Inlägg av Jonas Sundström

Adobe CC FAQ

Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras, detta gäller både MacOS och Windows. Ladda hem och kör Adobes Creative Cloud-rensningsverktyg på https://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html. Vid beställning av nya licenser, av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in i fältet för godsmärkning. Licens plus vem som är satt som användare, kan senare ses […]

Adobe Creative Cloud login

Adobe Creative Cloud-programvaran kräver att du loggar in med ditt UmU-id. 1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriv in ”umu.se” och klicka på Continue.   2. Välj Umeå universitet 4. Logga in med ditt Umu-id 5. Du är nu inloggad, Om ovan inte fungerar ta kontakt med den som är licensansvarig […]

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans kurser och VFU. Tidigare kallades verktyget för valwebben. Logga in för student Logga in för VFU-samordnare eller universitetsanställd Studenter kan se sin studiegång och sina VFU-placeringar i studieplansverktyget. I studieplansverktyget finns anmälningskoderna för anmälan till kurs via antagning.se. Vissa programstudenter gör även kursval i studieplansverktyget. Universitetsanställda använder studieplansverktyget för […]

Jag saknar mail, mail kommer inte fram

Om du saknar mail kan du börja med att testa följande saker: Kommer mailet från en extern adress (ej umu.se eller student.umu.se) så kan du kontrollera om mailet fastnat i spamfiltret via dessa länkar: security.microsoft.com/quarantine (vårt nya spamfilter). Verifiera att avsändaren angett rätt adress och inte fått en studs på mailet i fråga. Är konversationer […]

Klientkryptering: Återställning vid glömd PIN-kod

För att låsa upp datorn behövs ett återställningsnyckelID, denna nyckel fås vid låsskärmen när datorn startas. ÅterställningsnyckelID är dom första 8 tecknen som är inrutade. Dessa tecken används på https://klientkryptering.its.umu.se för att hämta återställningsnyckeln.   Logga in med ditt UMU-ID och fyll i nyckelID och orsak. Använd återställningsnyckeln för att låsa upp din dator, nyckeln är […]

Byta primär e-post för dig som är student

I och med att Umeå universitet har bytt till nya Ladok kan det hända att den e-postadress du har använt för dina studier här inte längre är densamma som finns i Ladok. Det kan påverka möjligheten att få aviseringar från Canvas. Därför måste du logga in och kontrollera din e-postadress. Det finns två sätt. Alt […]

Semestermeddelande, Vacation

Du kan ange om semestermeddelanden bara ska skickas till övriga inom Universitetet eller även till utomstående. Studenter som skickar med student.umu.se räknas som interna. Obs! att semestermeddelanden bara skickas en gång vill du att meddelanden ska skickas varje gång personen mailar dig så ska du skapa en regel istället. För att aktivera semestermeddelande (vacation) går […]

Hitta headers för mail i Outlook (Windows) och Webmail

Outlook (Windows) 1. Dubbelklicka mailet du är intresserad av så att det öppnas i ett nytt fönster. 2. Gå till Arkiv och sedan Egenskaper. 3. I  rutan intill Internethuvud hittar du headern för mailet. Webmail 1. Markera mailet du är intresserad av, högerklicka och välj Visa meddelandedetaljer 2. I rutan som kommer upp hittar du header-informationen.