Lista lediga jobb i Episerver

Jobbet hämtas från Varbi till Episerver

Alla lediga jobb vid Umu läggs först in i systemet Varbi, som är grundsystemet. Innehållet i Varbi visas upp på olika ställen, t.ex. Platsbanken.

Innehållet hämtas även till Episerver från Varbi, och visas då upp på umu.se. Vid hämtningen skapas en egen sida för jobbet i Episerver som automatiskt blir taggat med organisationstagg. Sidan får en adress inom umu.se och kan listas med det generella listblocket. I det generella listblocket lägger du in er organisation i fältet Filtrera på organisationstaggar, se manual.

Infon om ett ledigt jobb finns alltså både i Varbi och i Episerver. Det är bara ändringarna i Episerver som du kan påverka som webbredaktör.

Om lediga jobb inte syns i listan

Om lediga jobb inte visas i listan (generella listblocket) kan det bero på att synkning mellan Varbi och Episerver inte har skett. Synkningsarbetet körs en gång per timme (7.30, 8.30 o.s.v.)

Se över det generella listblockets inställningar, så att det har samma taggar som jobbsidan är taggad med.

Det kan också bero på att organisation har ändrats i Varbi. Då behöver du lägga till den nya organisationstaggen på jobbsidan i Episerver. Episerver läser endast in organisationen en gång. Ändras den efter publicering i Varbi så behöver du ändra den manuellt i Episerver.

Ändra organisation

För att ändra organisation eller lägga till en organisation behöver du logga in i Episerver och redigera sidan för jobbannonsen. Sidorna ligger i sidstrukturträdet under
Umeå universitet > Jobba hos oss > Lediga jobb. Eller surfa till sidan för jobbannonsen och logga in därifrån för att redigera.

Välj Alla egenskaper och klicka på fliken Taggar. Ändra eller lägg till organisation och publicera sidan på nytt.

Vy över fliken taggar i episerver

 

Tips! Lägg in puffbild för jobbet

Om jobbet ska delas i sociala medier är det bra att lägga till en puffbild som visas upp tillsammans med länken. Det görs under fliken Puffinnehåll. Om du inte hinner eller inte hittar någon lämplig puffbild finns det en fallbackbild som visas per automatik då du delar sidan i sociala medier. Nedan kan du se hur den svenska och engelska fallbackbilden ser ut.

En skärmdump

Rapport i Siteimprove

Alla som är sidansvarig webbredaktör för sidor på umu.se och Aurora får en rapport för de sidor hen ansvarar för. Rapporten skickas ut via e-post en gång i månaden och innehåller information om trasiga länkar på webbsidor och i dokument samt stavfel på webbsidor.

Så här gör du för att se rapporten

 1. Öppna mejlet och klicka på länken Ladda ner så får du en rapport som innehåller eventuella fel på sidor som du/ni ansvarar för. Kommunikationsenheten vid Umeå universitet står som avsändare, det är ofarligt att klicka på Ladda ner.
 2. För att se eventuella trasiga länkar eller stavfel klickar du på sidans namn i rapporten som återfinns under rubriken Titel. Du ska inte klicka på ikonen som är en kvadrat med en pil.
 3. Blir du uppmanad att logga in i Siteimprove har du klickat på fel länk. Ingen inloggning krävs för dig som fått denna rapport från systemet.

 

Fokusera på att åtgärda dessa saker

 1. Högst prioriterat är att åtgärda trasiga länkar och stavfel.
 2. Om tid finns ser du över potentiella stavfel.

Anmäl begrepp, namn och liknande som rapporteras som stavfel, men som inte är stavfel. Orden godkänns och kommer därmed inte rapporteras som stavfel framöver.

Lägg in orden för umu.se i Potentiella stavfel på www.umu.se (exceldokument)

Lägg in orden för Aurora i Potentiella stavfel på Aurora (exceldokument)

Dokumenten kollas 1-2 gånger per vecka.

Rapporten signalerar fel som inte syns på sidan

Om rapporten visar att det finns en trasig länk eller stavfel på en sida, men du får ingen indikation på var på sidan, kan felet ligga i ett block eller i en dragspelsmeny.

