Navigeringspuffblock i EpiServer

Navigeringspuffblocket ger dig möjlighet att lyfta innehåll utan att ange en bild. Navigeringspuffar används för att länka till informationssidor. Puffar med bild används för att lyfta fram och locka till läsning av redaktionellt material, som ofta innehåller bilder.

Skapa ett navigeringspuffblock

Blocket måste innehålla 2-4 navigeringspuffar för att kunna publiceras

 1. Skapa ett navigeringspuffblock på önskad plats, antingen i blockyta på en sida eller i en mapp i resursbiblioteket.
 2. Fyll i information för varje puff (2-4 st):
  • Rubrik (obligatoriskt)
  • Sida/URL som puffen ska länka till (obligatoriskt)
  • *Färgschema (obligatoriskt) Se mer info nedan.
  • Text (valfritt) Tänk på att skriva ungefär lika långa pufftexter så att blocken blir lika stora. Se skärmdumpen här ovanför.
 3. Om du har skapat blocket i resursbiblioteket drar du in blocket på den sida eller de sidor där det ska visas.
 4. Förhandsgranska och publicera sidan.

*Färgschema:
Alternativen grön, guld, rosa och mörkblå är profilfärger som används på umu.se

Alternativen som är märkta med ”Curiosum” används endast på curiosum.umu.se

Avindexera sidor i Episerver

Om du inte vill att en sida ska vara sökbar och plockas upp av sökmotorer, måste du avindexera den.

Det gör du genom att bocka i de här rutorna under fliken Inställningar:

 • Stäng av sökmotor-indexering för denna sida (externa sökmotorer så som Google)
 • Stäng av Find-indexering för denna sida (sökmotorn på vår egna sajt)
 • Be sökmotorer att inte följa länkar på denna sida

 

När rutorna är blå med en vit bock betyder det att de inte plockas upp av några sökmotorer, och inte kan nås på annat sätt än genom att skriva in webbadressen.

Detta behövs göras på alla sidor som inte ska synas i sökresultat, inte bara den överliggande sidan (föräldern) i sidstrukturen.

Skapa kalender och nyhetslista i tvåspalt

Du kan skapa en kalenderlista och en nyhetslista som ligger bredvid varandra i varsin spalt på sidan, genom att skapa dem i blocket Anpassad layout

 

 1. Skapa ett block för Anpassad layout och namnge det.
 2. Ställ in layouten för blocket på tvåspalt.
 3. Skapa ett kalenderblock
 4. Skapa ett generellt listblock som listar nyheter
  1. Obs! Tänk på att lista lika många kalenderevent som nyheter för att få en balans mellan listorna
 5. Publicera layoutblocket
 6. Dra layoutblocket till den blockyta där listorna ska visas och publicera sidan.
  1. Längst nere på sidan är rekommendationen för detta typ av innehåll, eftersom höjden på blocket kan variera

Skapa ett ikonblock i Episerver

Ikonblocket är en ruta med särskiljande design, ikoner och färgad bakgrund som du kan använda för att belysa fakta. Ikonblocket används tillsammans med blocket för anpassad layout för rätt utseende.

 1. Skapa ett ikonblock och ge den ett namn.
 2. Välj vilken ikon du vill ha
 3. Välj vilken färg blocket ska ha.
 4. Fyll i rubriken
 5. Fyll i text (om aktuellt, blocket kan även användas med bara rubrik).
 6. Lägg till blocket i ett block för anpassad layout.
 7. Lägg till layoutblocket på den sida där du vill att ikonblocket ska visas.
 8. Publicera sidan.

Önskan om fler ikoner i listan skickas till Servicedesk, välj kategori webbsidor i formuläret.

Tre ikonblock i ett block för anpassad layout inställt på trespalt

Redaktörsvy

Skapa en faktaruta i Episerver

Faktarutan är en ruta med färgad bakgrund som du kan använda för att särskilja viss information från resten av sidan. Den kan användas med eller utan bild.

