Sluta synka profilmappar i Onedrive (Windows)

1. Starta utforskaren, högerklicka på molnet och välj sedan Inställningar.

2. Välj Hjälp & Inställningar

3. Gå till fliken Säkerhetskopiering och välj Hantera säkerhetskopiering.

4. Välj Stoppa säkerhetskopiering av profilmappen du inte vill ska synkas till Onedrive.

5. Välj Stoppa säkerhetskopiering.

6. En informationsruta kommer upp som du bara kan stänga.

7. Då filerna flyttats till Onedrive så behöver du själv flytta tillbaka dessa, använd länken i mappen (i detta fall Bilder-mappen) för att hitta dem.
När du hittat filerna så flyttar du dem till respektive mapp på datorn.

Logga in på Onedrive (Windows)

1. Starta Onedrive och logga in med ditt UMUid, umuid@ad.umu.se

2. När du valt plats (standard är att föredra), klicka på Nästa.

3. Här kan du välja om du vill att vissa utvalda profil-mappar ska hanteras i Onedrive.
Ibockade mappar kommer att synkas upp i molnet och vissa filer kommer bara vara tillgängliga med internetanslutning (om Files on demand är påslaget).
Vill du inte att mapparna ska synkas upp i molnet väljer du att bocka ur dessa.

4. Du får upp en några inforutor som du kan klicka nästa på, vid rutan nedan välj Senare.

5. Nu ska konfigurationen av Onedrive vara klar.

Installera Office 365 (Windows)

I denna manual beskriver vi hur du installerar Office 365 via Software center om du har en dator som är klienthanterad.


  1. Starta Software Center på din dator.
    Software center ikon
  2. Klicka på Updates. Om det finns uppdateringar, installera dessa.
    Software center uppdateringar
  3. Starta om datorn.
  4. Stäng ned alla dina Office-program som exempelvis Skype, Teams, Word o.s.v.
  5. Starta Software Center på din dator på nytt.
  6. Gå till Options.
  7. Under Computer maintenance klickar du på knappen Sync Policy.
    Software center sync policy
  8. Klicka på Applications.
  9. I sökfältet – sök efter Office 365.
    Software center applications
  10. Klicka på Office 365.
  11. Klicka Install.
    Software center install Office 365
  12. Nu installeras Office 365!

Lägga till multifaktorautentisering på ny enhet (MFA)

Multifaktorautentisering (MFA) är en tjänst som ger dig ett utökat skydd vid inloggning. Tjänsten innebär att när du loggar in i vissa tjänster vid universitet kommer du att använda appen Microsoft Authenticator på din telefon eller surfplatta, utöver ditt Umu-id och lösenord. I denna guide beskriver vi hur du lägger till multifaktorautentisering på en ny enhet.

Observera att du behöver ha tillgång till den enhet som har Microsoft Authenticator för att kunna lägga till multifaktorautentisering på en ny enhet. Om du har tappat bort din enhet behöver du skicka ett ärende till Servicedesk för att få tillgång till en engångskod.


  1. Gå till Microsoft Security Info.
  2. Gå till fliken Säkerhetsinformation.
  3. Klicka på Lägg till metod.
    Lägga till metod multifaktorautentisering
  4. Klicka Lägg till i rutan som öppnas.
    Lägg till enhet Authenticator
  5. Du får nu upp en skärm där du uppmanas att ladda ned appen Microsoft Authenticator.
  6. Klicka på Nästa.
    Ladda ner Microsoft Authenticator
  7. På nästa skärm klicka Nästa.
    Konfigurera konto Authenticator
  8. Du får nu upp en skärm som uppmanar dig att scanna en QR-kod. Denna ska du strax scanna med din mobiltelefon eller platta.
    Scanna QRkod Microsoft Authenticator
  9. Starta appen Microsoft Authenticator i din mobil eller surfplatta. Nästa steg kan se lite olika ut beroende på din mobiltelefon men processen är densamma.
  10. Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet för att lägga till konto. 
  11. Välj kontotypen Arbets- eller skolkonto.
  12. I fönstret som kommer upp, välj Skanna QR-kod.
    Microsoft Authenticator adding account
  13. Använd din mobiltelefon för att scanna QR-koden på datorskärmen.Scanna QRkod Microsoft Authenticator
  14. Du får nu upp ett meddelande som visar att Microsoft Authenticator är kopplad till kontot. Klicka Nästa.
  15. Du får nu upp en skärm som uppmanar dig att testa tjänsten. Du kommer samtidigt att få en notifiering på din mobiltelefon/platta om att godkänna inloggningen. Välj Godkänn i din mobiltelefon/platta.
    Prova Microsoft Authenticator
  16. Du får nu en bekräftelse på datorskärmen om att meddelandet har godkänts. Klicka Nästa.
    Meddelandet godkant Microsoft Authenticator
  17. Du har nu lagt till multifaktorautentisering på ytterligare en enhet! Din förinställda standardinloggningsmetod är att logga in via en avisering från Microsoft Authenticator. Du kan ändra metod för standardinloggning genom att klicka på länken i högerkolumnen. Klicka Klar.
    Microsoft Authenticator klart