Du kan som första steg testa att byta webbläsare för att se indikationerna.

Om det inte fungerar kan du behöva stänga av JavaScript via rapportens vy.

När du väljer detta alternativ och klickar på en trasig länk eller stavfel under rubriken Förekomster på denna sidan, kommer du att se var felet finns genom en markering på sidan.

Rapporten visar inte längre något fel

Om rapporten inte längre visar något stavfel på sidan står det ”Inga förekomster av detta problem hittades”. Detta beror på att någon administratör i Siteimprove har godkänt ordet som okej att använda.

Notis från Siteimprove.

Puff på personlig sida för mer läsning

Det finns möjlighet att lägga till puffar till mer läsning om dig längst ner på den personliga sidan – till exempel utvalda reportage eller nyheter.
Se exempel på en personlig sida med puffar till mer läsning.

En webbredaktör kan lägga till puffar för mer läsning. Om du själv inte har den rollen/behörigheten kan du se här vem som är webbredaktör på din institution eller enhet.

Gör så här för att lägga till en puff

 • Surfa till den personliga sidan.
 • Klicka på knappen Logga in i övre högra hörnet. Välj Redigera.
 • Logga in med ditt Umu-id.
 • Klicka på knappen Redigera profil under profilbilden.
 • Gå in i läget Alla egenskaper
 • Gå till fliken Redaktörsinställningar och dra in en sida som puff eller skapa en puff som du vill visa på sidan

 • Gå tillbaka till läget På sidan-redigering och klicka på Publicera profil

 

Engelska puffar

För att puffarna ska visas på både svenska och engelska versionerna av personliga sidan, behöver innehållet/puffen vara översatt. Det innebär att:

Om puffen ska leda till en sida som finns i sidstrukturträdet inom umu.se, behöver den sidan finnas både på engelska och svenska.

Om puffen ska leda till innehåll som finns utanför umu.se (dvs. att det inte finns i sidstrukturträdet) behöver puffen vara översatt. Läs mer om puff till externa sidor.

Översätt puff till extern sida

Om du inte har en puff sen tidigare, skapa såhär:
 • I fältet Vidare läsning klickar du på Skapa ett nytt block
 • Välj Puff till externa sidor och dokument. Fyll i innehållet och klicka på Skapa.
 • Klicka på Webbplatser ovanför sidstrukturträdet, välj English.
 • Klicka på mappikonen i övre högra hörnet, och sedan på För denna sida längst ner i mappstrukturen. Nu visas puffarna i strukturen på höger sida.
  Om du inte ser puffarna till höger – klicka på kugghjulet längst ner i högra hörnet och sedan på Visa endast innehåll på det valda språket.
 • Välj Översätt när du klickar på puffens meny som finns lägst ut på raden till höger.
 • Ge puffen ett namn på engelska, klicka på Skapa
 • Fyll i egenskaper
 • Gå tillbaka till den personliga sidans redigeringsläge, klicka på knappen Publicera profil

Skrivguide för presentationstext på din personliga sida

Här är några förslag på hur du kan tänka när du skriver din presentationstext till din personliga sida.

Ett tillfälle att göra ett gott första intryck

Vissa av dina besökare har förmodligen en del förkunskaper om vem du är och vad du arbetar med, men alla har det inte. Besökarna på de personliga sidorna kommer både från allmänheten och högskolevärlden, från vårt eget universitet och från avlägsna delar av världen.

Presentationstexten bör vara kortare än 2500 tecken

Vad som är en lagom längd på en text går att diskutera mycket. Men det finns flera exempel på digitala medier som analyserat sina besökarbeteenden och kommit fram till att 2500 tecken är en gräns då många besökare börjar tappa intresset. Upplever du att du lyckas berätta allt av betydelse på 700 tecken så gör du det.

Skriv i jag-form

För att ge besökaren en konsekvent upplevelse när hen går in på olika personliga sidor på umu.se rekommenderar vi att du skriver din presentation i första person singularis.

Fem frågor som stöd när du skriver eller redigerar din presentationstext

Upplägget med de fem frågorna är ett förslag på hur du kan strukturera din egen presentationstext eller hjälpa en kollega med att redigera sin.

