Taggarkiv: epi

Navigeringspuffblock i EpiServer

Navigeringspuffblocket ger dig möjlighet att lyfta innehåll utan att ange en bild. Navigeringspuffar används för att länka till informationssidor. Puffar med bild används för att lyfta fram och locka till läsning av redaktionellt material, som ofta innehåller bilder.

Skapa ett navigeringspuffblock

Blocket behöver innehålla 2-4 navigeringspuffar för att kunna publiceras.

 1. Skapa ett navigeringspuffblock på önskad plats, antingen i blockyta på en sida eller i en mapp i resursbiblioteket.
 2. Fyll i information för varje puff (2-4 st):
  • Rubrik (obligatoriskt)
  • Sida/url som puffen ska länka till (obligatoriskt)
  • *Färgschema (obligatoriskt). Vissa begränsningar finns – se mer info nedan.
  • Text (valfritt) Tänk på att skriva ungefär lika långa pufftexter så att blocken blir lika stora, max 110 tecken. Se skärmdumpen högst upp på denna sida.
 3. Om du har skapat blocket i resursbiblioteket drar du in blocket på den sida eller de sidor där det ska visas.
 4. Förhandsgranska och publicera sidan.

*Färgschema:
Alternativen grön, guld, rosa och mörkblå är profilfärger som används på umu.se

Alternativen som är märkta med ”Curiosum” används endast på curiosum.umu.se

Avindexera sidor i Episerver

Om du inte vill att en sida ska vara sökbar och plockas upp av sökmotorer, kan du avindexera den.

Det gör du genom att bocka i de här rutorna under fliken Inställningar:

 • Stäng av sökmotor-indexering för denna sida. Det innebär att externa sökmotorer så som Google inte hittar sidan.
 • Stäng av Find-indexering för denna sida. Det innebär att sökmotorn på vår egna sajt inte hittar sidan.
 • Be sökmotorer att inte följa länkar på denna sida

 

När rutorna är blå med en vit bock betyder det att de inte plockas upp av några sökmotorer, och inte kan nås på annat sätt än genom att skriva in webbadressen.

Detta behövs göras på alla sidor som inte ska synas i sökresultat, inte bara den överliggande sidan (föräldern) i sidstrukturen.

Skapa kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Du kan skapa en kalenderlista och en nyhetslista som ligger bredvid varandra i varsin spalt på sidan, genom att skapa dem i blocket Anpassad layout.

 

 1. Skapa ett block för Anpassad layout och namnge det.
 2. Ställ in layouten för blocket på tvåspalt.
 3. Fältet Innehåll. Tänk på att lista lika många kalenderevent som nyheter för att få en balans mellan listorna
  1. Klicka på skapa ett nytt block. Välj kalenderlista.
  2. Klicka på skapa ett nytt block. Välj generellt listblock, gör inställning att lista nyheter
 4. Publicera layoutblocket
 5. Dra layoutblocket till den blockyta där listorna ska visas och publicera sidan.
  Längst nere på sidan är rekommendationen för detta typ av innehåll, eftersom höjden på blocket kan variera

Skapa ett ikonblock i Episerver

Ikonblocket är en ruta med särskiljande design, ikoner och färgad bakgrund som du kan använda för att belysa fakta. Ikonblocket används tillsammans med blocket för anpassad layout för att få rätt utseende.

 1. Skapa ett ikonblock och ge det ett namn.
 2. Välj ikon
 3. Välj vilken färg blocket ska ha.
 4. Fyll i rubriken
 5. Fyll i kort text, om det är aktuellt att ha text. Blocket kan även användas med bara ikon och rubrik.
 6. Lägg till blocket i ett block för anpassad layout.
 7. Lägg till layoutblocket på den sida där du vill att ikonblocket ska visas.
 8. Publicera sidan.

Önskemål om fler ikoner att lägga in skickas till Servicedesk.

Tre ikonblock i ett block för anpassad layout inställt på trespalt

Redaktörsvy

Skapa en faktaruta i Episerver

Faktarutan är en ruta med färgad bakgrund som du kan använda för att särskilja viss information från resten av sidan. Den kan användas med eller utan bild.

