Intyg för utresande utbytesstudenter

Om du har ansökt till en utbytesplats, och fått den tilldelad, finns det tre intyg du som student själv kan skriva ut från Solemove gällande ditt utbyte.

  1. Logga in med ditt umu-id på: Solemove
  2. Gå till fliken ’Enclosures’.

Letter of nomination – Intygar att du är nominerad för en utbytesplats vid ett partneruniversitet. Intyget måste skrivas under av din institution, eller International Office, beroende på vilken utbytesplats du har sökt.

Certificate of English proficiency – Intygar att du har tillräckliga språkkunskaper i engelska. Intyget kan behövas som bilaga i ansökan till partneruniversitetet. Det måste skrivas under av ?

Insurance certificate – Intygar att du är försäkrad via Kammarkollegiets Student UT under dina utbytesstudier.