 1. Skapa en Faktaruta och ge den ett namn.
 2. Välj toppbild om rutan ska ha det (enbart bilder i format 16:9)
 3. Skriv en rubrik för blocket.
 4. Fyll i och formatera texten som rutan ska innehålla.
 5. Välj vilken placering faktarutan ska ha på sidan
 6. Lägg till blocket på den sida där du vill att faktarutan ska visas.
 7. Publicera sidan.

Redaktörsvy

 

Faktaruta utan bild

 

Faktaruta med bild

Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument i Episerver

Blocket Puff till externa sidor och dokument skapar du för sidor som

 • ligger utanför Episerver
  eller
 • inte har egenskapen att skapa sidpuffar i Episerver. Det är för närvarande sidtyperna Söksida och Söksida subwebb.
 1. Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument och namnge det.
 2. Öppna blocket för redigering genom att klicka på knappen Alla egenskaper i övre högra hörnet.
 3. Välj puff-bild och beskär den 16:9.
 4. Fyll i de obligatoriska fälten:
  1. Rubrik blir puffens rubrik.
  2. Alt-text är puffbildens Alt-text
  3. Pufftext är en kort text som beskriver vad som finns på sidan som puffen leder till.
  4. Sida/URL är länken till den sida som puffen ska leda till.
 5. Publicera blocket.

Skapa forskningsinnehåll i utbildningsmiljön

 1. Öppna https://umustage.its.umu.se/login/forskning
 2. Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll.

 3. Välj om du vill skapa Forskningsgrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur.
 4. Välj den organisation som innehållet ska sparas under.
 5. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa.

Forskningsprojekt

 1. Fyll i mallen på fliken Text. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  Obligatoriska fält:

  1. Ingress
  2. Sammanfattning
 2. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  Obligatoriska fält:

  1. Starttid för projektet
 3. Fyll i mallen på fliken Toppbild.
 4. Fyll i mallen på fliken Taggar. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  Fältet importerade projektmedlemmar används inte.

  1. Forskningsledare. Börja skriva in personens namn så dyker e-postadressen upp som förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält.
  2. Projektmedlemmar. Börja skriva in personens namn så dyker e-postadressen upp som förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält. Se bild under punkt 1 för att se hur projektmedlemmarna presenteras.
 5. Publicera sidan.

Forskningsgrupp

Fyll i mallen på fliken Text. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.

 1. Sammanfattning
 2. Brödtext

Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.

 1. Forskningsledare
 2. Gruppmedlemmar

 

Forskningsledare och gruppmedlemmar visas så här på sidan:

2. Fyll i mallen på fliken Puffinnehåll.

2. Fyll i mallen på fliken Toppbild.

3. Fyll i mallen på fliken Taggar.

 • Sidansvarig webbredaktör
 • Informationsägare
 • Fältet Organisation används för att beskriva vilken institution eller enhet till vilket forskargruppen är knuten. Du kan ange flera organisationer. Börja skriva in organisationens namn så får du upp förslag på vad du kan välja.
 • Fältet Forskningsområde ska fyllas i med det område inom forskning som forskargruppen hör ihop med. Börja skriva ett ord så får du förslag på vad du kan välja, eller använd pilen i fältet för att se alla områden.
 • Fältet Nyckelord  används för att ange fria nyckelord för att mer specifikt beskriva gruppens forskning.