Tänk dig att du blir intervjuad och får följande fem frågor. Om du inte har en läraranställning kan det räcka bra med att börja med fråga 1 och välja någon eller några av de övriga frågorna som går att applicera på din roll och dina arbetsuppgifter. Fråga 5 är troligtvis mest relevant för läraranställda.

1: Hej! Vad jobbar du med på Umeå universitet? (Max 200 tecken)

Här ser du till att få med din titel, ditt ämne och kanske något viktigt uppdrag eller ansvarsområde. Men bli inte långrandig. Utgå ifrån att läsaren inte är betjänt av att känna till alla råd och arbetsgrupper du sitter med i. Tänk dig att du presenterar dig för en ny person på en konferens eller ett mingel.

2: Kan du kort beskriva ditt ämnesområde, vad du är expert på? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Här kan du säga några ord om vad din forskning går ut på. Det svåra är att med några få ord göra området begripligt för en lekman, samtidigt som en forskarkollega ska få grepp om vilka specifika forskningsproblem du ägnar dig åt. Svårt, men kanske inte omöjligt! Fundera gärna på nyckelord som är bra att få med, sådana kan vara till stor hjälp.

3: Vad arbetar du med nu och under en överskådlig framtid? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Här kan du lyfta fram de forskningsprojekt, kurser eller andra saker du är involverad i. Lägg inte ut texten i onödan utan länka vidare till webbsidor där verksamheten beskrivs. Istället för att beskriva projektets medfinansiärer och fullständiga projektrubrik, säg gärna några ord om vad ditt arbete syftar till, vad du hoppas uppnå.

4. Är det något annat som kan vara bra att veta om dig utifrån din yrkesroll? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Har du ett hjärteprojekt, något som känns extra viktigt och roligt för dig i din yrkesroll? Eller ett prestigefullt uppdrag som du vill lyfta fram? Sånt passar bra här. Ett tips kan vara att titta på hur du svarat på de tre första frågorna, fundera över vilket intryck du ger och hur du kan komplettera det.

5. Kan du kort beskriva din akademiska karriär hittills? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Här kan du berätta vilket år du disputerade, tidigare arbetsgivare, affilieringar och liknande.

Lägg samman svaren till löptext

När du har svarat på frågorna, inom teckenbegränsningen, så lägger du helt enkelt samman svaren till löptext. Nu har du en presentation som ger en lättillgänglig och avrundad bild av dig som anställd vid Umeå universitet.

Din personliga sida på externa webben umu.se

Alla medarbetare kan redigera sin personliga sida

Din personliga sida på umu.se är en viktig kontaktyta mellan dig som yrkesperson och omvärlden. Innehållet på sidan hämtas delvis automatiskt och andra delar fyller du på med själv.

Så här kommer du till redigeringen av sidan

 • Surfa till din personliga sida.
  Adressen till din personliga sida har formen www.umu.se/personal/fornamn-efternamn och en engelsk adress, www.umu.se/en/staff/firstname-surname.
 • Klicka på knappen Logga in i övre högra hörnet. Välj Redigera.
 • Logga in med ditt Umu-id.
 • Klicka på knappen Redigera profil under din profilbild.
 • Publicera dina ändringar med knappen Publicera profil längst upp på sidan. Då blir innehållet synligt på webben.

Om du behöver hjälp med att redigera din personliga sida, vänd dig till den som är webbredaktör på din institution eller enhet.

Innehåll som du själv kan redigera

Bild

Det är bra för besökarna på din sida att det finns en presentationsbild på dig. Du kan själv lägga upp en bild och byta den.

Läs mer om hur du gör på Ladda upp ny bild till din personliga sida.

Pressbild

Du kan även lägga till en länk som leder till en högupplöst pressbild.

Läs mer om länk till pressbild på personlig sida.

Kartlänk

Du kan lägga till en kartlänk som pekar ut din besöksadress i vår digitala karta (finns för campus Umeå, NUS och Konstnärligt campus).

Det går bara att ha en kartlänk, så har du fler besöksadresser så ersätts alla i så fall av kartlänken.

För att värna din personliga säkerhet rekommenderar Umeå universitet att du inte pekar ut ditt rum via kartlänken, använd hellre våningsplan och korridor.