 1. Skapa blocket faktaruta och ge det ett namn.
 2. Skriv en rubrik för blocket.
 3. Fyll i och formatera texten som faktarutan ska innehålla.
 4. Välj bakgrundsfärg.
  På umu.se används de två första alternativen (sand och grå), övriga tillhör andra webbplatsers grafiska profiler.
 5. Välj vilken placering faktarutan ska ha på sidan.
 6. Välj toppbild om rutan ska ha det. Välj beskärningsmallen Standard 16:9.
 7. Publicera blocket.
 8. Lägg till/dra in blocket på den sida där du vill att faktarutan ska visas.
 9. Publicera sidan.

Redaktörsvy

 

Faktaruta utan bild

 

Faktaruta med bild

Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument i Episerver

Blocket Puff till externa sidor och dokument används för att kunna puffa för

 • dokument i pdf-format
 • sidor som ligger på andra webbplatser utanför umu.se
 • sidor inom umu.se som inte har egenskapen att skapa sidpuffar. Det gäller t.ex. program- och kurssidor (sidtyperna Söksida och Söksida subwebb).

Gör såhär

 1. Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument och namnge det.
 2. Öppna blocket för redigering genom att klicka på knappen Alla egenskaper i övre högra hörnet.
  Skärmdump
 3. Välj puffbild och använd den i 16:9-format.
 4. Fyll i de obligatoriska fälten:
  1. Rubrik blir puffens rubrik.
  2. Alt-text är puffbildens Alt-text
  3. Pufftext är en kort text som beskriver vad som finns på sidan som puffen leder till.
  4. Sida/URL är länken till den sida som puffen ska leda till.
 5. Publicera blocket.

Skapa forskningsinnehåll i utbildningsmiljön

 1. Gå till https://umustage.its.umu.se/login/forskning
 2. Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll.
 3. Välj om du vill skapa Forskningsgrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur.
 4. Välj den organisation som innehållet ska sparas under.
 5. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa.

Forskningsprojekt

 1. Fliken Text. Obligatoriska fält:
  1. Ingress
  2. Sammanfattning
 2. Fliken Innehåll. Obligatoriska fält:
  1. Starttid för projektet
 3. Fliken Toppbild. Lägg in toppbild om sidan ska ha en sådan.
 4. Fliken Taggar. Fältet importerade projektmedlemmar används inte.
  1. Forskningsledare. Börja skriva in personens namn så dyker e-postadressen upp som förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält.
  2. Projektmedlemmar. Börja skriva in personens namn så dyker e-postadressen upp som förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält. Se bild nedan för att se hur projektmedlemmarna presenteras.

Forskargrupp

Fliken Text. Utbildningsinnehållet behöver inte vara långt och kan vara testinnehåll. Du behöver alltså inte skapa ”riktigt” innehåll här i övningsuppgiften.

 1. Sammanfattning
 2. Brödtext

Fliken Innehåll.

 1. Forskningsledare
 2. Gruppmedlemmar

 

Forskningsledare och gruppmedlemmar visas så här på sidan:

2. Fliken Puffinnehåll kan du hoppa över i den här uppgiften. Vi återkommer till puffinnehåll i en senare uppgift.

2. Fliken Toppbild: Du behöver inte lägga in någon toppbild på din utbildningssida för forskargrupp.
3. Fliken Taggar.

 • Sidansvarig webbredaktör är obligatoriskt att fylla i. Börja skriv namnet på den som ska stå som sidansvarig webbredaktör och välj genom att klicka när namnet dyker upp.
 • Informationsägare är obligatoriskt att fylla i. Börja skriv namnet på den som ska stå som informationsägare och välj genom att klicka när namnet dyker upp.
 • Organisation används för att beskriva vilken institution eller enhet till vilket forskargruppen är knuten. Börja skriv namnet på din institution eller enhet och välj genom att klicka när den dyker upp.

