Lägg till block på sida i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till sidan där du vill lägga till blocket.
 3. Öppna resursfönstret genom att klicka på mappsymbolen i det övre högra hörnet. Nåla fast.
 4. Leta reda på den mapp där blocket ligger.
 5. Dra blocket till den blockyta där du vill att den ska ligga (vänsterklicka på det önskade blocket och håll knappen nedtryckt hela tiden medan du drar det).

Blocket är nu på plats på sidan, men syns inte utåt på sidan för en besökare. För att det nya blocket ska synas utåt för besökare, behöver du publicera sidan.

Block i brödtextfältet

 1. Leta reda på mappen där blocket ligger.
 2. Ställ markören i brödtextfältet där du vill placera blocket. Om du inte ställt markören på önskad plats i brödtextfältet, kommer blocket att hamna längst ner på sidan. Blocket går då inte att dra inom textfältet till önskad plats, utan måste tas bort och läggas till igen.
 3. Dra blocket till brödtextfältet.

Blocket är nu på plats på sidan, men syns inte utåt på sidan för en besökare. För att det nya blocket ska synas utåt för besökare, behöver du publicera sidan.

Skapa en puff till sida i Episerver

 1. Gå till fliken Puffinnehåll på den sida som du vill puffa för.
  Skärmdump
 2. Fyll i de olika fälten:
  • Puffrubrik Den rubrik som ska synas i den färdiga puffen. Oftast är det samma som sidans namn.
  • Puffbild Den bild som ska synas i den färdiga puffen. Bilden ska vara beskuren i 16:9.
  • Pufftext Den text som ska visas i den färdiga puffen. Texten får vara max 110 tecken och bör tydligt visa vilken information man hittar om man klickar på puffen.
 3. Publicera.

Skapa ny standardsida i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till den sida du vill skapa en ny sida under (föräldersidan)
 3. Lägg till en ny undersida genom att klicka längst ut till höger i strukturträdet på föräldersidan, och välj Ny sida. 

   

 4. Ge sidan ett namn.
 5. Välj sidtypen Standardsida.

Sidan är skapad och sparad, men inte publicerad.

Jag vill publicera också.

Skapa välkomstbrev

Du lägger upp ett välkomstbrev via kursens eller programmets sida på umu.se. För att kunna skapa ett välkomstbrev måste du ha rätt roll i det administrativa verktyget Personaladministration.