Ändra standardmetod för inloggning (MFA)

Om du vill kan du efter aktivering av multifaktorautentisering byta din standardinloggningsmetod.

  1. Gå till sidan Microsoft Safety info
  2. Välj fliken Säkerhetsinformation.
  3. Klicka Ändra bredvid Standardinloggningmetod.
    Lägga till metod multifaktorautentisering
  4. Välj mellan att använda kod från din Authenticator-app (standard) eller att få en notifiering från appen.
    Ändra standardinloggningsmetod Authenticator
  5. Klicka sedan Bekräfta.
    Bekräfta byte standardinloggnin Authenticator

Ändra inställningar för delade filer i Office 365

När du delar filer/mappar, ändrar inställningar för delning eller slutar dela filer/mappar i Office 365 så använder du o365.umu.se. Där väljer du sedan om du vill dela filer/mappar från Sharepoint (det vill säga Teams) eller Onedrive. I denna manual utgår vi från Sharepoint men samma inställningar fungerar för Onedrive.

Dela fil eller mapp

  1. Öppna o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id.
  2. Klicka på ikonen för Sharepoint i vänstermenyn.
  3. Klicka på den Sharepoint-yta (team) där du har filer/mappar som du vill ändra inställningar.
  4. Klicka på Dokument i vänstermenyn för att få upp samtliga mappar och dokument på  Sharepoint-ytan (teamet). En kanal i Teams syns i Sharepoint som en mapp.
    Visa alla dokument Sharepoint
  5. Gå till den mapp eller fil som du vill sluta dela.
  6. För muspekaren över mappen/filen för att få fram en dold meny.
  7. Klicka på de tre prickarna och därefter på Hantera åtkomst.
  8. För att ändra dina inställningar – klicka på de tre prickarna.
    Ändra inställningar Office 365
  9. Här kan du välja om om du vill att de som har åtkomst ska kunna redigera eller bara läsa. Klicka i området i bilden nedan.
    Observera att denna inställning påverkar alla personer du har delat filen/mappen med.Ändra inställningar visa Office 365
  10. Klicka Spara när du är färdig.
  11. När du klickar på krysset får du upp en kontrollfråga – om du är säker på att du vill ändra länkinställningen. För att ändra inställningen klicka på Ändra det annars väljer du Avbryt.
  12. Klart!

Sluta dela filer i Office 365

När du delar filer/mappar, ändrar inställningar för delning eller slutar dela filer/mappar i Office 365 så använder du o365.umu.se. Där väljer du sedan om du vill dela filer/mappar från Sharepoint (det vill säga Teams) eller Onedrive. I denna manual utgår vi från Sharepoint men samma inställningar fungerar för Onedrive.

Dela fil eller mapp

  1. Öppna o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id.
  2. Klicka på ikonen för Sharepoint i vänstermenyn.
  3. Klicka på den Sharepoint-yta (team) där du har filer/mappar som du vill sluta dela.
  4. Klicka på Dokument i vänstermenyn för att få upp samtliga mappar och dokument på  Sharepoint-ytan (teamet). En kanal i Teams syns i Sharepoint som en mapp.
    Visa alla dokument Sharepoint
  5. Gå till den mapp eller fil som du vill sluta dela.
  6. För muspekaren över mappen/filen för att få fram en dold meny.
  7. Klicka på de tre prickarna och därefter på Hantera åtkomst.
    Hantera åtkomst i Office 365
  8. Under Hantera åtkomst kan du se en lista på den/de du har delat ut filen till. Klicka i området enligt bilden nedan.
    Personer med åtkomst Office 365
  9. För att sluta dela till en eller flera personer – klick på krysset bredvid namnet.
    Sluta dela filer i Office 365
  10. När du klickar på krysset får du upp en kontrollfråga – om du är säker på att du vill ta bort åtkomst och sluta dela. För att sluta dela välj Ta bort annars väljer du Avbryt.
    Kontroll ta bort åtkomst Office 365
  11. Nu har du tagit bort åtkomsten och slutat dela din mapp/fil.