För att få fram kartlänk söker du fram din byggnad eller klickar på kartan. När du ser positionsflaggan klickar du på länken Dela. Kopiera den korta eller långa adressen och klistra in på din personliga sida.

Meriteringar

Om du är utnämnd till meriterad lärare, excellent lärare eller docent visas det på den personliga sidan. Om du inte vill visa det på din personliga sida kan du dölja det. Uppgifterna hämtas ur systemet Primula och hanteras av din fakultets HR-specialist.

Mer om pedagogisk meritering

Presentationstexter

Kort presentation

Den korta presentationen visas längst uppe på sidan, under ditt namn, och i personallistor. Ge en kortfattad presentation av vad du jobbar med på Umeå universitet, inklusive din forskning och undervisning. Gör en kort presentation både för den svenska och den engelska versionen av din personliga sida.

Lämplig längd för denna text är cirka 160 tecken.

Lång presentation

I den långa presentationen kan du mer ingående presentera ditt arbete, både på svenska och engelska.

Läs mer om hur du redigerar presentationstexten på sidan Uppdatera din presentationstext.

Läs tips för att skriva presentationstexterna i den här skrivguiden.

Undervisning

Här kan du beskriva din undervisning, både på svenska och engelska.

Publikationer

Här listas dina publikationer från Diva. Om du inte vill ha en standardlistning av dina publikationer kan du lägga in en modifierad Diva-sökfråga direkt på din personliga sida.

Kontaktuppgifter hämtas från Personaladministration

På din personliga sida visas dina kontaktuppgifter och din befattning samt den enhet du är anställd vid eller anknuten till, inklusive besöksadress.

Här visas också din e-postadress (kopplad till umu.se), telefonnummer och mobilnummer. Om du är anknuten och saknar umu-mejl kan istället en annan e-postadress visas.

Kontaktuppgifterna redigeras via verktyget Personaladministration och kan bara hanteras av katalogansvarig på din institution/enhet.

Innehåll som en webbredaktör kan redigera åt dig

För att redigera nedanstående innehåll behövs behörigheten som webbredaktör. Om du behöver hjälp med att redigera det vänder du dig till den som är webbredaktör på din institution eller enhet.

Forskning

Här visas med automatik de forskargrupper och forskningsprojekt du deltar i. Detta förutsätter att dessa finns publicerade på webbplatsen som forskningsprojekt och forskargrupper. Webbredaktör på din institution eller enhet kan hjälpa dig om du vill göra ändringar i det som visas.

Omnämnanden

Här visas en samlad listning av nyheter och reportage/porträtt där du är taggad. Visas som lista med publiceringsdatum och sidrubrik som sorteras fallande på publiceringsdatum. Den som är webbredaktör på din institution eller enhet kan hjälpa dig om du vill göra ändringar i det som visas.

Puffar till mer läsning

Det finns möjlighet att lägga till puffar för mer läsning om dig längst ner på den personliga sidan – till exempel utvalda reportage, nyheter eller en film.
Se exempel på en personlig sida med puffar för mer läsning.

Instruktion för webbredaktörer

 

Lägga till en bild i kalenderevenemang

 • Gå till fliken Innehåll för kalendereventsidan.
 • Klicka på Mediaflowsymbolen. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.

 • Markera den bild du vill ha.
 • Klicka på fliken Rättigheter för att se bilden och läsa bildrättigheter.

 

 • Välj sedan Använd denna bild, för att ge bilden rätt storlek.
 • I dropdownmenyn Bildstorlek väljer du mallen Standard 16:9.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.

 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Infoga bilden.
 • Skriv en Alt-text till bilden. Alt-texten bör vara beskrivande, till exempel Tre personer som cyklar.

