Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

52 sökresultat för: Teams

4

Förbered och skapa Breakout rooms innan Teamsmötet

I denna manual beskriver vi hur du som mötesorganisatör använder dig av digitala breakout rooms (digitala grupprum) i Teams för att kunna skapa meningsfulla diskussioner och utbyte av idéer. Observera att för att använda grupprum måste du använda skrivbordsapplikationen för Teams.  Vi rekommenderar att du förbereder dina grupprum innan Teamsmötet. Det är enbart mötesorganisatören (den […]

5

Arbeta med flera organisationer i Teams

Om du arbetar i flera organisationer som använder Teams (exempelvis Umeå universitet och Region Västerbotten) och vill använda Teams inom respektive organisation så kommer här instruktioner för hur du kan underlätta ditt arbete. Ett sätt att göra det smidigare när du är medlem i flera organisationer är att använda olika gränssnitt för olika organisationer. Exempelvis kan […]

6

Hänvisa samtal i Teams

Om du inte kan eller vill ta emot samtal i Teams kan du hänvisa dina samtal på några olika sätt.  Välj statusen stör ej Välj statusen “Stör ej” för att hänvisa samtal och tillfälligt stänga av aviseringar.   Klicka på din profil uppe i högra hörnet, klicka sedan på statusen och välj ”Stör ej”.  För […]

7

Gör en spontan omröstning med Forms i Teamsmöte

I denna manual beskriver du hur du gör en spontan omröstning via Forms under ett pågående möte i Teams. Denna metod är lämplig när du är presentatör eller organisatör i ett möte i Teams och spontant vill skapa en omröstning. Om du vill göra en planerad omröstningar inför ett möte, se vår andra manual (se […]

8

Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal. Ställ in aviseringar för Teams-applikationen Klicka på ”tre prickar” uppe i högra hörnet inne i  Teams och välj Inställningar. Välj sedan fliken Meddelanden och aktivitet och ställ in under de olika […]

9

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

10

Överför ett samtal i Teams

1.När du är i ett samtal i Teams, välj Mer > Överför i dina samtalskontroller. 2. Börja skriva namnet på personen eller telefonnumret du vill överföra samtalet till och välj dem när de visas. 3. Om du överför till en annan Teams-användare, slå på Ring tillbaka om ingen svarade för att skicka tillbaka samtalet till […]