Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

23 sökresultat för: timeedit

2

Schemalägg med studentgrupper i TimeEdit Core

När du använder TimeEdit Core har du möjligheten att schemalägga med studentgrupper. Objekten i en schemapost i TimeEdit kan sägas svara på ett antal frågor: Kurstillfälle = Vilken kurs är undervisningen kopplad till? Lokal = Var sker undervisningen? Personal =Vem utför undervisningen? Undervisningstyp = Vilken typ av undervisning ska utföras? Studentgrupp = Vilka ska delta […]

3

Publicera schema till studentwebben

Tanken är att alla studenter ska kunna hitta sitt schema på studentwebben. Det är nu möjligt att koppla både schema med bokningar i TimeEdit samt schema från andra system eller format till studentwebben. Schemat ska finnas tillgängligt minst en månad innan utbildningen startar och om något av momenten är obligatoriska ska det framgå av schemat. För […]

4

Kopiera bokningar i TimeEdit Core med Utkastläget

I TE Core är det möjligt att kopiera schemat för en kurs och flytta det till en ny termin och därigenom återanvända ett schema. Det går att kopiera hela eller valfria delar av schemat samt även ändra valfria delar av schemat. När jag säger schema så syftar jag egentligen på en valfri samling bokningar, men […]

5

Utkastläget i TimeEdit Core

Utkastläget, eller kort bara Utkast, är en av de funktioner i TE Core som används vid kopiering av scheman och det är för detta det oftast används. Funktionaliteten är dock mer flexibel än så och det finns fler potentiella användningsområden. På samma sätt som ett mail-utkast inte är ett riktigt mail förrän det skickats är […]

7

TimeEdits olika gränssnitt

Du kan använda TimeEdit via olika gränssnitt. Oavsett vilket gränssnitt du använder lagras bokningarna i samma databas. De olika gränssnitten har olika syften och därför även olika för och nackdelar beroende på vad du vill göra. Här följer en kort beskrivning så att du vet när du ska använda vilket gränssnitt.

8

Bokningsstatus i TimeEdit

TimeEdit har funktionalitet för att jobba med bokningsstatus. För att jobba aktivt med bokningsstatus krävs att du använder TE Core. I TE Viewer kan du inte välja vilken status en bokning har.

10

Bekräfta grupprumsbokning i TimeEdit som student

Som student behöver du bekräfta din grupprumsbokning tidigast 30 minuter innan och senast 15 minuter efter att bokningstiden startat för att förhindra att den avbokas automatiskt. För att bekräfta bokningen går du i TimeEdit till sidan ”Mina grupprumsbokningar” eller till bokningssidan ”Boka grupprum”.