Taggarkiv: episerver

Skapa intervjublock för utbildningswebben

 1. Öppna trädstrukturen för block genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen.
 2. Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att den blir markerad. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Nytt block.
 3. Döp blocket till exempelvis ”Intervju teologprogrammet kandidat” och välj sedan blocktypen Relaterade intervjuer i listan över valbara block genom att klicka på det. (Namnet på blocket syns inte utåt för besökaren utan är till för dig som redaktör.)
 4. Leta reda på aktuell intervju/intervjuer i vänstra strukturträdet. Dra och släpp intervjusidan i intervjublockets blockyta. Om du har fler intervjuer att dra in i blocket gör du samma sak igen.
 5. Publicera blocket när du är klar.

För att visa intervjun på programsidan drar du in intervjublocket på programsidan.

Skapa ny intervjusida på utbildningswebben

 1. Fäll ut sidstrukturträdet på vänster sida, fäst trädet med nålen. Gå till Utbildning/Utbildningskatalog.
 2. Klicka på plustecknet för att expandera Program och välj sedan den fakultet programmet tillhör.
 3. Markera [Intervjuer] genom att klicka på mappen. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken.
 4. Välj Ny sida.
 5. Döp sidan till namnet på intervjupersonen, för -och efternamn.
 6. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget.
 7. Skriv en rubrik för intervjun. Skriver du inget i detta fält visas sidans namn istället.
 8. Skriv en intresseväckande ingress.
 9. Skriv din brödtext i fältet Main text.
 10. Markera frågorna (”underrubrikerna”) i fetstil – använd inte rubrik H2 eller H3 på intervjusidor.
 11. Längst ner på sidan finns det fält som i visningsläget visas på en grå färgplatta, fyll i dem (namn, bostadsort, fritidsintressen).
 12. Gå till fliken Puffinnehåll. Fyll i citatet, max 160 tecken. Citatet visas på programsidan och fungerar som en puff till intervjun.
 13. Fyll i Undertext till citatet. Detta är den text som blir länken in till intervjusidan från intervjupuffen på programsidan, exempel Läs intervjun med Jessica Karlsson.
 14. Välj tumnagelbild. Bilden måste vara kvadratisk och minst ha måtten 300×300 px. Om bilden inte är kvadratisk kommer den istället visas som en oval bild i intervjublocket på programsidan.
 15. Skriv en alt-text för tumnagelbilden.
 16. Publicera sidan när du är klar.

För att visa intervjun på programsidan måste du skapa ett intervjublock och dra in det på programsidan.

Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Du kan lägga till externa medlemmar i ett forskningsprojekt eller en forskargrupp. Externa medlemmar är personer som inte är anställda vid, eller anknutna till, Umeå universitet.

De externa medlemmarna visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar.

 1. Börja med att skapa den nya personen
  1. Leta upp Externa personer i sidträdstrukturen inne i Episerver. Klicka längst ut till höger och välj Ny sida.
  2. Välj sidtypen Extern person och fyll i namn och e-postadress. Klicka på Skapa.
  3. Fyll i alla relevanta fält. Publicera sidan.
  4. Språkväxla till engelska (började du med att skapa den engelska versionen växlar du till svenska). Klicka på Webbplatser, välj English, klicka på Sidor.
   Om sidan inte syns i sidstrukturträdet:
   Klicka på kugghjulet längst ner i sidstrukturträdet, Visa endast innehåll på det valda språket ska inte vara förbockat.
  5. Klicka på Översätt och Skapa
  6. Fyll i alla relevanta fält.
  7. Publicera.
 2. Tagga sedan projektet eller gruppen med den nya personen
  1. Gå till det projekt eller den grupp där den aktuella personen medverkar.
  2. Under fliken Innehåll, skriv in personens e-postadress i fältet Externa medlemmar. Fältet är ett taggfält som plockar upp de personer som finns inlagda i mappen Externa personer (se ovan). Om du lägger in flera externa medlemmar visas de i samma ordningarna som taggarna står skrivna i taggfältet.
  3. Gå in under fliken Innehåll, äldre versioner och töm fältet Externa projekt-/grupp-medlemmar (äldre version) för att undvika dubbel information.
  4. Publicera sidan.

 

Enkel adress i Episerver

En enkel adress är smidig om du vill marknadsföra en webbadress i t.ex. tryckt material eller annan media där traditionell länkning på webben inte är möjlig eller lämplig. Med enkel adress kan du göra webbadressen kortare vilket gör att besökaren har lättare att skriva in webbadressen manuellt i telefon, dator eller annan enhet.

