Inlägg av Jonas Sundström

Programvaror för studenter

Program och IT-hjälpmedel för dig som är student När du studerar vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal programvaror och andra IT-hjälpmedel som kan underlätta dina studier. Office 365 – e-post, lagra filer och arbeta med dokument Programvaror för stöd till dig som har läs- och skrivsvårigheter Microsofts programvaror som används som utvecklingsverktyg Microsofts […]

Datorlabb

Det finns ett fåtal datorer som är öppna för alla studenter att använda. Till dessa hör universitetsbibliotekets datorlabb, http://www.ub.umu.se/boka. Det finns även ett datorlabb i medicinska biblioteket (byggnad 6M). Resterande datorlabb ansvaras för av olika institutioner och de studenter som just nu läser kurser vid respektive institution har tillgång till dessa. För att komma in i […]

Boka grupprum för studenter

Som student har du möjlighet att boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. Inloggning med Umu-id krävs. https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/boka-lokal/  

Kursval vid lärarutbildningen – valwebb

Genom att använda kursvalsystemet kan studenter vid lärarutbildningen välja kurser och skapa sin egen lärarutbildning utifrån sina intressen och önskemål om framtida verksamhet i förskola, fritidshem eller skola. Webbplatsen återfinns på adressen https://valwebb.educ.umu.se/ Du loggar in med ditt Umu-id.

Hur får jag tillgång till Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg?

Umeå universitet ger sina studenter tillgång till MS Azure Dev Tools for Teaching (har ersatt MS Imagine) som innehåller Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg. Användningsområdet är framför allt naturvetenskapliga/tekniska studier eller utvärdering i detta syfte. Man får dock t ex inte tillgång till MS Office. De Windowsversioner som finns tillgängliga via MS Azure Dev Tools for Teaching […]

Installera program via Software Center

Här följer en guide för hur man som användare installerar program på sin dator via Software Center. OBS! Gäller endast för institutioner som använder klienthanteringstjänsten. Program installeras själv av användaren via Software Center som man hittar under startmenyn och Microsoft System Center. När du startar Software Center och klickar på Applications på den vänstra kanten […]

Hantera gästkonton till UmU AD

Som OU-administratör kan du skapa personliga gästkonton med åtkomst till Umu AD. Gästkontot knyts till en ansvarig enhet med en ansvarig ägare. Giltighetstiden stäcker sig till max ett år men kan förlängas med tiden. Ägare och den tänkta användningen av kontot kan uppdateras i efterhand liksom lösenordet och status på kontot (aktivt/inaktivt). Skapa nytt gästkonto […]

Hantera systemkonton i OU

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som du vill behandla systemkonton för. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten. Välj sedan ”Hantera systemkonto”. På denna sida kan du se alla systemkonton för din valda organisation. Här kan du söka konton, skapa ett […]

Windows 8/10/11, Server 2012/16/19/22, Office 2016/2019 – Licensering

När du installerat mjukvaran ovan måste du aktivera produkten för att den inte ska sluta fungera efter 30 dagar. I den här guiden finns 3 guider: *Aktivering Windows *Aktivering Office *Felsökning Aktivering KMS-licensering KMS-servern är spärrad så den bara går att nå från Umeå universitets nät. Har ni en dator som sitter utanför det nätet […]