Inlägg av Elin Sköld

Överför ett samtal i Teams

1.När du är i ett samtal i Teams, välj Mer > Överför i dina samtalskontroller. 2. Börja skriva namnet på personen eller telefonnumret du vill överföra samtalet till och välj dem när de visas. 3. Om du överför till en annan Teams-användare, slå på Ring tillbaka om ingen svarade för att skicka tillbaka samtalet till […]

Hänvisa samtal i Teams

Om du inte kan eller vill ta emot samtal i Teams kan du hänvisa dina samtal på några olika sätt.  Välj statusen stör ej Välj statusen “Stör ej” för att hänvisa samtal och tillfälligt stänga av aviseringar.   Klicka på din profil uppe i högra hörnet, klicka sedan på statusen och välj ”Stör ej”.  För […]

Inställningar för telefoni i Teams (mobilvy)

Så här ser vyn ut när du klickar på fliken Samtal i Teams-appen. Du ser en lista med historik över dina samtal. Klicka på telefonen längst ner i högra hörnet för att ringa ett samtal. Inställningarna når du genom att klicka på din profil till vänster i appen, välj ”Inställningar” och sedan ”Ringer”. Via Ring […]

Inställningar för telefoni i Teams

Så här ser vyn ut när du klickar på fliken Samtal i Teams. OBS! Vyn visas endast för dig som flyttat telefonin från Skype till Teams.  Lägg till nya kontakter.​ Skriv numret du vill ringa eller sök på ett namn och ring direkt.​ Välj om du vill vidarekoppla och hitta andra inställningar för samtal.​ Inställningar för ljudenheter. Välj vilken ljudenhet du vill använda.​ Klicka på din profil för att ändra status och ange statusmeddelande. Du kan även schemalägga din frånvaro.  Inställningarna når du genom att klicka på din profil uppe till höger, välj ”Hantera konto” och sedan ”Samtal”. ​ Under Telesvarsregler kan du ställa in regler för vad som ska hända när du inte besvarar samtal samt regler för vidarekoppling. Genom Ring även kan du välja att det även ska ringa […]

Om grupper i Microsoft 365

När du lägger till en medlem i en grupp i Office 365 så får den korrekt behörighet på allt som gruppen omfattar med hjälp av tjänsten Microsoft 365 Groups. Grupper ska helst ha två ägare och det är viktigt att ta bort grupper som inte längre används.  Vad är en Microsoft 365-grupp och hur skapas […]