Medgivandetjänsten

Vissa företag som erbjuder studentrabatter vill kunna kontrollera i Ladok att du studerar. För att de ska kunna göra det måste du först ge ditt medgivande.

Du kan se vilka företag det handlar om och ge dina medgivanden via länken på Min inställningar. Du hittar den även som genväg på Studentwebben.

Programvaror för studenter

Program och IT-hjälpmedel för dig som är student

När du studerar vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal programvaror och andra IT-hjälpmedel som kan underlätta dina studier.

  • Office 365 – e-post, lagra filer och arbeta med dokument
  • Programvaror för stöd till dig som har läs- och skrivsvårigheter
  • Microsofts programvaror som används som utvecklingsverktyg
  • Microsofts självstudiematerial för de flesta av Microsofts programvaror
  • Verktyg för digital design

Mer information finner du på https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/programvaror/

Outlook 365 vidarebefordra e-post

Denna manual visar hur du ställer in en vidarebefordran för ditt @student.umu.se-adress.

Datorlabb

Det finns ett fåtal datorer som är öppna för alla studenter att använda.
Till dessa hör universitetsbibliotekets datorlabb, http://www.ub.umu.se/boka.
Det finns även ett datorlabb i medicinska biblioteket (byggnad 6M).

Resterande datorlabb ansvaras för av olika institutioner och de studenter som just nu läser kurser vid respektive institution har tillgång till dessa. För att komma in i en datorsal krävs det att man har ett nyckelkort med rätt behörighet.

Boka grupprum för studenter

Som student har du möjlighet att boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. Inloggning med Umu-id krävs.

https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/boka-lokal/

 

Kursval vid lärarutbildningen – valwebb

Genom att använda kursvalsystemet kan studenter vid lärarutbildningen välja kurser och skapa sin egen lärarutbildning utifrån sina intressen och önskemål om framtida verksamhet i förskola, fritidshem eller skola.

Webbplatsen återfinns på adressen https://valwebb.educ.umu.se/

Du loggar in med ditt Umu-id.

Hur får jag tillgång till Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg?

Umeå universitet ger sina studenter tillgång till MS Azure Dev Tools for Teaching (har ersatt MS Imagine) som innehåller Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg. Användningsområdet är framför allt naturvetenskapliga/tekniska studier eller utvärdering i detta syfte. Man får dock t ex inte tillgång till MS Office.

De Windowsversioner som finns tillgängliga via MS Azure Dev Tools for Teaching ligger där för att underlätta tillgängligheten till användningen av utvecklingsapplikationerna. Observera att MS Windows via MS Azure Dev Tools for Teaching inte får installeras på en dator där man inte redan har giltig licens för ett full version av MS Windows.

Här finns information från Microsoft om MS Azure Dev Tools for Teaching:
https://azureforeducation.microsoft.com/sv-se/Support/FAQ

Här når du MS Azure Dev Tools for Teaching:
https://aka.ms/devtoolsforteaching

Som doktorand, lärare och forskare vid Umeå universitet kan man också få tillgång till MS Azure Dev Tools for Teaching om programvarorna endast används i forskning och lärande (icke kommersiellt eller produktivt syfte).

Begär ny tillfällig identitet

https://administrationsverktyg.umu.se/KontoAktivering

Här kan du begära en ny tillfällig identitet om du inte redan erhållit någon. Du kan också begära en ny tillfällig identitet om du tappat bort uppgifterna eller på annat sätt inte längre kan använda dem.

  1. Välj alternativet Jag behöver beställa en ny aktiveringskod
  2. På nästa sida anger du din kontaktinformation så att någon av Servicedesk-personal kan kontakta dig. Observera att viss information är obligatorisk!
  3. Klicka på Skicka.

Ställa in eduroam för Windows 10 + 11 (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till eduroam på campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden.

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

1. Gå till trådlösa nät och anslut till Umu wifi.

2. Ange ditt Umu-ID (umu-id@ad.umu.se) och lösenord, klicka på Logga in.
Ifall du inte blir efterfrågad att logga in, starta din webbläsare och öppna http://www.eduroam.umu.se/ så omdirigeras du till rätt sida.

3. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

4. Ange uppgifter om din dator och klicka på Continue.

5. Ciscos installationsprogram tankas ner, välj att köra den genom att klicka på Kör (bilden är för Microsoft Edge).
Svara Ja ifall det kommer upp några frågor.

6. Klicka på Start.

7. Klicka på Ja.

8. När du ser bilden nedan så ska datorn vara ansluten till eduroam.
Om datorn inte anslutit automatiskt gå tillbaka till trådlösa nät och välj att ansluta till eduroam.
Om det finns fler certifikat att välja mellan så är det umu-id@ad.umu.se.

Vad är Umu-id och varför behöver jag det?

Som student eller anställd behöver du ett användarkonto, Umu-id, för att kunna logga in i de flesta av universitetets system och tjänster, till exempel Canvas, Intranät och administrativa system.

Umu-id ersätter de tidigare begreppen CAS, ADFS och AD.

  • Som student får du ditt Umu-id automatiskt när du antas till någon av våra kurser.
  • Du som anställd eller anknuten får ditt Umu-id när du läggs in i personalsystemet. Katalogansvarig på respektive enhet hanterar detta.

Ditt Umu-id består av ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet består av 8 tecken i en kombination av bokstäver och siffror. Bokstäverna baseras på ditt för- och efternamn medan siffrorna är ett löpnummer.

Umu-id använder du för inloggning till de flesta av universitetets centrala IT-system.