Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument i Episerver

Blocket Puff till externa sidor och dokument används för att kunna puffa för

 • dokument i pdf-format
 • sidor som ligger på andra webbplatser utanför umu.se
 • sidor inom umu.se som inte har egenskapen att skapa sidpuffar. Det gäller t.ex. program- och kurssidor (sidtyperna Söksida och Söksida subwebb).

Gör såhär

 1. Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument och namnge det.
 2. Öppna blocket för redigering genom att klicka på knappen Alla egenskaper i övre högra hörnet.
  Skärmdump
 3. Välj puffbild och använd den i 16:9-format.
 4. Fyll i de obligatoriska fälten:
  1. Rubrik blir puffens rubrik.
  2. Alt-text är puffbildens Alt-text
  3. Pufftext är en kort text som beskriver vad som finns på sidan som puffen leder till.
  4. Sida/URL är länken till den sida som puffen ska leda till.
 5. Publicera blocket.

Skapa forskningsinnehåll i utbildningsmiljön

 1. Gå till https://umustage.its.umu.se/login/forskning
 2. Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll.
 3. Välj om du vill skapa Forskningsgrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur.
 4. Välj den organisation som innehållet ska sparas under.
 5. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa.

Forskningsprojekt

 1. Fliken Text. Obligatoriska fält:
  1. Ingress
  2. Sammanfattning
 2. Fliken Innehåll. Obligatoriska fält:
  1. Starttid för projektet
 3. Fliken Toppbild. Lägg in toppbild om sidan ska ha en sådan.
 4. Fliken Taggar. Fältet importerade projektmedlemmar används inte.
  1. Forskningsledare. Börja skriva in personens namn så dyker e-postadressen upp som förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält.
  2. Projektmedlemmar. Börja skriva in personens namn så dyker e-postadressen upp som förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält. Se bild nedan för att se hur projektmedlemmarna presenteras.

Forskargrupp

Fliken Text. Utbildningsinnehållet behöver inte vara långt och kan vara testinnehåll. Du behöver alltså inte skapa ”riktigt” innehåll här i övningsuppgiften.

 1. Sammanfattning
 2. Brödtext

Fliken Innehåll.

 1. Forskningsledare
 2. Gruppmedlemmar

 

Forskningsledare och gruppmedlemmar visas så här på sidan:

2. Fliken Puffinnehåll kan du hoppa över i den här uppgiften. Vi återkommer till puffinnehåll i en senare uppgift.

2. Fliken Toppbild: Du behöver inte lägga in någon toppbild på din utbildningssida för forskargrupp.
3. Fliken Taggar.

 • Sidansvarig webbredaktör är obligatoriskt att fylla i. Börja skriv namnet på den som ska stå som sidansvarig webbredaktör och välj genom att klicka när namnet dyker upp.
 • Informationsägare är obligatoriskt att fylla i. Börja skriv namnet på den som ska stå som informationsägare och välj genom att klicka när namnet dyker upp.
 • Organisation används för att beskriva vilken institution eller enhet till vilket forskargruppen är knuten. Börja skriv namnet på din institution eller enhet och välj genom att klicka när den dyker upp.

4. Publicera sidan

Skapa porträtt/reportage i Episerver

 1. Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet. Logga in med Umu-id.
 2. Gå till https://www.umu.se/reportage
 3. Välj fakultet som porträttet/reportaget ska lagras under, skriv in ett namn på reportaget på svenska och/eller engelska. Klicka på Skapa porträtt/reportage.
 4. Fyll i Puffrubrik, välj en puffbild och skriv ett puffinnehåll. Puffinnehållet visas när man puffar/länkar med bild på en annan sida. Klicka på knappen Skapa.
 5. Fliken Innehåll.
  1. Layout bestämmer om det är ett porträtt eller reportage du skapar. Ett reportage har en toppbild som täcker hela toppytan. Ett porträtt har plats för en fyrkantig bild som är höger eller vänsterställd i toppytan. Här kan du läsa mer om att lägga in en toppbild.
  2. Intern eller extern skribent fylls i olika beroende på om skribenten är medarbetare på Umeå universitet (intern) eller ej (extern). I fältet intern skribent kan du hitta alla anställda, och namnet länkas då till personens personliga sida på umu.se. För externa skribenter skriver du in namnet och en e-post som läsaren kan använda för kontakt. Förslagsvis en e-postadress som går till universitetet och som vid behov kan vidarebefordras till skribenten, till exempel redaktion@umu.se.
 6. Fliken Taggar.
  1. Sidansvarig webbredaktör är obligatoriskt att fylla i.
  2. Informationsägare är obligatoriskt att fylla i.
  3. Här fyller du i din organisation, om nyheten handlar om någon medarbetare eller forskargrupp och eventuella nyckelord. Var noga med Organisation, Personal och Forskargrupp eftersom det hjälper att visa upp porträttet/reportaget i olika typer av listningar på umu.se.
 7. Publicera sidan.

