Inlägg av Jonas Sundström

Medgivandetjänsten

Vissa företag som erbjuder studentrabatter vill kunna kontrollera i Ladok att du studerar. För att de ska kunna göra det måste du först ge ditt medgivande. Du kan se vilka företag det handlar om och ge dina medgivanden via länken på Min inställningar. Du hittar den även som genväg på Studentwebben.

Programvaror för studenter

Program och IT-hjälpmedel för dig som är student När du studerar vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal programvaror och andra IT-hjälpmedel som kan underlätta dina studier. Office 365 – e-post, lagra filer och arbeta med dokument Programvaror för stöd till dig som har läs- och skrivsvårigheter Microsofts programvaror som används som utvecklingsverktyg Microsofts […]

Datorlabb

Det finns ett fåtal datorer som är öppna för alla studenter att använda. Till dessa hör universitetsbibliotekets datorlabb, http://www.ub.umu.se/boka. Det finns även ett datorlabb i medicinska biblioteket (byggnad 6M). Resterande datorlabb ansvaras för av olika institutioner och de studenter som just nu läser kurser vid respektive institution har tillgång till dessa. För att komma in i […]

Boka grupprum för studenter

Som student har du möjlighet att boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. Inloggning med Umu-id krävs. https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/boka-lokal/  

Kursval vid lärarutbildningen – valwebb

Genom att använda kursvalsystemet kan studenter vid lärarutbildningen välja kurser och skapa sin egen lärarutbildning utifrån sina intressen och önskemål om framtida verksamhet i förskola, fritidshem eller skola. Webbplatsen återfinns på adressen https://valwebb.educ.umu.se/ Du loggar in med ditt Umu-id.

Hur får jag tillgång till Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg?

Umeå universitet ger sina studenter tillgång till MS Azure Dev Tools for Teaching (har ersatt MS Imagine) som innehåller Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg. Användningsområdet är framför allt naturvetenskapliga/tekniska studier eller utvärdering i detta syfte. Man får dock t ex inte tillgång till MS Office. De Windowsversioner som finns tillgängliga via MS Azure Dev Tools for Teaching […]

Installera program via Software Center

Här följer en guide för hur man som användare installerar program på sin dator via Software Center. OBS! Gäller endast för institutioner som använder klienthanteringstjänsten. Program installeras själv av användaren via Software Center som man hittar under startmenyn och Microsoft System Center. När du startar Software Center och klickar på Applications på den vänstra kanten […]