4. Publicera sidan

Skapa porträtt/reportage i Episerver

 1. Logga in i episerver via sidhuvudet eller på umu.se/episerver.
 2. Gå till https://www.umu.se/reportage
 3. Välj fakultet som porträttet/reportaget ska lagras under, skriv in ett namn på reportaget på svenska och/eller engelska. Klicka på ”Skapa porträtt/reportage”.
 4. Fyll i Puffrubrik, välj en puffbild och skriv ett puffinnehåll. Puffinnehåll är det som visas när man drar nyheten för att skapa en puff på en annan sida. Klicka på knappen Skapa.
 5. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  1. Layout bestämmer om det är ett porträtt eller reportage du skapar. Ett reportage har en toppbild som täcker hela toppytan. Ett porträtt har plats för en fyrkantig bild som är höger eller vänsterställd i toppytan. Här kan du läsa mer om att lägga in en toppbild.
 6. Fyll i mallen på fliken Taggar.
  1. Sidansvarig webbredaktör är obligatoriskt att fylla i.
  2. Informationsägare är obligatoriskt att fylla i.
  3. Här fyller du i din organisation, om nyheten handlar om någon medarbetare eller forskargrupp och eventuella nyckelord. Var noga med Organisation, Personal och Forskargrupp eftersom det hjälper oss alla att visa upp porträttet/reportaget i olika typer av listningar på umu.se.
 7. Publicera sidan.

Generellt listblock i Episerver (lista nyheter, porträtt/reportage, jobb, forskningsgrupper, forskningsinfrastruktur)

Det generella listblocket skapar listor av olika typer av sidor och filtreras med hjälp av taggar.

 1. Skapa ett generellt listblock och ge det ett namn.
 2. Välj den sidtyp som du vill ska plockas upp och visas i blocket.
  1. Obs! Tänk på att lediga jobb enbart taggas med organisation per automatik. Övriga taggar måste sättas manuellt om de önskas.
 3. Ställ in filtreringen. Blocket skapar en lista av sidor beroende på hur du ställer in filtreringen. Filtreringen fungerar så att ju fler filtreringar du använder, desto färre sidor får du i listan:
  • Organisation – om du vill lista sidor taggade med en viss institution eller enhet
  • Personal – om du vill lista sidor taggade med en viss person.
  • Nyckelord – om du vill lista sidor med en viss nyckelordstagg.
  • Forskningsämne – om du vill lista sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 4. Välj hur många sidor som listan ska innehålla, och om listan ska sorteras i datumordning.
 5. Välj om listan ska avslutas med en länk till en annan sida (till exempel en sida med en längre listning).
 6. Publicera det generella listblocket.
 7. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska ligga.
 8. Publicera sidan.

Obs! Det är möjligt att generera en rss-länk för nyhetslistningar, men det kan bara aktiveras av en administratör i EpiServer. Beställ via Servicedesk om du vill att din nyhetslistning ska gerenera en rss-länk.

Automatiskt puffblock i Episerver

Det automatiska puffblocket skapar en lista av puffar till sidor beroende på hur du ställer in filtreringen. Obs! Detta block plockar enbart upp puffar som har en bild.

 1. Skapa ett Automatiskt puffblock och ge det ett namn.
 2. Välj hur många puffar som blocket ska visa. Blockets layout anpassas efter hur många puffar du väljer att visa.
 3. Skriv en rubrik för blocket.
  Sammanfattningen kan du lämna tom och ska bara användas i undantagsfall.
 4. Välj den sidtyp du vill att blocket ska plocka upp och visa puffar till. Blocket kan antingen visa upp puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage. Vill du att blocket ska visa upp puffar från båda sidtyperna väljer du båda (Inkludera nyheter + Inkludera porträtt och reportage).
 5. Ställ in filtreringen.
  Filtreringen fungerar så att ju fler filter du använder, desto färre sidor får du i listan med (läs mer om taggning här):

  1. Organisation – om du vill puffa för sidor taggade med en viss institution eller enhet.
  2. Personal – om du vill puffa för sidor taggade med en viss person.
  3. Nyckelord – om du vill puffa för sidor med en viss nyckelordstagg.
  4. Forskningsområde – om du vill puffa för sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 6. Publicera blocket.
 7. Lägg till blocket på den sida där du vill att puffarna ska visas.
 8. Publicera sidan.