Att tänka på innan du skapar den enkla adressen

Gör så här

 1. Gå till sidan som du behöver en kortare adress för.
 2. Klicka på ikonen Alla egenskaper
 3. Vid Enkel adress klickar du på Ändra och skriver in önskat ord. Använd endast gemener, även begynnelsebokstaven. Ej å ä ö.
 4. När du är klar klickar du på Publicera.

Om sidan finns på det andra språket behöver du även hantera den sidan enligt ovan.

Exempel

Den långa adressen till sidan som exemplet visar är,
https://www.umu.se/om-umea-universitet/nyheter-och-evenemang/akademiska-hogtider/

Efter att du angett en Enkel adress på sidan blir adressen följande,
https://www.umu.se/hogtider/

Ursprungsadressen (den långa) finns fortfarande kvar även fast du skapar en enkel adress.

 

Sortera grupp- och projektmedlemmar

Sidtyperna Forskningsgrupp och Forskningsprojekt har stöd för att kunna sortera i vilken ordningsföljd de inlagda medlemmarna presenteras. Detta gör du genom att dra och släppa medlemmarna i vyn På sidan-redigering.

 1. Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet
 2. Öppna sidstrukturträdet inne i Episerver
 3. Gå till det forskningsprojekt eller den forskningsgrupp du vill redigera.
 4. Se till att alternativet På sida-redigering är valt.

 

 

4. Scrolla ner till grupp- eller forskningsmedlemmar.

5. Ställ dig med muspekaren på den person du vill flytta upp eller ner i listan. Klicka och håll fast. Dra sedan personen till önskad plats i listan. Efter att du flyttat på en person kommer sidan hoppa upp, scrolla ner till medlemslistan igen och sortera om fler medlemmar om så behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. När du är klar måste du klicka på Spara ändringar som finns ovan- och nedanför listan.

Notera att du måste spara dina ändringar för att de ska finnas kvar. Du kan inte byta vy innan du gjort det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. För att dina ändringar ska visas utåt behöver du klicka på Publicera?

 

 

 

 

 

 

Lägga till en gadget i Episerver

I navigeringsfönstret kan du lägga till små program som kallas för gadgets. Det finns flera olika gadgets att välja på. Framförallt en är väldigt bra att ha för att kunna se en sidas eller blocks olika versioner eller om den är i utkastläge med mera. Denna gadget heter Versioner.

1. Klicka på kugghjulet och välj Lägg till gadget.

 

 

 

 

 

 

 

2. I fönstret Gadgetar visas en lista med alla valbara små program.

3. Scrolla tills du ser den som heter Versioner. Välj den genom att klicka på den.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Versioner hittar du sedan längst ner i navigeringsfönstret.

Stänga för sen anmälan i Episerver

Sen anmälan behöver stängas i både NyA-webben och i Episerver. När tillfället även är stängt i Episerver nås presumtiva studenter av samma information om att det inte längre går att göra en sen anmälan både Antagning.se och umu.se. 

Om tillfället endast stängts i NyA visas fortfarande tillfället med texten ”Gör en sen anmälan” på umu.se men, på Antagning.se går kurstillfället inte att nå eftersom det är stängt i NyA. För presumtiva studenter verkar det som att det går att göra en sen anmälan på umu.se, men på Antagning.se är tillfället stängt.

Läs om vad som gäller kring sena anmälningar och efterantagning på Medarbetarwebben.

Notera att du:

 • måste ha rollen Välkomstbrevsredaktör för att kunna stänga sen anmälan i Episerver
 • stänger sen anmälan för programtillfällen på respektive programsida på umu.se/utbildning
 • stänger sen anmälan för alla institutionens kurstillfällen via din institutions sida på www.umu.se/student/publicera-schema (ny hantering sedan 2023-02-22)
  • hanterar både svenska och engelska tillfällen från den svenska sidan.

Stänga kurstillfällen för sen anmälan

Obs! Sedan 2023-02-22 hanterar du sen anmälan i Episerver för alla institutionens kurstillfällen på en och samma sida. Programkurstillfällen inkluderas inte i denna hantering.

 1. Gå till www.umu.se/student/publicera-schema
 2. Logga in med ditt vanliga Umu-id.
 3. När du är inloggad väljer du i listan det ämne eller den institution som kurstillfället tillhör.
 4. Välj bland alla kurstillfällen vilka som ska stängas för sen anmälan.
  • Kurstillfällen som inte är aktuella för sen anmälan är ljust gråa i listan.
  • Du kan öppna ett kurstillfälle för sen anmälan igen i samma lista.
  • Du hanterar både svenska och engelska tillfällen från den svenska sidan.
  • Om du har en lång lista med kurstillfällen, prova att söka efter anmälningskod eller kursnamnet i webbläsaren (ctrl/cmd + f)
 5. Klicka på Stängd. Åtgärden stänger anmälningstillfället på umu.se/utbildning och ändrar status till ”Anmälan stängd”. Din ändring syns direkt på umu.se/utbildning.

