Inlägg av Jonas Sundström

SPSS vilka MacOS stöds

Vilka är de operativsystem som stöds av MacOS för IBM SPSS Statistics? Hela listan hittar du på https://www.ibm.com/support/pages/what-are-supported-apple-macintosh-operating-system-versions-ibm-spss-statistics MacOS BigSur (11.x) On Apple Mac Big Sur it is recommended to use IBM SPSS Statistics 27.0.1 release. MacOS Catalina (10.15) Support for IBM SPSS Statistics 26, it’s Fixpacks and upcoming SPSS Statistics main releases. It is […]

SPSS

SPSS på Umeå universitet För statistikprogramvaran SPSS (inklusive AMOS) finns möjlighet att beställa användarlicens till anställda och för datorer i datorsalar vid Umeå universitet. Institution/enhet har även möjlighet att beställa licens för installation på sina studenters privata datorer. Programvaran får med denna licens endast användas för icke kommersiell forskning eller studier/undervisning vid universitetet på datorer […]

Skapa e-post signatur med logotyp

Som en del av den uppdaterade grafiska profilen har det tagits fram en gemensam e-post signatur med logotyp för Umeå universitets medarbetare. Börja med att gå in i  redigeringsläget för signaturer och välj skapa ny alternativt redigera en befintlig signatur. För att lägga till logotypen kan du dra och släppa bildfilen (png) direkt i fönstret […]

Hitta Umu-id för personal

Verifierat att det fungerar både på PC och Mac Öppna Outlook Klicka på ”Adressbok” menyn Start flik Sök 3. Säkerställ att adressboken är inställd på att söka i ”Global adresslista” Skriv in namnet på personen på personen vars Umu-id ska lokaliseras Om flera personer har samma namn går det se mer information på Befattning, Avdelning […]

Storlek e-post bilagor

Gränsen på universitetets mailserver för utgående post är 35 MB. Vilket beroende på filen som skickas innebär att det kan vara runt 30 MB stor. Skall man skicka större filer rekommenderas andra vägar. Ex. Onedrive. OBS! Tänk på att mottagande mailserver, när ni skickar, kan ha andra gränser. Gränser för andra epostleverantörer: Gmail: 25MB http://www.thewindowsclub.com/attachment-size-limits-outlook-gmail-yahoo

Backuptjänst – Min backup

Min backup är en central tjänst Universitetsstyrelsen har beslutat att erbjuda en central backuptjänst för alla medarbetare från den 1 januari 2018. Den tjänst som kommer erbjudas är Min backup som ITS tillhandahåller, vilket är en tjänst som hela eller delar av er institution/enhet redan använder. Backuptjänsten ’Min backup’ vänder sig till institutioner och enheter som […]

Köp av produkter till Umeå universitets (motsv) verksamhet

Villkor som gäller vid köp via ITS:s e-handelssystem Wisum kan du se på följande sida: https://www.wisum.its.umu.se/RDS/Default.aspx Välj ”Villkor” på Startsidan. Garantivillkor för produkter förmedlade via ITS är i normalfallet de som gäller från respektive tillverkare. Information om hur du felanmäler en trasig produkt m m hittar du via: https://www.wisum.its.umu.se/RDS/Default.aspx Välj ”Garantier/returer kontaktinfo” på Startsidan. Har […]

Camtasia Studio / SnagIt uppgradering

Om du har en Camtasia Studio/SnagIt licens via ITS som omfattar underhåll/uppgraderingar men inte använder den senaste versionen, kan du hämta senaste versioner via följande länkar. Camtasia SnagIt För registrerade licenser (registrering görs via ITS programserver) kan du få korrekt produktnyckel via ITS.

Byta lösenord på Umu-id (Anställd)

Alternativ 1 Loggar du in med ditt Umu-id på datorn så kan du i Windows byta lösenord genom att trycka CTRL-ALT-DEL på tangentbordet. VPN måste användas om man kör hemifrån. OBS! När du väl bytt lösenord så är det viktigt att du uppdaterar lösenordet på dina enheter då gamla lösenord som används för automatiska inloggningar i […]

Lägga till en extra brevlåda/funktionsbrevlåda i Apple Mail

Konfigurera delad e-postlåda, även kallad funktionsbrevlåda, i Apple Mail För att koppla upp en delad e-postlåda i Apple Mail krävs det att du ansluter den med IMAP/SMTP men med olika autentiseringsuppgifter för inkommande och utgående. Gå in i Systeminställningar och välj Internetkonton Klicka på ”+” och välj Lägg till ett annat konto Välj E-postkonto Fyll i e-postadress till […]