Inlägg av Elin Sköld

Tips för bra samarbete i Teams 

Innan ni börjar samarbeta i Teams kan det vara bra att tänka igenom ett par saker. Skapa grundläggande struktur Vad är huvudsyftet med teamet?  Vad ska teamet heta? – Sätt ett tydligt namn som är tydligt för alla medlemmar och anknyter till syftet. Vad har ni för behov i gruppen?  Vilka kanaler vill ni ha, […]

Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt.  Bjuda in en intern medlem Gå till teamet som medlemmen ska bjudas in till. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till medlem. Sök och välj personens namn i listan och klicka sedan på lägg till. Vill du lägga till […]

Skapa en kanal i Teams

Gå in i det team där du vill lägga till en kanal. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn och välj sedan Lägg till kanal Välj ett kanalnamn och beskriv din kanal. Namnet på kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn. Välj också om kanalen ska vara tillgänglig för […]

Skapa ett team i Teams

Öppna Teams. Du hittar Teams som en app i din dator alternativt genom att logga in i Office 365 i din webbläsare. Du loggar in med ditt Umu-id.  Logga in i Office 365  I menyn till vänster väljer du fliken ”Team” > Gå med i eller skapa ett team (nere till vänster alt. uppe till höger) > Skapa ett […]