Inlägg av Elin Sköld

Dela filer från ett team till ett annat

Länka in en fil som en flik Gå till det team och kanal som har filer du vill dela till personer utanför teamet  Välj fliken Filer och Öppna i Sharepoint      3. I Sharepoint letar du upp den mapp/fil du vill dela och väljer ikonen för att dela 4. Nu kan du se över behörigheten […]

Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal. Ställ in aviseringar för Teams-applikationen 1. Klicka på ”…” uppe i högra hörnet inne i Microsoft Teams och välj Inställningar. 2. En meny visas nu. Välj Inställningar. 3. Välj sedan fliken […]

Röstbrevlådan hos Telia (fristående mobil)

Den här instruktionen gäller för dig som har en fristående mobil hos Telia och som inte använder Skype för telefoni och därmed saknar ett fastnätsnummer (090-). För att komma till röstmenyn för brevlådan, slå kortnummer 989 från din mobil. Därefter navigerar du enligt nedanstående bild.

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

Olika inloggningar och i vilka tjänster de används

Det är inte alltid helt lätt att veta vilken inloggning som ska användas till vilken tjänst. Här har vi samlat de olika inloggningstyperna som finns, hur de ska användas och i vilka tjänster. De olika inloggningstyperna som beskrivs på sidan är: ADFS CAS SSO SWAMID Umu-id Umu-mail ADFS Används ursprungligen för att logga in i […]

Ladda upp och dela film i Stream

Stream är en tjänst där du kant ladda upp, visa och dela videofilmer inom Umeå universitet.   Logga in För att logga in – gå till Streams webbplats. Logga in med ditt Umu-id och lösenord (namnochsiffra@ad.umu.se). Skapa en grupp Med denna funktion skapar du en grupp för din klass/kurs där endast studenterna i den specifika klassen/kursen […]