Generellt listblock i Episerver

Det generella listblocket filtreras med hjälp av taggar och skapar listor av olika typer av sidor

 • nyheter
 • porträtt/reportage
 • nyheter och porträtt/reportage
 • lediga jobb
 • forskningsgrupper
 • forskningsinfrastrukturer
 1. Skapa ett generellt listblock och ge det ett namn.
 2. Fyll i rubrik
 3. Välj den sidtyp som du vill ska plockas upp och visas i blocket.
 4. Ställ in filtreringen. Vad listan visar beror på vilka inställningar du gör i blocket. Ju fler filtreringar du använder, desto smalare och begränsad blir utsökningen, vilket ger färre sidor i listan.
  • Organisation – om du vill lista sidor taggade med en viss institution eller enhet
  • Personal – om du vill lista sidor taggade med en viss person.
  • Nyckelord – om du vill lista sidor med en viss nyckelordstagg.
  • Forskningsämne – om du vill lista sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 5. Välj hur många sidor som listan ska innehålla, och om listan ska sorteras i datumordning.
 6. Välj om listan ska avslutas med en länk till en annan sida (till exempel en sida med en längre listning).
 7. Publicera det generella listblocket.
 8. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska visas.
 9. Publicera sidan.

RSS-länk för nyhetslistning

Det är möjligt att generera en RSS-länk för nyhetslistningar, vilket beställs via Servicedesk.

ForskningsprojektListBlock i Episerver

Blocket skapar en en lista med forskningsprojekt, doktorandprojekt och/eller post-doc projekt.

 1. Skapa ett Forskningsprojektlistblock och ge det ett namn.
 2. Ställ in filtreringar du vill att blocket ska göra kopplat till:
  • personaltaggar
  • nyckelord
  • forskningsämnesord och/eller
  • organisation (den eller de institutioner eller enheter vars projekt du vill ska visas i listan)
  • Filtreringen blir snävare ju fler av taggfälten du fyller i. Läs hur taggning och filtrering fungerar, längst ner på sidan under rubriken Filtreringen fungerar generellt så här.
 3. Välj hur många forskningsprojekt som listan ska visa (0 visar alla projekt)
 4. Skriv en rubrik för listan.
 5. Välj om listan ska visa forskningsprojekt, doktorandprojekt, post-docp rojekt eller både och.
 6. Välj om listan ska visa alla forskningsprojekt inkl avslutade, eller bara aktiva projekt som ännu inte avslutats.
 7. Publicera blocket.
 8. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska ligga.
 9. Publicera sidan.

Automatiskt puffblock i Episerver

Det automatiska puffblocket skapar puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage.

Blocket plockar enbart upp puffar som har en bild.

 1. Skapa ett Automatiskt puffblock och ge det ett namn.
 2. Välj hur många puffar blocket ska visa. Blockets layout anpassas efter hur många puffar du väljer att visa.
 3. Skriv en rubrik för blocket.
  Sammanfattningen kan du lämna tom. Den används bara i undantagsfall.
 4. Välj den sidtyp du vill att blocket ska plocka upp och visa puffar för. Blocket kan antingen visa upp puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage. Vill du att blocket ska visa upp puffar från båda sidtyperna väljer du både Inkludera nyheter och Inkludera porträtt och reportage.
 5. Ställ in filtreringen. Ju fler filtreringar du använder, desto smalare och begränsad blir utsökningen, vilket ger färre puffar.
  1. Organisation – om du vill puffa för sidor taggade med en viss institution eller enhet.
  2. Personal – om du vill puffa för sidor taggade med en viss person.
  3. Nyckelord – om du vill puffa för sidor med en viss nyckelordstagg.
  4. Forskningsområde – om du vill puffa för sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 6. Publicera blocket.
 7. Lägg till blocket på den sida där du vill att puffarna ska visas.
 8. Publicera sidan.

