Skapa bildspel i Episerver

1. Skapa ett bildspelsblock på önskad plats, antingen på sidan eller i resursbiblioteket.

2. Bestäm om bildspelet ska ha en presentationsbild som visas innan själva bildspelet startar. Bocka i så fall i Visa presentationsbild och presentationstext innan bildspelet.

3. Peka ut önskad presentationsbild genom att klicka på ikonen för Mediaflow. Välj mallen Standard 16:9.

4. Fyll i rubrik och presentationstext som kommer att visas innan bildspelet startar. Presentationstext måste vara inlagd för att den utpekade presentationsbilden ska visas.

5. Om du vill att bilderna i bildspelet ska kunna visas i lightbox (dvs. att bildspelet visas i större format) bockar du i Visa bildspel i lightbox.

6. Bilder kan ha bildtext. Bocka i detta val om texterna ska visas under varje bild i bildspelet.

Lägg till bilder i bildspelet

7. Klicka på plusikonen under raden Bildspelsinnehåll.

8. En dialogruta med  dyker upp. Klicka på ikonen för Mediaflow för att leta fram bilden.

9. Välj bildstorleksmallen som heter Standard 16:9 klicka på Infoga bilden för att lägga till innehållet i dialogrutan.

10. Klicka på Lägg till.

11. För att lägga till fler bilder följ stegen 7-10 ovan.

12. Publicera blocket och dra in det på sidan när du är klar.

13. Om du vill ändra ordning på bilderna kan du göra det genom att redigera bildspelsblocket. För muspekaren över bilden du vill flytta eller ta bort. Ute till höger på raden ser du en menyikon, klicka på den och välj det du vill göra.

14. När du är klar publicerar du dina ändringar.

Lägga till toppbild på sida i Episerver

1. Gå till ingången Toppbild  på den sida du vill lägga in en toppbild. Toppbild kan användas på sidtyperna standardsida, subwebbstartsida och porträtt/reportage.

Skärmdump

2. Klicka på symbolen för Mediaflow under fliken Toppbild. Ett fönster för Mediaflow öppnas och där du kan söka efter den bild du vill ha.

3. Markera den bild du vill ha för att se bilden och läsa bildrättigheter.

4. Välj Använd bild för att kunna ge bilden rätt storlek.

5. I menyn Bildstorlek väljer du mallen Toppbild (måtten är 2560×800).

 • Toppbild för porträttsida:
  Om du ska lägga till en toppbild på sidtypen Porträtt väljer du mallen som heter Toppbild för porträttsida.

6. Bilden får en streckad markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek. Markeringen går att flytta med hjälp av dra den med markören. I samma ruta kan du se hur bilden kommer att se ut.

7. När du är nöjd med beskärningen klickar du på Infoga bilden.

Valen Visa rubrik på bild, Inventera rubrik, Tona bild används om bilden tillåter text på bild, beroende på motiv t.ex., samt att det tillför sidan innehåll. Om inte, används vanlig rubrik på sidan. Text på bild ska undvikas i det längsta då tillgängligheten kan bli sämre om bild och text inte passar ihop samt att kontrasterna inte blir tillräckligt stora.
Om du är osäker på bildval i kombination med ovanstående val och inställningar är du välkommen att kontakta Kommunikationsenheten via Servicedesk.

