skapar formulär eller frågeformulär med Forms. Öppna din webbläsare och gå till adressen www.o365.umu.se Sök dig till panelen till vänster med alla applikationer. Klicka längst ned på Fler applikationer Välj Forms. Klicka på pilen och därefter Skapa nytt formulär för att skapa en enkät. Klicka på Nytt frågeformulär för att […]

Microsoft Lists

Lists är en app i Office 365 där du kan skapa, dela och spåra listor med vem du vill. Lists hjälper dig att spåra information och organisera ditt arbete. I denna manual beskriver vi några olika användningsområden för Lists. Det finns flera sätt att komma åt Lists. Du kan logga in via Office 365-portalen, hitta […]

Ta bort extern organisation från Teams

Om du exempelvis har deltagit i ett samarbete i Teams med en annan organisation och vill avsluta ditt som är avslut Gå till Mina appar hos Microsoft. Om du inte är inloggad loggar du in med umuid@ad.umu.se. Klicka på din profil högst upp till höger. Välj Visa konto. I menyn till vänster väljer du Organisation. Leta upp […]

Breakout rooms (grupprum) i Teams

I denna manual beskriver vi hur du som mötesorganisatör använder dig av digitala breakout rooms (digitala grupprum) i Teams för att kunna skapa meningsfulla diskussioner och utbyte av idéer.  Skapa grupprum Starta ditt möte. Klicka på symbolen för Grupprum i möteskontrollerna. I nästa ruta väljer du dina inställningar: Hur många rum du vill använda (1-50) Om […]