Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

11 sökresultat för: timeedit

1

Publicera schema till studentwebben

Tanken är att alla studenter ska kunna hitta sitt schema på studentwebben. Det är nu möjligt att koppla både schema med bokningar i TimeEdit samt schema från andra system eller format till studentwebben. Schemat ska finnas tillgängligt minst en månad innan utbildningen startar och om något av momenten är obligatoriska ska det framgå av schemat. För att […]

2

Boka grupprum i TimeEdit som student

För att kunna logga in och boka måste du ha ett Umu-ID samt vara registrerad på någon kurs vid Umeå universitet. Logga in via https://cloud.timeedit.net/umu/web/ och välj Bokning för studenter.   Välj Grupprumsbokning. Du börjar med att filtrera lokaler. Du kan fritextsöka (1), filtrera på Campus (2) eller filtrera på Byggnad (3). Du kan kombinera filter […]

3

Prenumera på ett TimeEdit-schema

Det första du behöver göra är att söka fram det schema du vill prenumerera på. Som student använder du sidan Sök scheman och bokningar som inte kräver inloggning. Välj sedan Prenumerera för att öppna Prenumerera-panelen. Det första du behöver göra är att justera Tid. Det finns tre olika alternativ: Rullande 2 veckor Rullande 4 veckor Nu […]

4

Ändra eller avboka grupprum i TimeEdit som student

Om du behöver ändra eller avboka en av dina bokningar kan du hitta all dina bokningar på sidan Mina bokningar.  Leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den. En ruta dyker upp med information om bokningen. Välj Ändra/Avboka. Du kan nu justera datum och tid för bokningen. Välj Spara för att […]

5

Skapa välkomstbrev

Du lägger upp ett välkomstbrev via kursens eller programmets sida på umu.se. För att kunna skapa ett välkomstbrev måste du ha rätt roll i det administrativa verktyget Personaladministration.

6

Välkomstbrev FAQ

Vad som gäller kring välkomstbrev till nyantagna studenter finns på medarbetarwebben Aurora. Där finns även malltexter på både engelska och svenska att utgå ifrån. Guide för hur du skapar välkomstbreven i Episerver finns beskrivet i Manual.   Hur gör jag ett välkomstbrev? Informationen till nyantagna är standardiserad och läggs in i och publiceras på webben […]

7

Schemaläggning med lokal i TE Viewer

Du kan schemalägga en kurs via TE Viewer. För bokningar med lokal använder du bokningssidan Kursbokning. Begränsa lokaler Första steget är ringa in vilken lokaltyp du behöver för schemaposten. Du kan välja hur många filter du vill, eller inga alls. Tex att blanda campus och byggnad är onödigt då byggnaderna redan är kopplade till ett […]

8

Anpassa Objektlistan i TE Core

​Du kan ställa in vilken information som visas i Objektlistan. Inställningen görs för varje Objekttyp. Börja med att välja den Objekttyp du vill ställa in i Valdalistan. Gå över till Objektlistan och klicka sedan på plustecknet i rubrikraden. Rutan Kolumner dyker upp. Här kan du välja vilka värden som ska visas för den aktuella Objekttypen genom att bocka för rutan intill kolumnnamnet. Kolumnerna läggs till […]

9

TE Core Tips och tricks

Kortkommandon nedan anges för Windows. Samma kortkommandon finns för Mac men då används ⌘ istället för CTRL. Göra om Lokalbokning till Kursbokning Högerklicka på bokningen Välj Omboka objekt Välj Kursbokning i Valdalistan Kurstillfälle och Undervisningstyp dyker nu upp i listan och kan väljas. Spara bokning Justera tid med kortkommandon Genom att använda kortkommandon går det att finjustera en boknings start- […]

10

TE Cores gränssnitt

TE Cores gränssnitt är uppbyggt i fyra olika sektioner: Menyn eller Sidomenyn Kan flyttas till högerkant genom dra och släpp. Vyer = Spara, hantera och aktivera Vyer. Inställningar = Justera inställningar för aktuell Vy. Utkast = Skapa nya Utkast eller växla mellan sparade Utkast. Kontoinställningar = Användarspecifika inställningar och byte av lösenord. Bokningsinformation = Visar […]