Skapa intern länk

Interna länkar, länkar till sidor som också är Episerver-sidor, kan skapas på tre olika sätt. Tänk på att vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen alltid ska fungera.

Intern länk genom att dra sida till puffyta

 1. Öppna navigeringsfönstret med struktursymbolen. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Leta reda på den sida du vill länka till.
 3. Vänsterklicka på sidan och håll knappen nedtryckt hela tiden. Dra sidan till puffytan på den sida du vill länka från.
 4. Förhandsgranska.
 5. Publicera.

Om du inte ser någon puff i puffytan, eller om puffen saknar bild, rubrik eller text, saknas den informationen på den sida du dragit in. Puffinformationen på den sidan måste då kompletteras

Intern länk genom att dra sida till texteditorn

 1. Klicka i texteditorn på den sida du vill lägga till länken. Placera markören på det ställe i texten där du vill att länken ska placeras.
 2. Öppna trädstrukturen och leta rätt på den interna sida du vill länka till. Dra sidan från trädstrukturen till texteditorn och släpp.

Om du vill kan du sedan även redigera länktexten i texteditorn.

Intern länk genom att markera text

 1. Skriv in länktexten i texteditorn, och markera den. Klicka på länkikonen.
 2. Fyll i Länktitel, och klicka i knappen framför Sida.
 3. Klicka på knappen med tre prickar
 4. Leta upp och markera den sida du vill länka till. Klicka på OK. Klicka på OK igen.

Intern länk till sida på engelska/svenska

Länka från en svensk sida till en engelsk sida inom samma sajt (eller engelsk till svensk)

1. Skriv in länktexten i texteditorn, och markera den. Klicka på länkikonen.
2. Fyll i Länktitel
3. Språk: Välj det andra språket
4. Klicka i knappen framför Sida.
5. Klicka på knappen med tre prickar. Det vanliga sidstrukturträdet visas. Välj den sida i strukturen vars andra språkversion du vill länka till (den som du valt i Språk, se ovan)
6. Klicka på OK. Klicka på OK igen.

Visa kalenderhändelser i Episerver (Kalenderblock)

 1. Skapa ett nytt block och välj blocket som heter Kalenderlista.
 2. Ställ in filtreringen. Blocket skapar en lista med kalenderevent beroende på hur du ställer in filtreringen (läs längre ner på sidan om hur filtreringen fungerar):
  • Start- och slutdatum. Det här kan du oftast lämna tomt, blocket visar då kommande evenemang från och med dagens datum och framåt.
  • Visa bara event som startar idag. Med denna egenskap ibockad listas ”dagens event” per automatik. Om det inte finns några event en dag visas ett generellt meddelande istället.
  • Eventtyp
  • Målgrupp
  • Arrangörstaggar
  • Organisationstaggar
  • Nyckelordstaggar
 3. Publicera blocket.
 4. Dra in blocket på sidan där du vill lista kalenderhändelserna.

Filtreringen fungerar generellt så här:

 • Ju fler olika typer av taggar du använder, desto färre evenemang får du i listan. Till exempel om du filtrerar på både arrangör och nyckelord så plockar listan bara upp evenemang som är taggade med båda dessa egenskaper.
  Filtreringen blir alltså smalare när du har många taggar och nyckelord.
 • Ju fler av samma typ av tagg du skriver in, desto fler evenemang får du i listan. Till exempel om du anger flera arrangörer så kommer evenemang från alla dessa arrangörer att visas.

 

Översätta standardsida till engelska i Episerver

För att språkväxlingen ska fungera behöver den svenska och den engelska versionen av en sida att kopplas ihop. Det kallas i Episerver att man översätter sidan, vilket dock inte innebär att innehållet automatiskt blir översatt. Det måste skapas manuellt.

 1. Gå till fliken Webbplatser ovanför sidstrukturen. Välj English.
 2. Markera den sida du vill översätta, klicka sedan på alternativet Översätt i övre högra hörnet.
 3. Fyll i allt innehåll på nytt, fast på engelska.
  1. Fyll först i Namn på sidan, och Rubrik. Klicka på Skapa.
  2. Fyll sedan i ingress och brödtext på engelska.
 4. När sidan är färdig med allt innehåll på plats kan du publicera eller schemalägga publicering.

Notera att denna sida har fått en annan url/webbadress än den svenska motsvarande sidan i och med att den översatts och fått ett annat namn. Notera även att den motsvarande språksidan är länkad.

Filmblock i Episerver

 1. Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatorisk information:
  • Rubrik
  • Beskrivning
  • Länk till filmen som ska finnas på antingen Youtube, Umu-play eller Vimeo.
 3. Fyll i valfri information:
  • Visningsbild. Om du vill ha en annan visningsbild än den automatiska kan du välja en ny bild från Qbank.
  • Placering i brödtext. Välj hur filmblocket ska visas när blocket ligger i brödtextfältet och inte en blockyta.
 4. Publicera videoblocket.
 5. Dra in på den eller de sidor där den ska visas.

Lägga till bild i puff i Episerver

 1. Klicka på ikonen för Mediabanken i puffblocket eller puffinformationen på en sida. Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 2. För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha. Välj View för att se bilden och läsa bildrättigheter.
 3. Välj sedan Crop, för att ge bilden rätt storlek.
 4. Välj Standard 16:9 (måtten är 1280×720) i droppmenyn Select Template.
 5. Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.
 6. När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).

Blå eller grön knapp?

Om en bild redan har rätt beskärningsmått och att inget behöver ändras så använder du den blå knappen, Use Original.

