Taggarkiv: epi

Block Anpassad layout

Blocket anpassar sidans grunddesign för olika behov. Grunddesignen är alltid att all information visas i en spalt. Med blocket kan du istället presentera vissa delar av sidan i flera spalter. Använd blocket när du vill lägga t.ex. puffar i en blockyta i två eller tre spalter för att inte puffarna ska bli för stora (vilket de blir i fullbredd).

Du kan använda blocket för att skapa puffar för standardsidor, kalenderhändelser, nyheter och reportage/porträtt.

Du kan också lägga till andra block i anpassad layout: kalenderlista, generellt listblock, faktaruta, kontaktblock, textruta/delad information, film och generellt listblock.

Skapa block i Episerver

Inställningar i blocket

Layout

 • Två- och trespalt funkar bra med sidans design.
 • Undvik övriga val (Fullbredd, 80% och Fyrspalt) då dessa fungerar dåligt med sidans design och bredd.

Innehåll

Här kan du dra in eller skapa nya block som t.ex. listor, puffar, videor, faktarutor etc.

Om du ska visa fler än tre puffar kan du få det symmetriskt på olika sätt beroende på om du har ett jämnt eller ojämnt antal puffar att visa.

 • Exempel – visa jämnt antal puffar, fyra eller sex:
  Skapa ett block med layouten tvåspalt för att visa fyra puffar eller layouten trespalt för att visa sex puffar. När du lägger in alla fyra eller sex puffarna placeras de automatiskt två och två eller tre och tre på varsin rad.
 • Exempel – visa ojämnt antal/fem puffar:
  Skapa ett block som visar tre puffar (layouten Trespalt) och ett till block ovanför eller nedanför som visar två puffar (layout Tvåspalt).

Rubrik

Du kan lägga till en rubrik om du behöver för att berätta vad som visas.

Sammanfattning

Vi rekommenderar inte att du använder fältet för sammanfattning annat än i undantagsfall.

Övrigt

 • Visa puffar utan bild – Använd hellre Navigationspuffblock för en bättre design om du vill visa puffar utan bild, eller vill ha fyra puffar i bredd
 • Visa text i puffar centrerat (endast puffar utan bild) – Om du vill att texten ska bli centrerad under varje puff när inte bild visas.

Exempel: Kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Det går att använda blocket för att visa en kalenderlista och en nyhetslista i tvåspalt – användbart på en institutions startsida.

Skapa kalender och nyhetslista i tvåspalt

Observera att om du lägger någon typ av listblock i ett anpassad layoutblock så använder du fullbredd i inställningen. Inte tre- eller fyrspalt (undantaget är kalender- och nyhetslistning i tvåspalt, se ovan).

Bra exempel på användning av blocket

Våra campus – anpassad layout med 2-spalt

Demokrati – Tre block med anpassad layout med olika rubriker

Skapa formulär i Episerver

Ett formulär kan användas till mycket, som kontaktväg, beställning eller liknande. I Episerver kan du som webbredaktör skapa enkla men användbara formulär. Ett formulär i Episerver fungerar som en byggsats av block – du börjar med en formulärbehållare, som fylls med olika typer av formulärelement.

OBS: Var uppmärksam på hur du formulerar frågor om kost. Använd kryssrutor och formulera alternativen till exempel så här: ”jag äter X” eller ”Jag äter Y”  – inte ”jag är allergisk mot Z”.  Du bör heller inte ställa frågor kring detta som går besvara via fritextfält.  Detsamma gäller frågor som rör om deltagare har en funktionsvariation och därför vill ha stöd. Rekommendationen är att du ger den som ska fylla i formuläret möjlighet att bli kontaktad.

Innehåll i manualen:

 • Skapa formulärbehållare
  • Fliken Innehåll
  • Fliken Inställningar
  • Fliken Lagringspolicy
 • Fyll formulärbehållaren med formulärelement
  • Lägg till information om hur vi sparar personuppgifter
  • Ändra ordning på elementen.
 • Testa formulär
 • Placera formulär på webbsida
 • Översätta formulär
 • Tips

Skapa formulärblock

 1. Navigera till den mapp i det högra menyträdet under block där du vill att formuläret ska vara nåbart/enkelt att hitta.
 2. Skapa nytt block i vald mapp.
 3. Välj block Formulärbehållare.
  1. Välja vad formuläret ska heta (detta namn syns bara i Episervers blocklista för redaktörer)
  2. Tryck OK