Inriktningsbeskrivning för program, lägga till eller redigera

För program som har olika inriktningar visas dessa under rubriken Anmälan och behörighet, när innehåll har lagts in. Tillfälleskortet för respektive inriktning visas tillsammans med inriktningsbeskrivningen. Inriktningen redigeras som en egen sida:

 • Öppna panelen sidstrukturträdet, och leta upp programsidan
 • Klicka på plussymbolen framför programmets namn för att ta fram undersidorna
 • Klicka på inriktningens namn
 • Klicka på knappen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget
 • Gå in på fliken Inriktningsinformation och redigera texten. Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker.
 • Inriktningssidan kommer inte att visas i utbildningsöken eller i utbildningslistor på utbildningswebben. För att sidan inte ska gå att hitta i den vanliga söken på umu.se ska du under fliken Inställningar bocka i Stäng av sökmotor-indexering för denna sida och Stäng av Find-indexering för denna sida.
 • Publicera sidan.
 • Texten visas nu på programsidan under Anmälan och behörighet/Inriktningens namn

visar vilket fält i Epi-server du redigerar inritktningsbeskrivning

Så är en programsida uppbyggd

Här beskrivs vilket innehåll på programsidan som om du kan redigera i Epi-server samt vilka delar som hämtas från utbildningsdatabasen Selma och redigeras där. Här ser du även vilka delar av innehållet som är universitetsgemensamt för alla program. Kurssidor är uppbyggda efter samma princip.

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

1. Programmets benämning

 • Uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

2. Snabbfakta om programmet

 • Korta fakta om programmet, om högskolepoäng, hur lång utbildningen är, utbildningsnivå och vilken termin den startar. Här visas även om något av programmets tillfällen går på distans.
 • Dessa uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

3. Anmälan-knapp

 • Under tiden anmälan är öppen visas en anmälanknapp som länkar till programtillfällen längre ner på sidan.

4. Sammanfattning av programmet/Abstract

 • Sammanfattning av programmet, max 450 tecken.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Det går inte att formatera den här texten.

5. Antagen till programmet

 • Obligatorisk rubrik och text för alla program. Går inte att ändra.
 • Under tiden välkomstbrev är publicerade för webb visas här länkar som leder till välkomstinformation för nyantagna studenter.
 • Länktext för välkomstbrevet redigeras där välkomstbreven skapas.

6. Blockyta 1 – för film eller intervju

I blockyta 1 kan du välja mellan:

 • en film eller
 • en eller flera intervjuer, max 4 stycken
 • Lägger du en film i blockyta 1 rekommenderas att du lägga eventuella studentintervjuer som puffar i puffytan längst ner. Blanda aldrig film och intervju i blockyta 1.

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

7. Under utbildningen / What you will study

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker

8. Fördjupningssida

 • Valfritt
 • Möjlighet att lägga till fördjupningsida till programmet.
 • Fördjupningssida är en vanlig standardsida men kopplas till programmet och skapas via vänstra sidstrukturträdet.

Skapa ny fördjupningssida

9. Programöversikt / Programme overview

 • Översikt över de kurser som ingår i programmet och vilket år de läses.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).

10. Utbildningsplan / Programme syllabus

 • I anslutning till programöversikten finns länk till utbildningsplanen.
 • Utbildningsplanen hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om utbildningsplan ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

11. Efter utbildningen / Career opportunities

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Varje stycke bör innehålla max 600 tecken.
 • Varje nytt stycke bör ha en egen mellanrubrik, Styckesrubrik H3.

12. Examen

 • Under rubriken Efter utbildningen / Career opportunities visas uppgift om examen.
 • Uppgiften hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om examen ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

13. Anmälan och behörighet / Application and eligibility

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Här visas de tillfällen som finns för programmet
 • Innehållet visar till exempel behörighet, urval, studieort och undervisningsspråk samt länk till antagning.se respektive universityadmissions.se.
 • I anslutning visas även en universitetsgemensam text om studieavgifter.
 • All information hämtas från Selma och redigeras där.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.

Inriktningsbeskrivning

 • Inriktningsbeskrivning visas enbart för de program som har inriktningar.
 • Inriktningarnas namn hämtas från Selma.
 • Visas i en utfällbar meny under Anmälan och behörighet/Application and eligibility

Så här lägger du till eller redigerar inriktningsbeskrivning.

Översikt av programsidans delar

 

14. Rubrik för programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

 • Om programmet har speciell antagnings- eller urvalsprocess och det behöver förtydligas, går det att visa här.
 • Detta ska INTE användas av alla program, utan gäller enbart program som t.ex. Språkkonsultprogrammet, Läkarprogrammet, Kandidatprogrammet i fri konst och Arkitektprogrammet.

