Inlägg av Elin Sköld

Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal. Ställ in aviseringar för Teams-applikationen 1. Klicka på ”…” uppe i högra hörnet inne i Microsoft Teams och välj Inställningar. 2. En meny visas nu. Välj Inställningar. 3. Välj sedan fliken […]

Röstbrevlådan hos Telia (fristående mobil)

Den här instruktionen gäller för dig som har en fristående mobil hos Telia och som inte använder Skype för telefoni och därmed saknar ett fastnätsnummer (090-). För att komma till röstmenyn för brevlådan, slå kortnummer 989 från din mobil. Därefter navigerar du enligt nedanstående bild.

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

Tips för bra samarbete i Teams 

Innan ni börjar samarbeta i Teams kan det vara bra att tänka igenom ett par saker. Skapa grundläggande struktur Vad är huvudsyftet med teamet?  Vad ska teamet heta? – Sätt ett tydligt namn som är tydligt för alla medlemmar och anknyter till syftet. Vad har ni för behov i gruppen?  Vilka kanaler vill ni ha, […]

Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt.  Bjuda in en intern medlem Gå till teamet som medlemmen ska bjudas in till. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till medlem. Sök och välj personens namn i listan och klicka sedan på lägg till. Vill du lägga till […]

Skapa en kanal i Teams

Gå in i det team där du vill lägga till en kanal. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn och välj sedan Lägg till kanal Välj ett kanalnamn och beskriv din kanal. Namnet på kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn. Välj också om kanalen ska vara tillgänglig för […]

Skapa ett team i Teams

Öppna Teams. Du hittar Teams som en app i din dator alternativt genom att logga in i Office 365 i din webbläsare. Du loggar in med ditt Umu-id.  Logga in i Office 365  I menyn till vänster väljer du fliken ”Team” > Gå med i eller skapa ett team (nere till vänster alt. uppe till höger) > Skapa ett […]