4. Publicera sidan

Skapa porträtt/reportage i Episerver

 1. Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet. Logga in med Umu-id.
 2. Gå till https://www.umu.se/reportage
 3. Välj fakultet som porträttet/reportaget ska lagras under, skriv in ett namn på reportaget på svenska och/eller engelska. Klicka på Skapa porträtt/reportage.
 4. Fyll i Puffrubrik, välj en puffbild och skriv ett puffinnehåll. Puffinnehållet visas när man puffar/länkar med bild på en annan sida. Klicka på knappen Skapa.
 5. Fliken Innehåll.
  1. Layout bestämmer om det är ett porträtt eller reportage du skapar. Ett reportage har en toppbild som täcker hela toppytan. Ett porträtt har plats för en fyrkantig bild som är höger eller vänsterställd i toppytan. Här kan du läsa mer om att lägga in en toppbild.
  2. Intern eller extern skribent fylls i olika beroende på om skribenten är medarbetare på Umeå universitet (intern) eller ej (extern). I fältet intern skribent kan du hitta alla anställda, och namnet länkas då till personens personliga sida på umu.se. För externa skribenter skriver du in namnet och en e-post som läsaren kan använda för kontakt. Förslagsvis en e-postadress som går till universitetet och som vid behov kan vidarebefordras till skribenten, till exempel redaktion@umu.se.
 6. Fliken Taggar.
  1. Sidansvarig webbredaktör är obligatoriskt att fylla i.
  2. Informationsägare är obligatoriskt att fylla i.
  3. Här fyller du i din organisation, om nyheten handlar om någon medarbetare eller forskargrupp och eventuella nyckelord. Var noga med Organisation, Personal och Forskargrupp eftersom det hjälper att visa upp porträttet/reportaget i olika typer av listningar på umu.se.
 7. Publicera sidan.

Generellt listblock i Episerver

Det generella listblocket filtreras med hjälp av taggar och skapar listor av olika typer av sidor

 • nyheter
 • porträtt/reportage
 • nyheter och porträtt/reportage
 • lediga jobb
 • forskningsgrupper
 • forskningsinfrastrukturer
 1. Skapa ett generellt listblock och ge det ett namn.
 2. Fyll i rubrik
 3. Välj den sidtyp som du vill ska plockas upp och visas i blocket.
 4. Ställ in filtreringen. Vad listan visar beror på vilka inställningar du gör i blocket. Ju fler filtreringar du använder, desto smalare och begränsad blir utsökningen, vilket ger färre sidor i listan.
  • Organisation – om du vill lista sidor taggade med en viss institution eller enhet
  • Personal – om du vill lista sidor taggade med en viss person.
  • Nyckelord – om du vill lista sidor med en viss nyckelordstagg.
  • Forskningsämne – om du vill lista sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 5. Välj hur många sidor som listan ska innehålla, och om listan ska sorteras i datumordning.
 6. Välj om listan ska avslutas med en länk till en annan sida (till exempel en sida med en längre listning).
 7. Publicera det generella listblocket.
 8. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska visas.
 9. Publicera sidan.

RSS-länk för nyhetslistning

Det är möjligt att generera en RSS-länk för nyhetslistningar, vilket beställs via Servicedesk.

ForskningsprojektListBlock i Episerver

Blocket skapar en en lista med forskningsprojekt, doktorandprojekt och/eller post-doc projekt.

 1. Skapa ett Forskningsprojektlistblock och ge det ett namn.
 2. Ställ in filtreringar du vill att blocket ska göra kopplat till:
  • personaltaggar
  • nyckelord
  • forskningsämnesord och/eller
  • organisation (den eller de institutioner eller enheter vars projekt du vill ska visas i listan)
  • Filtreringen blir snävare ju fler av taggfälten du fyller i. Läs hur taggning och filtrering fungerar, längst ner på sidan under rubriken Filtreringen fungerar generellt så här.
 3. Välj hur många forskningsprojekt som listan ska visa (0 visar alla projekt)
 4. Skriv en rubrik för listan.
 5. Välj om listan ska visa forskningsprojekt, doktorandprojekt, post-docp rojekt eller både och.
 6. Välj om listan ska visa alla forskningsprojekt inkl avslutade, eller bara aktiva projekt som ännu inte avslutats.
 7. Publicera blocket.
 8. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska ligga.
 9. Publicera sidan.