Fliken Innehåll

 1. Formulärtitel: Titel som visas ovanför formuläret (valfritt).
 2. Beskrivning: Ingress som kan berättar mer vad formuläret är till för (valfritt).
 3. Visa meddelande efter formuläret skickats (visas inte om användaren skickas till en ny sida efter postning): Bekräftelsemeddelande som visas direkt efter att användaren skickat in formuläret.
  • Exempel: Tack! Ditt ärende/fråga har skickats.
  • På engelska: Thank you! Your message/question was sent.
 4. Tillåt anonyma postningar: Kryssa i detta, annars kommer inte användare att kunna skicka in formuläret.
 5. Formulärelement: Den ruta du använder för att skapa alla element som formuläret ska innehålla.

Fliken Inställningar

Här ställer du in om formuläret ska skicka e-post med det som användaren har fyllt i efter att formulärets skickats in. I de flesta fall är det enklaste att ställa in att det som fyllts i skickas med e-post, men inskickade formulärdata sparas även i Episerver, under urvalet Formulärdata.

Så här skapar du ett e-postmeddelande med den information som skickats in från formuläret.

 1. Tryck på plustecknet under Skicka e-post efter formuläret skickats. En dialogruta dyker upp. Under listan Infoga platshållare kan du hitta alla de fält som formuläret innehåller, dynamiskt innehåll som skriver ut det användaren har uppgett i dessa fält.
 2. Fyll i följande:
  • Från: Har användaren angett en e-postadress i ett fält du gjort, tryck på Infoga platshållare och välj e-postfältet du skapat. Då kommer från-adressen vara det användaren fyllt i. Annars fyll i no-reply@umu.se.
  • Till: Den e-post formuläret ska skickas till. Separera e-postadresser med komma.
  • Ämne: Ämne på e-postmeddelandet. Exempel: Inskickat ärende från webbformulär.
  • Meddelande: Om e-postmeddelandet ska innehålla allting som användaren har fyllt i, välj då Infoga platshållare och välj summary, då kommer all data följa med. Du kan även välja varje fält var för sig, om du t.ex. vill ha det i en speciell ordning.
  • När du är klar, tryck Lägg till.

Så här skapar du en e-postbekräftelse till användaren om hen har uppgett en e-postadress i formuläret.

 1. Tryck på plustecknet under Skicka e-post efter formuläret skickats.
 2. I dialogrutan som dyker upp, fyll i följande:
  1. Från: no-reply@umu.se
  2. Till: #E-post# (Infogad platshållare utifrån vad du har döpt e-postfältet, exemplet här är namnet E-post)
  3. Ämne: Bekräftelse: vad det handlar om
  4. Meddelande (exempel): Tack för att du kontaktar universitetet. Vi återkommer till dig med svar så snart som möjligt. Vänliga hälsningar
   Umeå universitet
  5. När du är klar, tryck Lägg till.

Fliken Lagringspolicy

Här kan du behålla de värden som redan är ifyllda.

Fyll formulärbehållaren med formulärelement

I formulärbehållaren skapar du alla fält och element som formuläret ska innehålla.

De vanligaste elementen är:

  • Textruta: För längre texter som t.ex. fråga eller beskrivning.
  • Text: För kortare texter, t.ex. namn, e-post eller telefonnummer.
  • Lista med kryssrutor och alternativknappar: Ger användaren en antal val som är förutbestämt av dig.

Du kan läsa mer om de olika elementen i Episervers egna manualer, Form element types.

Så här gör du:

 1. Tryck bläddra.
 2. Scrolla ner till Grundelement. formulärelement
 3. Välj ett element. Elementet hamnar nu i listan för Formulärelement. 
 4. Redigera elementet.
 5. Fyll i vad elementet ska heta i fältet Namn. (Detta syns bara i Episerver i listan för formulärelement.)
 6. Fyll i resterande fält som behövs för elementet, t.ex. Etikettnamn eller om det är obligatoriskt att användaren fyller i fältet. Om något fält är obligatoriskt, sätt en asterisk efter etikettnamnet för att indikera detta.
  • Exempel: Ange e-postadress *

Du kan läsa mer om de olika inställningarna för olika element i Episervers egna manualer, Form element types.

 1. Publicera elementet. Alla element måste publiceras för att de ska sparas.
 2. Avsluta med att lägga till en Skickaknapp som du hittar bland formulärelementen. Annars går det inte att skicka in formuläret.
 3. I fältet Etikettnamn, skriv Skicka. På engelska: Send.

