Inlägg av Jonas Sundström

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans kurser och VFU. Tidigare kallades verktyget för valwebben. Logga in för student Logga in för VFU-samordnare eller universitetsanställd Studenter kan se sin studiegång och sina VFU-placeringar i studieplansverktyget. I studieplansverktyget finns anmälningskoderna för anmälan till kurs via antagning.se. Vissa programstudenter gör även kursval i studieplansverktyget. Universitetsanställda använder studieplansverktyget för […]

Jag saknar mail, mail kommer inte fram

Om du saknar mail kan du börja med att testa följande saker: Kommer mailet från en extern adress (ej umu.se eller student.umu.se) så kan du kontrollera om mailet fastnat i spamfiltret antispam.umu.se Verifiera att avsändaren angett rätt adress och inte fått en studs på mailet i fråga. Är konversationer aktiverat? Klicka på den lilla pilen […]

Byta primär e-post för dig som är student

I och med att Umeå universitet har bytt till nya Ladok kan det hända att den e-postadress du har använt för dina studier här inte längre är densamma som finns i Ladok. Det kan påverka möjligheten att få aviseringar från Cambro eller Moodle. Därför måste du logga in och kontrollera din e-postadress. Det finns två […]

Installation av VPN-klienten på Chromebook

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn 1. Ladda ner appen Cisco AnyConnect från Chrome Web Store. 2. Installera genom att klicka på Lägg till 3. Öppna Cisco AnyConnect. Det kan ta ett tag att bli klart om det […]

Semestermeddelande, Vacation

Du kan ange om semestermeddelanden bara ska skickas till övriga inom Exchange-servern (internt umu) eller även till utomstående. Studenter som skickar med student.umu.se räknas som interna. Obs! att semestermeddelanden bara skickas en gång vill du att meddelanden ska skickas varje gång personen mailar dig så ska du skapa en regel istället. Se mer angående regler […]

Ställa in din e-post i Mail på iPhone

Instruktionen nedan gäller för e-post som hanteras av ITS och ligger på servrar på Umu.   1.  På din iPhone gå till Inställningar -> Konton och lösenord eller E-post beroende på iOS version. 2. Under Konton välj Lägg till konto och sedan Exchange 3. E-post: <förnamn.efternamn@umu.se> Beskrivning: <valfritt> Nästa 4. Välj Konfigurera manuellt 5. Skriv in Server: webmail.umu.se Domän: ad.umu.se […]

AD på MacOS

1. Se till att du har ett AD-konto. 2. Gå till Systeminställningar – Nätverk, välj Ethernet anslutning, Avancerat och fliken DNS. Om du har ett fast IP-nummer skriv in DNS-servrar 130.239.4.130 och 130.239.4.131 3. Gå in i Systeminställningar – Säkerhet och integritet, välj Allmänt och klicka i Stäng av automatisk inloggning. 4. Gå in i […]

SPSS vilka MacOS stöds

Vilka är de operativsystem som stöds av MacOS för IBM SPSS Statistics? Hela listan hittar du på https://www.ibm.com/support/pages/what-are-supported-apple-macintosh-operating-system-versions-ibm-spss-statistics MacOS BigSur (11.x) On Apple Mac Big Sur it is recommended to use IBM SPSS Statistics 27.0.1 release. MacOS Catalina (10.15) Support for IBM SPSS Statistics 26, it’s Fixpacks and upcoming SPSS Statistics main releases. It is […]

SPSS

SPSS på Umeå universitet För statistikprogramvaran SPSS (inklusive AMOS) finns möjlighet att beställa användarlicens till anställda och för datorer i datorsalar vid Umeå universitet. Institution/enhet har även möjlighet att beställa licens för installation på sina studenters privata datorer. Programvaran får med denna licens endast användas för icke kommersiell forskning eller studier/undervisning vid universitetet på datorer […]