Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

48 sökresultat för: outlook

31

Ta bort grupper i Microsoft 365

Ta bort grupper i verktyget Du kan ta bort grupper i respektive verktyg där gruppen finns, såsom Planner, Sharepoint och Teams. Observera att om du tar bort en grupp så tar du bort allt som hör till gruppen. Till exempel, om du tar bort en grupp i Planner så tar du bort SharePoint-webbplats och eventuellt […]

34

Semestermeddelande, Vacation

Du kan ange om semestermeddelanden bara ska skickas till övriga inom Exchange-servern (internt umu) eller även till utomstående. Studenter som skickar med student.umu.se räknas som interna. Obs! att semestermeddelanden bara skickas en gång vill du att meddelanden ska skickas varje gång personen mailar dig så ska du skapa en regel istället. Se mer angående regler […]

35

Jag saknar mail, mail kommer inte fram

Om du saknar mail kan du börja med att testa följande saker: Kommer mailet från en extern adress (ej umu.se eller student.umu.se) så kan du kontrollera om mailet fastnat i spamfiltret antispam.umu.se Verifiera att avsändaren angett rätt adress och inte fått en studs på mailet i fråga. Är konversationer aktiverat? Klicka på den lilla pilen […]

36

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

37

Ställa in hänvisning av samtal i förväg (Skype för företag)

Om du vill schemalägga en hänvisning i förväg gör du det via Outlook. Skapa en mötesbokning i Outlook. Skriv in koden för din hänvisningsorsak i rubriken för mötesbokningen, till exempel #LUN. Välj ”Frånvarande” i fältet ”Visa som”. Välj en start- och sluttid för mötesbokningen. Skicka mötesbokningen till dig själv och ev mötesdeltagare. Hänvisningen är då […]

38

Importera ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre […]

39

Hitta Umu-id för personal

Verifierat att det fungerar både på PC och Mac Öppna Outlook Klicka på ”Adressbok” menyn Start flik Sök 3. Säkerställ att adressboken är inställd på att söka i ”Global adresslista” Skriv in namnet på personen på personen vars Umu-id ska lokaliseras Om flera personer har samma namn går det se mer information på Befattning, Avdelning […]

40

Radera en förlorad eller stulen mobil enhet

Viktigt! Alla program och all information tas bort från enheten och funktionerna försvinner, förutom möjligheten att ringa nödsamtal (112). Du kan också använda den här proceduren till att radera en enhet innan du avyttrar den eller överlämnar den till en ny användare. Så här raderar du en mobil enhet på avstånd 1. Logga in på […]