Skapa nyhet i Episerver

 1. Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet
 2. Gå till umu.se/nyheter.
 3. Scrolla ner på sidan och välj den organisation som nyheten ska sparas under.
 4. Fyll i fältet Namn på nyhetssidan och klicka på Skapa nyhetssida.
 5. Klicka på knappen Alla egenskaper (tre streck bredvid Publicera) uppe till höger.
 6. Innehåll Fyll i rubrik, sammanfattning och brödtext.
  1. Intern eller extern skribent fylls i olika beroende på om skribenten är medarbetare på Umeå universitet (intern) eller ej (extern). I fältet intern skribent kan du hitta alla anställda, och namnet länkas då till personens personliga sida på umu.se. För externa skribenter skriver du in namnet och en e-post som läsaren kan använda för kontakt. Förslagsvis en e-postadress som går till universitetet och som vid behov kan vidarebefordras till skribenten, till exempel redaktion@umu.se.
 7. Puffinnehåll Fältet Pufftext är obligatoriskt att fylla i.
 8. Taggar
  Här fyller du i din organisation, om nyheten handlar om någon medarbetare eller forskargrupp och eventuella nyckelord. Prioritera att fylla i Organisation, Personal och Forskargrupp eftersom det hjälper för att kunna visa upp nyheten i olika listningar på umu.se
 • Sidansvarig webbredaktör är obligatorisk att fylla i. Börja skriv namnet på den som ska stå som sidansvarig webbredaktör och välj genom att klicka på namnet.
 • Informationsägare är obligatorisk att fylla i. Börja skriv namnet på den som ska stå som informationsägare och välj genom att klicka på namnet.
 • Organisation Skriv namnet på institution, enhet eller motsvarande.
 • Personal Om nyheten handlar om medarbetare anger du namn här. Börja skriv namnet och välj genom att klicka på namnet.
 • Nyckelord Börja skriv in nyckelord och välj i listan.
 • Forskningsområde Klicka på pilen längst ut i fältet för att välja.
 • Forskargrupp Klicka på pilen längst ut i fältet för att välja.

9. Publicera sidan.

10. Om du vill skapa en engelsk version av sidan, översätt sidan enligt denna manual: https://manual.its.umu.se/oversatta-sida-till-engelska-i-episerver/ 

Ladda upp ny bild till Episerver via Mediabanken

Som webbredaktör kan du inte själv ladda upp bilder och filmer till Episerver. Du har endast möjlighet att använda redan uppladdade bilder och filmer. Personer med rollen Mediaredaktör arbetar med bilder och filmer i mediabanken Mediaflow och har möjlighet att ladda upp bilder och filmer och distribuera dessa till Episerver. Om du behöver ladda upp en bild/film kan du kontakta din institutions/enhets Mediaredaktör om ni har en sådan.

Förteckning av Mediaredaktörer

Har du ingen Mediaredaktör på institutionen/enheten kan du gå via Kommunikationsenheten.

Formulär för bilduppladdning

Filmer kräver undertexter på det talade språket för att få användas på webben.

Kontakta Kommunikationsenheten om du behöver ladda upp en film eller ta hjälp av en Mediaredaktör.

För dig som är Mediaredaktör: Ladda upp filer till Mediaflow

Logga in i Episerver

 1. Surfa till umu.se
 2. Klicka på Logga in i övre högra hörnet
 3. Välj Redigera
 4. Logga in med ditt Umu-id.
 5. Klicka på den orangea ikonen i övre högra hörnet.
 6. Klicka på Redigera.

Skapa intern länk

Interna länkar, länkar till sidor som också är Episerver-sidor, kan skapas på tre olika sätt. Tänk på att vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen alltid ska fungera.

Intern länk genom att dra sida till puffyta

 1. Öppna navigeringsfönstret med struktursymbolen. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Leta reda på den sida du vill länka till.
 3. Vänsterklicka på sidan och håll knappen nedtryckt hela tiden. Dra sidan till puffytan på den sida du vill länka från.
 4. Förhandsgranska.
 5. Publicera.

Om du inte ser någon puff i puffytan, eller om puffen saknar bild, rubrik eller text, saknas den informationen på den sida du dragit in. Puffinformationen på den sidan måste då kompletteras

Intern länk genom att dra sida till texteditorn

 1. Klicka i texteditorn på den sida du vill lägga till länken. Placera markören på det ställe i texten där du vill att länken ska placeras.
 2. Öppna trädstrukturen och leta rätt på den interna sida du vill länka till. Dra sidan från trädstrukturen till texteditorn och släpp.

Om du vill kan du sedan även redigera länktexten i texteditorn.

Intern länk genom att markera text

 1. Skriv in länktexten i texteditorn, och markera den. Klicka på länkikonen.
 2. Fyll i Länktitel, och klicka i knappen framför Sida.
 3. Klicka på knappen med tre prickar
 4. Leta upp och markera den sida du vill länka till. Klicka på OK. Klicka på OK igen.

