Inlägg av Elin Sköld

Vanliga frågor om Teams

Möten i Teams Kommer Skype att försvinna? Ja, Microsoft kommer på sikt att sluta uppdatera Skype och istället endast satsa på Microsoft Teams. I dagsläget går det inte att ringa till externa personer direkt via Teams. Detta kan du göra som vanligt via Skype, tills nya beslut är tagna. Hur många personer kan man se på […]

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

Olika inloggningar och i vilka tjänster de används

Det är inte alltid helt lätt att veta vilken inloggning som ska användas till vilken tjänst. Här har vi samlat de olika inloggningstyperna som finns, hur de ska användas och i vilka tjänster. De olika inloggningstyperna som beskrivs på sidan är: ADFS CAS SSO SWAMID Umu-id Umu-mail ADFS Används ursprungligen för att logga in i […]

Ladda upp och dela film i Stream

Stream är en tjänst där du kant ladda upp, visa och dela videofilmer inom Umeå universitet.   Logga in För att logga in – gå till Streams webbplats. Logga in med ditt Umu-id och lösenord (namnochsiffra@ad.umu.se). Skapa en grupp Med denna funktion skapar du en grupp för din klass/kurs där endast studenterna i den specifika klassen/kursen […]

Tips för bra samarbete i Teams 

Innan ni börjar samarbeta i Teams kan det vara bra att tänka igenom ett par saker. Skapa grundläggande struktur Vad är huvudsyftet med teamet?  Vad ska teamet heta? – Sätt ett tydligt namn som är tydligt för alla medlemmar och anknyter till syftet. Vad har ni för behov i gruppen?  Vilka kanaler vill ni ha, […]

Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt.  Bjuda in en intern medlem Gå till teamet som medlemmen ska bjudas in till. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till medlem. Sök och välj personens namn i listan och klicka sedan på lägg till. Vill du lägga till […]

Skapa en kanal i Teams

Gå in i det team där du vill lägga till en kanal. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn och välj sedan Lägg till kanal Välj ett kanalnamn och beskriv din kanal. Namnet på kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn. Välj också om kanalen ska vara tillgänglig för […]

Skapa ett team i Teams

Öppna Teams. Du hittar Teams som en app i din dator alternativt genom att logga in i Office 365 i din webbläsare. Du loggar in med ditt Umu-id.  Logga in i Office 365  I menyn till vänster väljer du fliken ”Team” > Gå med i eller skapa ett team (nere till vänster alt. uppe till höger) > Skapa ett […]