Block Diva-lista i Episerver

Blocket skapar listor över utvalda publikationer i Diva som visas upp på sidor inom umu.se.

Utsökningar kan göras på till exempel Person, Titel, Disputationsdatum, Projekt, Forskargrupp och Forskningsfinansiär.

Själva utsökningen görs i Diva som genererar en länk som klistras in i blocket.

Skapa DiVA-sökfråga

 1. Gå in på http://umu.diva-portal.org/smash/builder.jsf?dswid=-1893&searchType=FEED och gör utsökningen.
 2. Kopiera länken för utsökningen du skapat och klistra in i rutan DiVA-sökfråga i blocket.
 3. Skriv in en rubrik i fältet Rubrik, t.ex. Publikationer.
 4. Ställ in det antal publikationer du vill ska visas i blocket.
 5. Lägg till eventuell länk till sida där alla utvalda publikationer visas.
 6. Skriv eventuell länktext.
 7. Publicera.
 8. Dra in i önskad blockyta på önskad sida.

 

Rubrik
Rubrik som visas ovanför publikationslistan.

DiVA-sökfråga
Länken som hämtar de publikationer du vill visa i blocket. Se manual nedan, under rubriken ”Skapa DiVA-sökfråga”

Max antal publikationer (1-50)
Antal publikationer som ska visas på sidan. Max 50.

Intern länk
Länk till sida på umu.se där fler publikationer visas i en Diva-lista, om det behövs.

Extern länk
Länk till avancerad sökning i Diva där du kan visa alla publikationer för en viss organisation/forskare/ämne. Se manual nedan, under rubriken ”Skapa extern länk”

Länktext
Länktexten som hänvisar till sidan, exempelvis ”Fler publikationer”, ”Hitta alla publikationer”

Importerade publikationer
Visar den lista av publikationer som visas från den inlagda Diva-sökfrågan.

Skapa extern länk

 1. Gå in på https://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf?searchType=RESEARCH&dswid=8260 och gör utsökningen enligt instruktionerna där.
 2. Kopiera länken för utsökningen genom att klicka på Länk till träfflista och klistra in den i fältet Extern länk.
 3. Skriv eventuell länktext.
 4. Publicera

Support gällande DiVA-publikationer och utsökningar

Kontakta biblioteket

Byta systemspråk engelska eller svenska i Episerver

Du kan byta systemspråk om du vill få menyer och annan text på ett annat språk.

 1. Klicka på siluetten och välj Mina inställningar.
 2. I dropdown-menyn kan du sedan byta systemspråk.
 3. För att komma tillbaka klickar du på ”rutikonen” i övre vänstra hörnet och väljer CMS

Skapa kontaktinformation för anställda i Episerver

1. Klicka på ikonen Växla resursfönster uppe i högra hörnet. Klicka på fliken Block och markera den mapp blocket ska ligga i. Alternativt skapar du blocket från blockytan på sidan.

2. Markera mappen och skapa sedan ett nytt block Kontaktinformation för anställda genom att klicka på menyn till höger på mappen, de tre små strecken.

3. Namnge blocket.

4. Välj blocktypen Kontaktinformation för anställda i listan över valbara block.

5. Skriv in namnet till den eller de personer som ska finnas med som kontakter i fältet Kontaktpersoner. Det räcker med att skriva för- och efternamn så kommer e-postadresser att föreslås automatiskt. Det går att fylla blocket med så många kontakter som önskas.

6. Om personen/personernas befattningsnamn ska visa i blocket så bockar du i Visa befattning

7. Du kan välja sorteringsordning på personerna du lagt in. Antingen låter du personerna presenteras i den ordning du lagt till dem i blocket eller så sorterar du på för- eller efternamn. (Sorteringen ändras inte i inmatningsfältet utan i presentationsdelen på webben).

8. Skriv in rubrik om det önskas.

9. Publicera blocket när du är klar.

10. Dra sedan in blocket på önskad placering på sidan och publicera sidan.

Skapa sida för forskningsinnehåll i Episerver – Forskningsprojekt, forskningsgrupp, forskningsinfrastuktur

 1. Gå till umu.se/forskning
 2. Logga in/Redigera i övre högra hörnet
 3. Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll.
 4. Välj om du vill skapa Forskargrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur.
 5. Välj den organisation som innehållet ska sparas under.
 6. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa.