Så här lägger du till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess.

15. Senare del av program

 • För de program där det går att söka till senare del visas här universitetsgemensam text med länk till det programspecifika tillfället Senare del.
 • Universitetsgemensamt. Går inte att redigera.

16. Blockyta 2 – Vanliga frågor/Frequently asked questions

 • Rubriken är inte obligatorisk men vi rekommenderar att den finns med.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Vanliga frågor skapar du genom att skapa ett block Text/delad information i Blockyta 2. I blocket skriver du sedan in dina frågor och svar, och formaterar frågorna med format DragspelsmenyH3.

17. Kontaktformulär / Contact us

 • Rubriken och formuläret hämtas automatiskt.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Formuläret skickar frågor till Infocenter. Formuläret kan även skickas till en utpekad kontaktperson. Rekommendationen är att alla kontaktformulär hanteras via Infocenter. Kontakta din fakultet för vad som gäller just det program du redigerar.
 • Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are hämtas från Selma och redigeras där. Så här redigeras kontaktuppgifter i Selma.

18. Puffyta (3-spalt) – Rekommenderad läsning / Recommended reading

 • Puffar till vidare läsning kan leda både till programmets egna, institutionens eller fakultetens gemensamma och centrala sidor.
 • Antalet puffar är obegränsat, men tänk på att fler än sex stycken puffar gör det svårnavigerat för läsaren.
 • Går att redigera och använda valfri rubrik.
 • Underrubrik H2 som syns i På sidan-menyn.
 • Kan lägga till eller ta bort puffar.
 • Puffar till sidor inom webben skapar du genom att dra in sidor från trädstrukturen. (går inte att dra in intervjusidor, där får du göra puffblock)
 • Puffar till sidor utanför webben skapar du med puffblock.

19. Relaterad information / Related Information – centralt blockpaket (3-spalt)

 • Blockpaketet är ett fördefinierat paketet med puffar.
 • Innehåller gemensam information från Umeå universitet.
 • Puffpaket har olika innehåll beroende på vilken sida de visas på. Det finns idag fyra olika paket – ett paket för program avanceradnivå, ett för program på grundnivå, ett för kurser samt ett paket för ämnessidor.
 • Olika innehåll på svenska och engelska sidor.
 • Puffarna i blocket redigeras centralt av Kommunikationsenheten.

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben

Skapa fördjupningssida

En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet.

 1. Klicka dig fram i sidstrukturträdet till det aktuella programmet genom att markera dess namn.
 2. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida.
 3. I fältet Namn döper du sidan till vad den handlar om, exempelvis “Kurser inom programmet”, “Utlandsstudier” etc.
 4. Välj sidtypen Standardsida.
 5. För att börja redigera sidan klickar du på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet.
 6. Skriv din ingress, brödtext, lägg in relevant/a bild/er, video som stärker sidans innehåll.
 7. Fyll i sidans puffinnehåll.

I redigeringsläget finns följande fält att jobba med:

Fliken Innehåll

 • Sammanfattning – sammanfattning av sidans innehåll, max 500 tecken.
 • Blockyta 1 – Används för att lägga till film, bild eller intervjuer etc. Men det ska vara relevant och viktigt, annars låter du denna yta vara tom.
 • Brödtext – Sidans innehåll.
 • Blockyta 2 – Yta för olika typer av block, till exempel vanliga frågor, standardblock.
 • Rubrik för puffyta – Valfri eller skriv Rekommenderad läsning.
 • Puffyta (3-spalt) – Yta för att lägga till puffar. Max sex stycken.

Fliken Puffinnehåll

 • Puffrubrik – Rubriken som syns i puffen under rubriken Rekommenderad läsning
 • Puffbild – Puffens bild.
 • Pufftext – Texten som syns i puffen. Max 140 tecken.

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

 1. För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1.
 2. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in interjublocket. Dra sedan in blocket till programsidans Blockyta 1.
 3. Publicera när du är klar.

Kom ihåg: Puffbild behöver vara minst 300×300 pixlar. Bilden som ska användas i blocket ska vara kvadratisk, annars blir bilden oval när den visas