Lägg till information om hur vi sparar personuppgifter

När du känner dig klar med alla element behöver du lägga till ett element som berättar om hur vi sparar personuppgifter.

 1. Lägg till elementet Textformatering (med platshållare).
 2. Lägg till texten: Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.
  1. På engelska: The University is a public authority. Messages that you submit here are stored in accordance with Swedish law. Read more at umu.se/en/gdpr about how we process personal data.)
 3. Länka webbadressen umu.se/gdpr till sidan om behandling av personuppgifter. Finns i menyträdet under Umeå universitet -> Om webbplatsen -> Juridiskt information -> Behandling av personuppgifter eller på engelska Umeå University -> About the website -> Legal information -> Processing of personal data.
 4. Gör texten kursiv.
 5. Publicera.

Ändra ordning på elementen

Om du vill ändra ordningen på elementen så gör du det genom att antingen dra och släppa det element du vill flytta upp/ner, eller trycka på de tre strecken på det element du vill flytta och välja Flytta ner/Flytta upp.

Testa formulär

Du kan enkelt testa formuläret via förhandsvisningsläget. Se till att vara i formulärbehållaren och inte i något formulärelement och att du har publicerat formulärbehållaren samt alla fält/element.

Placera formulär på webbsida

 1. När du är klar och har testat så att formuläret fungerar letar du fram sidan du vill placera formuläret på.
 2. Dra in formulärbehållaren från den mapp du skapade det i till någon av blockytorna eller i brödtextfältet på sidan.
 3. Förhandsgranska och publicera.

Översätta formulär

Du ska inte översätta formulärbehållarblocket som du översätter t.ex. en standardsida, eftersom du inte kan ändra vissa parametrar som du har skrivit på svenska, t.ex. mejlutskick. Skapa istället en helt ny formulärbehållare när du är inne på den engelska webbplatsen.

Tips

Tänk på att inte ha allt för många val och komplicerade strukturer. Tänk på vilka uppgifter du behöver av användaren för att kunna ta hand om det på bästa sätt. Om ett fält inte är obligatoriskt, behöver du ha kvar det i alla fall? Ju färre fält, desto kortare tid tar det för användaren att fylla i det, annars kanske användaren inte alls tycker det är värt det.

Använd inte Flervalslista för mindre än 4 val, använd istället radioknappar.

Det går även att lägga in lite logik för varje element. Det gör man när man redigerar ett element, under en av flikarna då som heter Beroenden. Här kan man då välja om något ska synas eller tas bort beroende på andra val i andra fält. Prova själv eller kontakta Servicedesk om du behöver hjälp att sätta upp ett mer avancerat formulär med beroenden.

Har du frågor eller funderingar kring formulär, kontakta Servicedesk.

 

Lägga till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

Om det finns en speciell antagnings- eller urvalsprocess för programmet kan du förtydliga den. Observera att detta INTE ska användas av alla program, utan gäller enbart program som till exempel Arkitektprogrammet, Läkarprogrammet eller Kandidatprogrammet i fri konst.

Skriv en rubrik som passar, lägg in en kort text och länka för mer information till en undersida. Tänk på att informationen måste stämma med innehållet under rubrikerna Urval och Behörighet i tillfälleskortet för programmet.

Rubrik

 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Formateringen är satt att texten visas i versaler, även om den skrivs in med gemener. Det går inte att ändra formatering i detta fält.

Brödtext

Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).

 • Lägg in kortfattad text och länka vid behov till en kompletterande sida.

Regelverkssida

Umeå universitets samlade regelverk ligger som en subwebb med egen navigering i webbpubliceringsverktyget med adressen umu.se/regelverk.

 1. Gå till www.umu.se, och Logga in i övre högra hörnet. Välj Redigera.
 2. I sidstrukturträdet går du till Umeå universitet/Subwebbar/Regelverk/Regelverk
 3. Ställ dig på sidan för det område som du ska skapa en sida under (t.ex. Arkiv och diarium)
 4. Klicka längst ut på raden och välj Ny sida
 5. Fyll i sidans namn i fältet Namn
 6. Välj sidtypen Regelsida
 7. Fyll i sidans innehåll (fliken Innehåll)
 8. Gå till fliken Taggar. Fyll i sidansvarig webbredaktör och informationsägare.
 9. Publicera
 10. Ställ dig på områdessidan (t.ex. Arkiv och diarium)
 11. Gå till fältet Brödtext. Skriv in namnet på regelsidan som du nyss skapade, på rätt ställe i brödtextfältet.
 12. Välj formateringen Dragspelsmeny H3
 13.  Tryck Enter så att du får ett nytt stycke.
 14. Dra in regelsidan från sidträdstrukturen och släpp i brödtextfältet.
 15. Förhandsgranska
 16. Publicera sidan.

