Filmblock i Episerver

 1. Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatorisk information:
  • Rubrik
  • Beskrivning
  • Klicka  på länken ”(Klicka här för att ange film)” film som återfinns på Mediaflow. När du väljer att infoga film är det viktigt att du kryssar i alternativet ”starta uppspelningen direkt när sidan visas”. Om du inte gör det funkar den inte i vissa mobiltelefoner samt att desktopanvändare behöver trycka på play 2 gånger för att filmen ska börja spelas upp.

   • Om filmen återfinns på någon annan plattform anger du du adressen till filmen enligt nedan.
  • Länk till filmen som ska finnas på antingen Youtube, Vimeo eller Umu-play.
 3. Fyll i valfri information:
  • Visningsbild. Om du vill ha en annan visningsbild än den automatiska kan du välja en ny bild från Qbank.
  • Placering i brödtext. Välj hur filmblocket ska visas när blocket ligger i brödtextfältet och inte en blockyta.
 4. Publicera videoblocket.
 5. Dra in på den eller de sidor där den ska visas.

Lägga till bild i puff i Episerver

 1. Klicka på ikonen för Mediaflow i puffblocket eller fliken Puffinnehåll på en sida. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 2. Markera den bild du vill ha för att se bilden och läsa bildrättigheter (Medgivande från fotograf och Notering nyttjanderätt).
 3. Välj sedan Använd bild för att kunna ge bilden rätt storlek.
 4. I menyn Bildstorlek väljer du Standard 16:9 (måtten är 1280×720) .
 5. Bilden får en streckad markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek. Markeringen går att flytta med hjälp av dra den med markören. I samma ruta kan du se hur bilden kommer att se ut.
 6. När du är nöjd med beskärningen klickar du på Infoga bilden.

Lägga till bild i brödtext i Episerver

 • Gå till önskad sida och placera markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden.
 • Klicka på ikonen för Mediaflow.
  skärmdump
  Ett Mediabankfönster visas, där du kan söka efter den bild du vill ha eller klicka dig fram i mapparna Webbilder och Mediabanken.
  skärmdump
  Skärmdump
 • Markera den bild du vill ha.
 • Klicka på  fliken rättigheter för att ta reda på om du får använda bilden.
  SkärmdumpSkärmdump
 • Välj därefter Använd denna bild, för att beskära bilden enligt rätt mall.
 • Välj mallen Standard 16:9 i drop down-menyn Bildstorlek. Om det är en personbild som inte går att beskära till 16:9 kan du även välja Porträttbild Kvadratisk vä/hö.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden.
 • När du är nöjd med beskärningen och eventuell Alternativtext (bildtext) klickar du på Infoga bilden.
 • Fyll i de fält som inte är ifyllda i Bildinställningar. De fält som redan är ifyllda har fyllts i med information från Mediaflow, och följer med även till den sida du lägger in bilden på. Du kan ändra bildtexten eller lägga till fotograf när bilden är inlagd på sidan.
  Skärmdump
  Skärmdump
  – Bildplacering väljer du efter att bilden är inlagd på sidan. Markera bilden och välj Format i editorn. Välj om bilden ska vara i Porträttbild kvadratisk vänster eller höger genom att välja Bildplacering. Om du beskurit bilden i mallen Standard 16:9 behöver du inte välja något format men om du beskurit bilden i mallen Porträttbild kvadratisk vä/hö väljer du Porträttbild kvadratisk vänster eller höger som Visningsformat.
  Skärmdump

Skapa dokumentlänk i Episerver

Du kan skapa en länk till ett dokument på två sätt, antingen genom en textlänk eller med ett puffblock. Först behöver du ha laddat upp dokumentet i Episerver.

Vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen i webbläsaren alltid ska fungera.

Textlänk

 1. Gå till den sida du vill ha din dokumentlänk på.
 2. Markera den text som ska bli länk och klicka på länkikonen.
 3. Fyll i länktitel.
 4. Lämna Öppna i blankt, vilket gör att dokumentet öppnas i samma fönster.
 5. Klicka i knappen vid Media, och på knappen med tre punkter.
 6. Gå till mappen där dokumentet ligger.
 7. Markera filen du vill länka till och klicka på OK.
 8. Klicka på OK.
 9. Markera länken och klicka på knappen Dokumentikon som visar besökaren vilken sorts dokument som länkas till:

Puffblock

 1. Skapa ett puffblock, antingen direkt på den sida där blocket ska ligga, eller i lämplig mapp i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatoriskt innehåll.
 3. Öppna Sida/URL med knappen med tre punkter till höger om sista raden.
 4. Klicka i knappen vid Media, och på knappen med tre punkter.
 5. Gå till den mapp där dokumentet ligger.
 6. Markera filen du vill länka till och klicka på OK.
 7. Klicka på OK.
 8. Dra in det nyskapade blocket på sidan.

Avpublicera och återpublicera i Episerver

Avpublicera

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på sidan i sidstrukturträdet.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till i övre delen av sidan, till höger.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Välj ett datum och tidpunkt i dropdownmenyn, eller Nu för omedelbar avpublicering.
 6. Klicka på Spara.

I trädstrukturen syns då en röd klocksymbol som visar att sidan är avpublicerad.

