Inlägg av Jonas Sundström

SPSS uppdateringar

SPSS patchar och fixpacs för de senaste versionerna finns att hämta här: https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/ITS-Programvaror/ Dessa filer avser uppdateringar av SPSS. Kontakta din licensansvarige om du behöver filer för nyinstallation eller uppgradering till nyare version av SPSS.

Skapa e-post signatur med logotyp

Som en del av den uppdaterade grafiska profilen har det tagits fram en gemensam e-post signatur med logotyp för Umeå universitets medarbetare. Börja med att gå in i  redigeringsläget för signaturer och välj skapa ny alternativt redigera en befintlig signatur. För att lägga till logotypen kan du dra och släppa bildfilen (png) direkt i fönstret […]

Hitta Umu-id för personal

Verifierat att det fungerar både på PC och Mac Öppna Outlook Klicka på ”Adressbok” menyn Start flik Sök 3. Säkerställ att adressboken är inställd på att söka i ”Global adresslista” Skriv in namnet på personen på personen vars Umu-id ska lokaliseras Om flera personer har samma namn går det se mer information på Befattning, Avdelning […]

Storlek e-post bilagor

Gränsen på universitetets mailserver för utgående post är 35 MB. Vilket beroende på filen som skickas innebär att det kan vara runt 30 MB stor. Skall man skicka större filer rekommenderas andra vägar. Ex. Onedrive. OBS! Tänk på att mottagande mailserver, när ni skickar, kan ha andra gränser. Gränser för andra epostleverantörer: Gmail: 25MB http://www.thewindowsclub.com/attachment-size-limits-outlook-gmail-yahoo

Backuptjänst – Min backup

Backuptjänsten ’Min backup’ vänder sig till institutioner och enheter som vill säkra sin information på ett tryggt och enkelt sätt. Institutionen/enheten tilldelas en förutbestämd diskvolym till en fast månadskostnad. Storleken på den ingående diskvolymen baseras på antalet anslutna användare. Utrymmet fördelas inte lika utan blir en pott där vissa användare kan använda mer disk medan andra […]

Köp av produkter till Umeå universitets (motsv) verksamhet

Villkor som gäller vid köp via ITS:s e-handelssystem Wisum kan du se på följande sida: https://www.wisum.its.umu.se/RDS/Default.aspx Välj ”Villkor” på Startsidan. Garantivillkor för produkter förmedlade via ITS är i normalfallet de som gäller från respektive tillverkare. Information om hur du felanmäler en trasig produkt m m hittar du via: https://www.wisum.its.umu.se/RDS/Default.aspx Välj ”Garantier/returer kontaktinfo” på Startsidan. Har […]

Camtasia Studio / SnagIt uppgradering

Om du har en Camtasia Studio/SnagIt licens via ITS som omfattar underhåll/uppgraderingar men inte använder den senaste versionen, kan du hämta senaste versioner via följande länkar. Camtasia SnagIt För registrerade licenser (registrering görs via ITS programserver) kan du få korrekt produktnyckel via ITS.

Byta lösenord på Umu-id (Anställd)

Alternativ 1 Loggar du in med ditt Umu-id på datorn så kan du i Windows byta lösenord genom att trycka CTRL-ALT-DEL på tangentbordet. VPN måste användas om man kör hemifrån. OBS! När du väl bytt lösenord så är det viktigt att du uppdaterar lösenordet på dina enheter då gamla lösenord som används för automatiska inloggningar i […]

Lägga till en extra brevlåda/funktionsbrevlåda i Apple Mail

Konfigurera delad e-postlåda, även kallad funktionsbrevlåda, i Apple Mail För att koppla upp en delad e-postlåda i Apple Mail krävs det att du ansluter den med IMAP/SMTP men med olika autentiseringsuppgifter för inkommande och utgående. Gå in i Systeminställningar och välj Internetkonton Klicka på ”+” och välj Lägg till ett annat konto Välj E-postkonto Fyll i e-postadress till […]