Engelsk språkversion av regelverkssida

När det finns motsvarande engelskt innehåll behöver webbredaktören skapa en språkversion av den svenska sidan. Det gör att besökaren lätt kan språkväxla med hjälp av länken English site i övre högra hörnet på webbsidorna, och alltid nå aktuellt innehåll.
Manual för att skapa engelsk språkversion

Språkversionerna av sidorna behöver kopplas ihop på detta sätt för att språkväxlingen ska fungera. Undvik att skapa separata språkversioner då det riskerar att uppdateringar av innehållet missas.

Lägg till extern medverkande organisation i ett forskningsprojekt

Har projektet extern medverkande organisation kan du ange det i fältet som heter Externa medverkande på forskningsprojektsidan.

 1. Gå till projektsida och välj fliken Innehåll
 2. Scrolla till blockytan Externa medverkande och klicka på länken Skapa en ny länk.
 3. I fältet Länknamn/text skriver du namnet på organisationen som är medverkande i projektet
 4. För att länka till organisationens webbsida klistrar du in adressen till sidan i fältet Extern länk.
 5. Gör om samma sak på den andra språkversionen av projektet. Länken Externa medverkande gäller per språk.
 6. Klart.

Lägg till extern projektansvarig i ett forskningsprojekt

Har projektet en extern projektansvarig kan du ange det i fältet som heter Extern projektansvarig på forskningsprojektsidan. Det kan inte finnas två ansvariga utan endast en oavsett om fälten projektansvarig och extern projektansvarig är ifyllda.

För att det ska vara möjligt att tagga personen i forskningsprojektet behöver hen först vara inlagd i sidtypen Extern person. Se manual för hur du gör det.

När personen finns inlagd som Extern person gör du enligt följande

1. Gå till projektsida och välj fliken Innehåll

2. Börja skriva personens e-postadress i fältet Extern projektansvarig och välj namnet som visas.

3. Om personen ska visas med annan titel än Projektansvarig skriver du den nya titel i fältet Annan titel på projektansvarig.

4. Klart.

 

Externa finansiärer i forskningsprojekt

De externa finansiärerna i ett projekt visas för besökarna i projektöversikten med namn samt som bildpuff med länk längst ner på sidan. Finansiärerna finns tillgängliga på svenska och engelska.

Lägg till externa finansiärer i ett forskningsprojekt

 1. Gå till projektet där den aktuella finansiären ska visas.
 2. Under fliken Innehåll, skriv in finansiärens namn i fältet Externa finansiärer (alla finansiärer börjar med ordet finansiär följt av finansiärsnamnet). Fältet är ett taggfält som plockar upp de finansiärer som finns inlagda i Episerver (om finansiären saknas – se nedan). Om du lägger in flera externa finansiärer visas de i samma ordning som taggarna står skrivna i taggfältet.
 3. Publicera sidan.

Klart!

OBS! Se till att samtidigt tömma fältet Externa finansiärer (äldre version) för att undvika dubbel information.

Nya finansiärer behöver beställas

Finansiärer som saknas i Epi kan bara läggas in via adminbehörighet i Episerver. Beställ genom ServiceDesk.

Medlemsredigering för forskargrupper/forskningsprojekt i Episerver

Medlemmar i en grupp eller ett projekt kan själva redigera texten på sidor som presenterar gruppen eller projektet. Ändringar i övriga delar av sidan måste göras av en webbredaktör.

Så här gör medlemmen som vill redigera sin grupp eller sitt projekt

1.    Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet
2.     Gå till det projekt eller den grupp du är medlem i och vill redigera.
3.     Klicka på den blå redigera-knappen högt upp på sidan.
4.     Redigera innehållet och klicka på publicera-knappen uppe till höger.
5.     Klart!

Lista lediga jobb i Episerver

Jobbet hämtas från Varbi till Episerver

Alla lediga jobb vid Umu läggs först in i systemet Varbi, som är grundsystemet. Innehållet i Varbi visas upp på olika ställen, t.ex. Platsbanken.

