Inlägg av Andreas Borgström

Lägga till en bild i kalenderevenemang

Gå till fliken Innehåll för kalendereventsidan. Klicka på Mediaflowsymbolen. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha. Markera den bild du vill ha. Klicka på fliken Rättigheter för att se bilden och läsa bildrättigheter.   Välj sedan Använd denna bild, för att ge bilden rätt storlek. I dropdownmenyn […]

Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Du kan lägga till externa medlemmar i ett forskningsprojekt eller en forskargrupp. Externa medlemmar är personer som inte är anställda vid, eller anknutna till, Umeå universitet. De externa medlemmarna visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar. Börja med att skapa den nya personen Leta upp Externa personer i sidträdstrukturen inne i Episerver. Klicka längst […]

Enkel adress i Episerver

En enkel adress är smidig om du vill marknadsföra en webbadress i t.ex. tryckt material eller annan media där traditionell länkning på webben inte är möjlig eller lämplig. Med enkel adress kan du göra webbadressen kortare vilket gör att besökaren har lättare att skriva in webbadressen manuellt i telefon, dator eller annan enhet. Att tänka […]

Sortera grupp- och projektmedlemmar

Sidtyperna Forskningsgrupp och Forskningsprojekt har stöd för att kunna sortera i vilken ordningsföljd de inlagda medlemmarna presenteras. Detta gör du genom att dra och släppa medlemmarna i vyn På sidan-redigering. Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet Öppna sidstrukturträdet inne i Episerver Gå till det forskningsprojekt eller den forskningsgrupp du vill […]

Lägga till en gadget i Episerver

I navigeringsfönstret kan du lägga till små program som kallas för gadgets. Det finns flera olika gadgets att välja på. Framförallt en är väldigt bra att ha för att kunna se en sidas eller blocks olika versioner eller om den är i utkastläge med mera. Denna gadget heter Versioner. 1. Klicka på kugghjulet och välj […]

Stänga för sen anmälan i Episerver

Sen anmälan behöver stängas i både NyA-webben och i Episerver. När tillfället även är stängt i Episerver nås presumtiva studenter av samma information om att det inte längre går att göra en sen anmälan – på både Antagning.se och umu.se.  Om tillfället endast stängts i NyA visas fortfarande tillfället med texten ”Gör en sen anmälan” […]

Skapa dragspelsmeny i Episerver

Rubrikerna i dragspelsmenyn behöver vara tydliga och beskrivande. Det underlättar för läsaren att skapa sig en överblick över sidans innehåll. När menyn är stängd kan läsaren inte skumläsa sidans text, utan enbart navigera med hjälp av rubrikerna. Placera inte för mycket text under samma rubrik. Ha max två textstycken med som mest 600 tecken i […]

Publicera schema till studentwebben

Tanken är att alla studenter ska kunna hitta sitt schema på studentwebben. Det är nu möjligt att koppla både schema med bokningar i TimeEdit samt schema från andra system eller format till studentwebben. Schemat ska finnas tillgängligt minst en månad innan utbildningen startar och om något av momenten är obligatoriska ska det framgå av schemat. För […]

Publicera din personliga sida

När du ska publicera ändringar på din personliga sida behöver du scrolla tillbaka längst upp på din sidan så att du ser knappen Publicera profil. Det är denna knapp som publicerar dina ändringar. Din profilsida blir inte publicerad när du… När du har kommit en bit längre ner på sidan ser du inte längre knappen Publicera profil […]

Skapa kontaktinformation för anställda i Episerver

1. Klicka på ikonen Växla resursfönster uppe i högra hörnet. Klicka på fliken Block och markera den mapp blocket ska ligga i. Alternativt skapar du blocket från blockytan på sidan. 2. Markera mappen och skapa sedan ett nytt block Kontaktinformation för anställda genom att klicka på menyn till höger på mappen, de tre små strecken. […]