Skärmavbild

Stänga programtillfällen för sen anmälan

 1. Logga in på www.umu.se i övre högra hörnet, med ditt vanliga Umu-id.
 2. Sök på www.umu.se/utbildning fram den utbildning du vill stänga tillfällen.
 3. Scrolla ner till tillfälleskortet på programsidan och klicka på knappen ”Stäng sen anmälan”.
 4. Bekräfta med OK. Åtgärden stänger anmälningstillfället på umu.se/utbildning och ändrar status till ”Anmälan stängd”. Din ändring syns direkt på umu.se/utbildning.

Skapa dragspelsmeny i Episerver

 • Rubrikerna i dragspelsmenyn behöver vara tydliga och beskrivande. Det underlättar för läsaren att skapa sig en överblick över sidans innehåll. När menyn är stängd kan läsaren inte skumläsa sidans text, utan enbart navigera med hjälp av rubrikerna.
 • Placera inte för mycket text under samma rubrik. Ha max två textstycken med som mest 600 tecken i varje stycke. Om du vill placera mer text än så under samma rubrik, bör du istället fundera på om innehållet går att gruppera på annat sätt, under fler dragspelsrubriker.
  1. Skriv text som vanligt på sidan. Markera text som ska bli dragspelsrubrik.
  2. Under Format väljer du Dragspelsmeny. Upprepa detta för varje avsnitt som ska finnas i under en dragspelmeny.
 1. Vill du att dragspelsmenyn ska avslutas för att visa vanlig brödtext väljer du Underrubrik H2 eller Styckesrubrik H3 på efterföljande rubrik, eller Avsluta dragspelsmeny om det inte ska läggas någon rubrik i den efterföljande texten.

Publicera schema till studentwebben

Tanken är att alla studenter ska kunna hitta sitt schema på studentwebben. Det är nu möjligt att koppla både schema med bokningar i TimeEdit samt schema från andra system eller format till studentwebben.

Schemat ska finnas tillgängligt minst en månad innan utbildningen startar och om något av momenten är obligatoriska ska det framgå av schemat. För att kunna publicera schema måste du ha rätt roll i Personaladministration. Kontakta institutionens katalogansvariga och din prefekt för att få rätt behörighet.

Publicera schema i TimeEdit

Du kan förenkla ditt arbete med att göra schema till studenter genom att använda systemet TimeEdit. För att schemat ska synas på studentwebben måste det vara publicerat. Här publicerar du schema till studentwebben.

Hur du använder TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning finns på medarbetarwebben Aurora.

Publicera alternativt schema

Det går även att publicera schema som inte ligger i TimeEdit. Utgå från denna sida när publicerar schema till studentwebben.

Institutionens kurstillfällen är uppdelade i två listor:
– en lista för de som har bokningar i TimeEdit
– en för de som inte har några bokningar i TimeEdit, se exempelbild för datavetenskap:

När du öppnar listan med Kurstillfällen med bokningar i TimeEdit så finns nu en knapp där du har möjlighet att lägga in en alternativt schemalänk, se exempelbild:

För de kurstillfällen som inte har fullständiga scheman i TimeEdit, klicka på den gröna rutan Ange alternativ schemalänk och lägg in en länk till ditt schema. Det kan vara till ett dokument (en tillgänglig pdf som laddas upp till institutionens studentmapp i Episerver) eller till en webbsida. Rutan blir då röd för att indikera att kurstillfället har en alternativ schemalänk publicerad till studentwebben. Du kan ändra eller ta bort länken som du vill.

 • Där du har bockat för rutan för att publicera TimeEditschemat inaktiveras knappen för alternativt schema.
 • Det är inget måste att ange alternativ schemalänk för de kurstillfällen som inte har rutan förbockad.

Vad är poängen med att ange en alternativ schemalänk?

Tanken är att studenten ska kunna hitta alla scheman på samma ställe, även de som ännu inte ligger i TimeEdit. Länken dyker upp i schemamodulen på studentwebbens startsida, se exempelbild (klicka för större bild). Grön markering visar ett alternativt schema för ett kurstillfälle.

Funktionen med alternativ schemalänk är även kopplad till välkomstbreven, så att välkomstbreven både kan hämta schema från TimeEdit eller plocka upp och visa en alternativ schemalänk.

Detalj att tänka på: om ett välkomstbrev skapas på både svenska och engelska för ett och samma kurstillfälle, så kommer samma alternativa schemalänk att visas för båda.