Dela filer i Office 365

När du delar filer/mappar, ändrar inställningar för delning eller slutar dela filer/mappar i Office 365 så använder du o365.umu.se. Där väljer du sedan om du vill dela filer/mappar från Sharepoint (det vill säga Teams) eller Onedrive. I denna manual utgår vi från Sharepoint men samma inställningar fungerar för Onedrive.

Dela fil eller mapp

  1. Öppna o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id.
  2. Klicka på ikonen för Sharepoint i vänstermenyn.
  3. Klicka på den Sharepoint-yta (team) där du har filer/mappar som du vill dela.
  4. Klicka på Dokument i vänstermenyn för att få upp samtliga mappar och dokument på  Sharepoint-ytan (teamet). En kanal i Teams syns i Sharepoint som en mapp.
    Visa alla dokument Sharepoint
  5. Gå till den mapp eller fil som du vill dela. För muspekaren över mappen/filen för att få fram en dold meny (se bilden ovan).
  6. Här kan du välja mellan att klicka på de tre prickarna och klicka på Dela i menyn som kommer upp. Du kan också trycka på ikonen med pilen för att direkt komma till dela-vyn.
  7. I dela-vyn hittar du inställningar för hur du vill dela mappen/filen. Börja med att klicka på det inramade området (se bild nedan) för att ställa in vem eller vilka som ska ha åtkomst till mappen/filen.
    Dela-vyn i Sharepoint
    Här finns tre alternativ för hur du kan dela mappen/filen:

    1. Personer i Umeå universitet som har länken
      Detta alternativ gör att alla inom organisationen som har länken kan komma åt filen. Ditt gäller oavsett om de får länken direkt av dig eller av någon annan.
    2. Personer med åtkomst
      Detta alternativ gör att mappen/filen bara kan användas av de som redan har tillgång till den. Använd bara det här alternativet om du bara vill skicka en länk till någon som redan har åtkomst.
    3. Vissa personer – Detta ger åtkomst endast till de personer du anger, även om andra användare kanske redan har åtkomst. Om någon vidarebefordrar delningsinbjudan kan den bara användas av de som redan har åtkomst till mappen/filen.
  8. Under Övriga inställningar väljer du om det bara ska vara möjligt att läsa filen eller om det ska vara möjligt att redigera den. Klicka i Tillåt redigering om du vill att mottagaren ska kunna redigera dokumentet. Denna inställning påverkar inte de som du eventuellt har gett möjlighet att redigera filen sedan tidigare.
    Länkinställningar för Sharepoint
  9. Efter att du har gjort din inställning, klicka på Använd.
  10. Fyll i namnet på den person, grupp eller e-postadress som du vill dela din mapp/fil med. När du börjar skriva kommer alternativ att visas automatiskt. Du kan välja att dela mappen/filen med flera samtidigt.
    Skicka länk Sharepoint
  11. När du har valt vilka du vill skicka till finns två alternativ för hur du delar mappen/filen.
    1. Klicka på Skicka. Mottagaren får då ett e-postmeddelande som ger åtkomst till mappen/filen. Du får också en bekräftelse via e-post om delningen.
    2. Klicka på Kopiera länk. Du får då en länk som du kan skicka via e-post eller chatt.
  12. Nu har du delat din mapp/fil!

Ta bort 2:a i program- eller kurslänk

Att tänka på innan du ändrar url:en

Att en utbildning får en 2:a i url:en sker automatiskt vid import från Selma när en utbildning av olika anledningar gjorts om så pass mycket att det blir ett helt nytt program och den gamla fortfarande har tillfällen som är aktuella i de läsår som visas på webben. Webbredaktörer har behörighet att ändra url adresser i Epi, men ska innan ändring diskutera med innehållsansvarig om det är möjligt att ta bort 2:a i url:en innan du ändrar.

Gör så här

  1. Gå till sidan som du ska ändra url:en på.
  2. Klicka på ikonen Alla egenskaper så att du ser alternativen ovanför innehållet på sidan.
  3. Klicka i fälet Namn i URL och ta bort siffran 2 sist i url:en
  4. När du är klar klickar du på Publicera.