Återpublicera

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på sidan.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till höger på sidan.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Klicka på Ta bort utgångsdatumet och sedan på Spara.

Skapa undermappar i resursbiblioteket i Episerver

 1. Öppna resursbiblioteket
 2. Markera fliken Block.
 3. Klicka dig fram till den mapp du vill göra en undermapp till.
 4. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ny katalog.
 5. Namnge din nya mapp.

Ladda upp dokument i Episerver

Innan du laddar upp dokument

I de allra flesta fall är det bättre att ha innehåll på webbsidor än i dokument på webben,
då de påverkar både sökbarhet och tillgänglighet.

Det finns information på Aurora om digital tillgänglighet och tillgängliga dokument.

Innan du laddar upp dokument:

 • Lägg innehållet på en webbsida om möjligt.
 • Om det inte är möjligt behöver dokumentet tillgänglighetsanpassas innan det laddas upp

Att ladda upp och visa ett dokument innehåller tre moment:

 1. Ladda upp dokumentet.
 2. Komplettera dokumentet med obligatorisk information.
 3. Publicera dokumentet.

1. Ladda upp dokument

Dokument kan laddas upp på två sätt:

Genom att dra och släppa dokumentet till en specifik mapp eller genom att peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer.

Alternativ 1. Dra och släpp dokument till specifik mapp

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och dra filen/filerna till den här ikonen.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”, se bild nedan)

Alternativ 2. Peka ut dokument med alternativet Ladda upp filer

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Media.
 2. Markera önskad mapp och klicka längst ut på raden, på ikonen med streck och nedåtpil, välj Ladda upp filer.
  (OBS! Du som jobbar med Bildmuseets eller Curiosums webbplats laddar upp dokument till mappen ”För denna webbplats”)
 3. Klicka på plusikonen och peka ut ett dokument.
 4. När dokumentet har laddats upp, klicka på knappen Stäng.

2. Komplettera med information och publicera

 1. Leta reda på dokumentet i resursfönstret.
 2. Dubbelklicka på dokumentet. Då får du upp en vy där du ska fylla i ett antal egenskaper.
 3. Fyll i fälten Titel och Filnamn. Ange eventuella Organisations- eller Nyckelordstaggar.

3. Publicera dokumentet

Nu är dokumentet redo för att publiceras.

Du kan sedan länka till dokumentet.

Ta bort block i Episerver

Ta bort block från sida

Blocket ligger i en blockyta

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till sidan där blocket finns
 3. Klicka i blockets övre högra hörn och välj Ta bort. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen i resursbiblioteket.

Blocket ligger i brödtextfältet

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet.
 2. Gå till sidan där blocket finns.
 3. Ställ markören i fältet på raden nedanför blocket. Backa med ”bakåtpilen” på tangentbordet för att få bort blocket. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen i resursbiblioteket.

Ta bort block från resursbiblioteket

Observera att när du tar bort ett block från resursbiblioteket försvinner det från alla sidor som det används på och går inte att använda igen, om det inte återställs från papperskorgen.

 1. Öppna resursbiblioteket och markera fliken Block.
 2. Leta fram ditt block.
 3. Klicka längst ut till höger och välj Flytta till papperskorg.

 

Manual för att återställa borttaget och slängt innehåll.

Redigera block i Episerver

Det finns två olika sätt att redigera skapade block.

Redigera block via resursbiblioteket

 1. Klicka på mappikonen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

  Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
 2. Leta reda på blocket i mappstrukturen.
 3. Klicka på de tre små ränderna längst till höger på den markerade ytan vid blockets namn.
 4. Välj Redigera.
 5. Gör dina önskade ändringar.
 6. Publicera.

Redigera block direkt på sidan

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Leta reda på sidan där blocket ligger.
 3. Klicka i blockets övre högra hörn och välj Redigera.
 4. Gör dina önskade ändringar.
 5. Publicera.

Skapa och sortera block i Episerver

 1. Klicka på mappsymbolen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

  Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
 2. Markera den mapp där du vill att blocket ska ligga.
 3. Klicka längst ut till höger på de tre strecken och välj Nytt block.

 4. Döp blocket och välj den blocktyp du vill ha.

Blocket är nu skapat och sparat.

Vilken information som krävs i blocket beror på vilken blocktyp du skapat.

Skapa block på sidan

Ska blocket bara användas på bara en sida? Då kan du skapa blocket på just den sidan. Om blocket senare kommer att användas på flera sidor går det att flytta till resursbiblioteket genom dra-och-släpp.

 1. Gå till sidan där du vill skapa blocket
 2. Gå till fliken Innehåll.
 3. Välj Skapa ett nytt block i önskad blockyta (1 eller 2)
 4. Välj önskad blocktyp. Gör de inställningar som behövs för det valda blocket.
 5. Ge blocket ett namn
 6. Klicka på Skapa.

Ändra blockordning på en sida

Om det ligger fler än ett block i en blockyta går det att styra i vilken ordning de ska hamna, genom att dra och släppa blocken inom blockytan. En svart linje kommer då att synas i fältet som berättar var det nya blocket hamnar. Du kan även klicka i blockets övre högra hörn och välja att flytta det upp eller ner.