När du har använt en mall och alltså beskurit bilden via crop, ska du använda den gröna knappen, Use media adjusted. Om du använder Use Media  utan att ha använt en mall blir bilden suddig/grynig.

Lägga till bild i brödtext i Episerver

 • Gå till önskad sida och markera med markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden.
 • Klicka på ikonen för Mediebanken.

  Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 • För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha.
 • Klicka på View för att ta reda på om du får använda bilden.

 • Välj därefter Crop, för att beskära bilden enligt rätt mall.
 • Välj mallen Standard 16:9 i droppmenyn Select Template. Om det är en personbild som inte går att beskära 16:9 kan du även välja Porträttbild kvadratisk  vä/hö.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.
 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).
 • Fyll i de fält som inte är ifyllda i Bildinställningar. De fält som redan är ifyllda har fyllts i med information från Mediabanken, och följer med även till den sida du lägger in bilden på.

  Visningsformat. Välj om bilden ska vara i Fullbredd, Porträttbild kvadratisk vänster eller höger. Om du beskurit bilden i mallen Standard 16:9 väljer du fullbredd, och om du beskurit bilden i mallen Porträttbild kvadratisk vä/hö väljer du Porträttbild kvadratisk vänster eller höger som Visningsformat.
  – Egenskap 1. Här fylls fotografens namn i. Fotograf och ska alltid anges.
  – Egenskap 2. Här fylls Alt-texten i. Alt-text och ska alltid anges.
  – Egenskap 3. Här fylls eventuell bildtext i. Bildtext är valfritt.
 • Klicka på Update för att infoga bilden på sidan.

I redigeringsläget spränger bilden sönder sidan men i förhandsgranskningsläget och i besökarläget är bilden bra.

Skapa dokumentlänk i Episerver

Du kan skapa en länk till ett dokument på två sätt, antingen genom en textlänk eller med ett puffblock. Först behöver du ha laddat upp dokumentet i Episerver.

Tänk på att vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen i webbläsaren alltid ska fungera.

Textlänk

 1. Gå till den sida du vill ha din dokumentlänk på.
 2. Markera den text som ska bli länk och klicka på länkikonen.
 3. Fyll i länktitel.
 4. Lämna Öppna i blankt, vilket betyder att dokumentet öppnas i samma fönster.
 5. Klicka i knappen vid Media, och på knappen med tre punkter.
 6. Gå till den mapp där dokumentet ligger.
 7. Markera filen du vill länka till och klicka på OK.
 8. Klicka på OK.
 9. Markera länken och klicka på knappen ”Dokumentikon” som visar besökaren vilken sorts dokument som länkas till:

Puffblock

 1. Skapa ett puffblock, antingen direkt på den sida där blocket ska ligga, eller i lämplig mapp i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatoriskt innehåll.
 3. Öppna Sida/URL med knappen med tre punkter till höger om sista raden.
 4. Klicka i knappen vid Media, och på knappen med tre punkter.
 5. Gå till den mapp där dokumentet ligger.
 6. Markera filen du vill länka till och klicka på OK.
 7. Klicka på OK.
 8. Dra in det nyskapade blocket på sidan.

Avpublicera och återpublicera i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på den valda sidan.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till höger på sidan.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Välj ett datum och tidpunkt i dropdownmenyn, eller Nu för omedelbar avpublicering.
 6. Klicka på Spara.

I trädstrukturen syns då en röd klocksymbol som visar att sidan är avpublicerad.

Återpublicera

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på den valda sidan.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till höger på sidan.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Klicka på Ta bort utgångsdatumet och sedan på Spara.

Skapa undermappar i resursbiblioteket i Episerver

 1. Öppna resursbiblioteket
 2. Markera fliken Media.
 3. Klicka dig fram till den mapp du vill göra en undermapp till.
 4. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ny katalog.
 5. Namnge din nya mapp.

Ladda upp dokument i Episerver

Innan du laddar upp dokument

I de allra flesta fall är det bättre att ha innehåll på webbsidor än i dokument på webben,
då de påverkar både sökbarhet och tillgänglighet.

Det finns information på Aurora om digital tillgänglighet och tillgängliga dokument.
Det finns också information i webbredaktörsutbildningen: Läs mer när/om dokument är lämpliga att ladda upp

Innan du laddar upp dokument:

 • Lägg innehållet på en webbsida om möjligt.
 • Om det inte är möjligt behöver dokumentet tillgänglighetsanpassas innan det laddas upp

Att ladda upp och visa ett dokument innehåller tre moment:

 1. Ladda upp dokumentet.
 2. Komplettera dokumentet med obligatorisk information.
 3. Publicera dokumentet.

1. Ladda upp dokument

Dokument kan laddas upp på två sätt:

Genom att dra och släppa dokumentet till en specifik mapp eller genom att peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer.

Alternativ 1. Dra och släpp dokument till specifik mapp

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och dra filen/filerna till den här ikonen.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”, se bild nedan)

Alternativ 2. Peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ladda upp filer.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”)
 3. Klicka på plusikonen och peka ut ett dokument.
 4. När dokumentet har laddats upp, klicka på knappen Stäng.

2. Komplettera med information och publicera

 1. Leta reda på dokumentet i resursfönstret.
 2. Dubbelklicka på dokumentet. Då får du upp en vy där du ska fylla i ett antal egenskaper.
 3. Fyll i fälten Titel och Filnamn. Ange eventuella Organisations- eller Nyckelordstaggar.

3. Publicera dokumentet

Nu är dokumentet redo för att publiceras.

Du kan sedan länka till dokumentet.