Innehållet hämtas även till Episerver från Varbi, och visas då upp på umu.se. Vid hämtningen skapas en egen sida för jobbet i Episerver som automatiskt blir taggat med organisationstagg. Sidan får en adress inom umu.se och kan listas med det generella listblocket. I det generella listblocket lägger du in er organisation i fältet Filtrera på organisationstaggar, se manual.

Infon om ett ledigt jobb finns alltså både i Varbi och i Episerver. Det är bara ändringarna i Episerver som du kan påverka som webbredaktör.

Om lediga jobb inte syns i listan

Om lediga jobb inte visas i listan (generella listblocket) kan det bero på att synkning mellan Varbi och Episerver inte har skett. Synkningsarbetet körs en gång per timme (7.30, 8.30 o.s.v.)

Se över det generella listblockets inställningar, så att det har samma taggar som jobbsidan är taggad med.

Det kan också bero på att organisation har ändrats i Varbi. Då behöver du lägga till den nya organisationstaggen på jobbsidan i Episerver. Episerver läser endast in organisationen en gång. Ändras den efter publicering i Varbi så behöver du ändra den manuellt i Episerver.

Ändra organisation

För att ändra organisation eller lägga till en organisation behöver du logga in i Episerver och redigera sidan för jobbannonsen. Sidorna ligger i sidstrukturträdet under
Umeå universitet > Jobba hos oss > Lediga jobb. Eller surfa till sidan för jobbannonsen och logga in därifrån för att redigera.

Välj Alla egenskaper och klicka på fliken Taggar. Ändra eller lägg till organisation och publicera sidan på nytt.

Vy över fliken taggar i episerver

 

Tips! Lägg in puffbild för jobbet

Om jobbet ska delas i sociala medier är det bra att lägga till en puffbild som visas upp tillsammans med länken. Det görs under fliken Puffinnehåll. Om du inte hinner eller inte hittar någon lämplig puffbild finns det en fallbackbild som visas per automatik då du delar sidan i sociala medier. Nedan kan du se hur den svenska och engelska fallbackbilden ser ut.

En skärmdump

Rapport i Siteimprove

Alla som är sidansvarig webbredaktör för sidor på umu.se/ får en rapport för de sidor hen ansvarar för. Rapporten skickas ut via e-post en gång i månaden och innehåller information om trasiga länkar på webbsidor och i dokument samt stavfel på webbsidor.

Så här gör du för att se rapporten

 1. Öppna mejlet och klicka på länken Ladda ner så får du en rapport som innehåller eventuella fel på sidor som du/ni ansvarar för. Kommunikationsenheten vid Umeå universitet står som avsändare, det är ofarligt att klicka på Ladda ner.
 2. För att se eventuella trasiga länkar eller stavfel klickar du på sidans namn i rapporten som återfinns under rubriken Titel. Du ska inte klicka på ikonen som är en kvadrat med en pil.
 3. Blir du uppmanad att logga in i Siteimprove har du klickat på fel länk. Ingen inloggning krävs för dig som fått denna rapport från systemet.

Fokusera på att åtgärda dessa saker

 1. Högst prioriterat är att åtgärda trasiga länkar och stavfel.
 2. Om tid finns ser du över potentiella stavfel.

Anmäl begrepp, namn och liknande som rapporteras som stavfel, men som inte är stavfel. Orden godkänns och kommer därmed inte rapporteras som stavfel framöver.

Lägg in orden för umu.se i Potentiella stavfel på www.umu.se (exceldokument)

Dokumenten kollas 1-2 gånger per vecka.

Rapporten signalerar fel som inte syns på sidan

Om rapporten visar att det finns en trasig länk eller stavfel på en sida, men du får ingen indikation på var på sidan, kan felet ligga i ett block eller i en dragspelsmeny.

Du kan som första steg testa att byta webbläsare för att se indikationerna.

Om det inte fungerar kan du behöva stänga av JavaScript via rapportens vy.

När du väljer detta alternativ och klickar på en trasig länk eller stavfel under rubriken Förekomster på denna sidan, kommer du att se var felet finns genom en markering på sidan.

Rapporten visar inte längre något fel

Om rapporten inte längre visar något stavfel på sidan står det ”Inga förekomster av detta problem hittades”. Detta beror på att någon administratör i Siteimprove har godkänt ordet som okej att använda.

Notis från Siteimprove.