Intern länk till sida på engelska/svenska

Länka från en svensk sida till en engelsk sida inom samma sajt (eller engelsk till svensk)

1. Skriv in länktexten i texteditorn, och markera den. Klicka på länkikonen.
2. Fyll i Länktitel
3. Språk: Välj det andra språket
4. Klicka i knappen framför Sida.
5. Klicka på knappen med tre prickar. Det vanliga sidstrukturträdet visas. Välj den sida i strukturen vars andra språkversion du vill länka till (den som du valt i Språk, se ovan)
6. Klicka på OK. Klicka på OK igen.

Visa kalenderhändelser i Episerver

 1. Skapa ett nytt block, fyll i namn och välj blocket Kalenderlista.
 2. Ställ in filtreringen. Blocket skapar en lista med kalenderevent beroende på hur du ställer in filtreringen (läs längre ner på sidan om hur filtreringen fungerar):
  • Start- och slutdatum Lämna dessa tomma om blocket ska visa kommande evenemang från och med dagens datum och framåt.
  • Visa bara event som startar idag Med denna egenskap ibockad listas ”dagens event” per automatik. Om det inte finns några event en dag visas ett generellt meddelande istället.
  • Eventtyp
  • Målgrupp
  • Arrangörstaggar
  • Organisationstaggar
  • Nyckelordstaggar
 3. Publicera blocket.
 4. Dra in blocket på sidan där du vill lista kalenderhändelserna.

Filtreringen fungerar generellt så här:

 • Ju fler olika typer av taggar du använder, desto färre evenemang får du i listan. Till exempel om du filtrerar på både arrangör och nyckelord så plockar listan bara upp evenemang som är taggade med båda dessa egenskaper.
  Filtreringen blir alltså smalare när du har många taggar och nyckelord.
 • Ju fler av samma typ av tagg du skriver in, desto fler evenemang får du i listan. Till exempel om du anger flera arrangörer så kommer evenemang från alla dessa arrangörer att visas.

 

Översätta sida till engelska i Episerver

För att språkväxlingen ska fungera behöver den svenska och den engelska versionen av en sida kopplas ihop. Det kallas i Episerver att man översätter sidan, vilket dock inte innebär att innehållet automatiskt blir översatt. Det måste skapas manuellt.

 1. Gå till fliken Webbplatser ovanför sidstrukturen. Välj English.
 2. Klicka på Sidor
 3. Markera den sida du vill översätta, klicka sedan på alternativet Översätt i övre högra hörnet.
 4. Fyll i innehållet på engelska.
  • Fyll först i Namn på sidan. Klicka på Skapa (se bild ovan).
  • Nu är den engelska versionen av sidan skapad. Under fliken Innehåll fyller du i en Rubrik
  • Fyll sedan i sammanfattning och brödtext på engelska.
 5. När sidan är färdig med allt innehåll på plats kan du förhandsgranska och publicera sidan.

Egenskaper för sidan när den är har översatts

Sidan har fått en annan url/webbadress än den svenska motsvarande sidan i och med att den översatts och fått ett annat namn.

Den motsvarande språksidan är länkad vid Språk. Det gör att när du är inne i Epi och vill byta till den andra språkversionen kan du klicka på länken istället för att gå via fliken Webbplatser.

Filmblock i Episerver

 1. Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatorisk information:
  • Rubrik
  • Beskrivning
  • Klicka  på länken ”(Klicka här för att ange film)” film som återfinns på Mediaflow. När du väljer att infoga film är det viktigt att du kryssar i alternativet ”starta uppspelningen direkt när sidan visas”. Om du inte gör det funkar den inte i vissa mobiltelefoner samt att desktopanvändare behöver trycka på play 2 gånger för att filmen ska börja spelas upp.

   • Om filmen återfinns på någon annan plattform anger du du adressen till filmen enligt nedan.
  • Länk till filmen som ska finnas på antingen Youtube, Vimeo eller Umu-play.
 3. Fyll i valfri information:
  • Visningsbild. Om du vill ha en annan visningsbild än den automatiska kan du välja en ny bild från Qbank.
  • Placering i brödtext. Välj hur filmblocket ska visas när blocket ligger i brödtextfältet och inte en blockyta.
 4. Publicera videoblocket.
 5. Dra in på den eller de sidor där den ska visas.