Obs! Allt forskningsinnehåll kan ha undersidor, en nivå neråt i strukturen. Dessa skapar du som vanligt i Episerver. För att besökarna ska hitta dina undersidor måste du hänvisa till dessa sidor med puffar eller länkar från forskningssidan – undersidor till forskningsgrupper, forskningsprojekt och forskningsinfrastrukturer syns nämligen inte i menyn.

Forskningsprojekt

1. Under fliken Text finns fälten Ingress, Sammanfattning och Beskrivning. Dessa tre fält ligger på en egen flik för att göra det möjligt för projektmedlemmar att redigera innehållet i fälten.

2. Under fliken Innehåll ligger olika typer av grundinformation som visas på sidan.  Några saker att tänka på:

 • Nytt! Projekt kan sedan oktober 2023 ha en huvudrubrik och en underrubrik.
 • De personer du anger som Projektansvarig och Projektmedlemmar får tillgång till redigering av fälten under fliken Text.
 • Se till att hålla fälten Startdatum och Slutdatum uppdaterade, eftersom vi med hjälp av dessa datum avgör om ett projekt är aktivt eller inte.
 • Vill du använda fältet Externa medlemmar eller Extern projektansvarig i ett projekt måste du först skapa personen, så att den får en persontagg du kan använda.
 • Fältet Externa medlemmar är till för att lägga in namn, eventuell titel och länk för de projektmedlemmar som inte är anknutna eller anställda vid Umeå universitet.
 • Fältet Externa finansiärer listar de externa finansiärer som projektet har.
 • Fältet Externa medverkande listar projektets externa medverkande organisationer.
 • Undvik användning av fältet Externa projektmedlemmar (äldre version) eftersom det kommer att fasas ut inom kort.

3. Under fliken Taggar hittar du taggfält för att ange

 • institutioner/enheter som är verksamma i projektet, för automatisk visning i listor baserade på organisationstillhörighet
 • egna nyckelord, för automatisk visning i listor – lägg bara in nyckelord du verkligen kommer att använda
 • forskningsområde, för automatisk visning i listor samt på respektive områdessida
 • forskargrupp, för automatisk visning av projektet på forskargruppens sida.

Forskargrupp

1. Fyll i mallen på fliken Text

 • Välj först om du vill att sidan ska ha en alternativ etikett, om den inte ska kallas ”Forskargrupp”.
  • Om du inte hittar ett alternativ i listan som passar dig, kontakta Kommunikationsenheten med ditt förslag via Servicedesk.
 • Beskriv forskningen i rutorna för sammanfattning och brödtext.

2. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.

Obligatoriska fält:

 1. Sidansvarig webbredaktör
 2. Informationsägare
 3. Forskningsledare
 4. Gruppmedlemmar

Forskningsledare och gruppmedlemmar visas så här på sidan:

2. Fyll i mallen på fliken Puffinnehåll

3. Fyll i mallen på fliken Taggar.

 • Fältet Forskningsområde ska fyllas i med det område inom forskning som forskargruppen hör ihop med. Börja skriva ett områdesord så får du förslag på vad du kan välja, eller fäll ut och välj i listan.
 • Fältet Organisation används för att beskriva vilken institution eller enhet till vilket forskargruppen är knuten. Du kan ange flera organisationer. Börja skriva in organisationens namn så får du upp förslag på vad du kan välja.
 • Fältet Nyckelord  används för att ange fria nyckelord för att mer specifikt beskriva gruppens forskning.

4. Publicera sidan

Forskningsinfrastruktur

 1. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  Exempel på sida: Mesokosmlaboratoriet
 2. Fyll i mallen på fliken Puffinnehåll.
 3. Fyll i mallen på fliken Taggar. Förutom de vanliga taggfälten som fylls i på samma sätt som annat forskningsinnehåll så har forskningsinfrastrukturer tre unika taggfält som används för filterfunktionen på portalsidan för forskningsinfrastrukturer: ”Vetenskapsområde”, ”Område” och ”Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer”. Dessa används enbart i filterfunktionen och bör fyllas i. På umu.se/forskning/forskningsinfrastruktur kan du se de olika taggarna som finns att välja på, samt hur de används i filtret.

  1. Vetenskapsområde (obligatoriskt): Välj mellan 
  2. Område (obligatoriskt): Välj mellan 
  3. Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer (ej obligatoriskt): Välj mellan
 4. Publicera sidan.