Taggarkiv: epi

Din personliga sida på externa webben umu.se

Alla medarbetare kan redigera sin personliga sida

Din personliga sida på umu.se är en viktig kontaktyta mellan dig som yrkesperson och omvärlden. Innehållet på sidan hämtas delvis automatiskt och andra delar fyller du på med själv.

Så här kommer du till redigeringen av sidan

 • Surfa till din personliga sida.
  Adressen till din personliga sida har formen www.umu.se/personal/fornamn-efternamn och en engelsk adress, www.umu.se/en/staff/firstname-surname.
 • Klicka på knappen Logga in i övre högra hörnet. Välj Redigera.
 • Logga in med ditt Umu-id.
 • Klicka på knappen Redigera profil under din profilbild.
 • Publicera dina ändringar med knappen Publicera profil längst upp på sidan. Då blir innehållet synligt på webben.

Om du behöver hjälp med att redigera din personliga sida, vänd dig till den som är webbredaktör på din institution eller enhet.

Innehåll som du själv kan redigera

Bild

Det är bra för besökarna på din sida att det finns en presentationsbild på dig. Du kan själv lägga upp en bild och byta den.

Läs mer om hur du gör på Ladda upp ny bild till din personliga sida.

Pressbild

Du kan även lägga till en länk som leder till en högupplöst pressbild.

Läs mer om länk till pressbild på personlig sida.

Kartlänk

Du kan lägga till en kartlänk som pekar ut din besöksadress i vår digitala karta (finns för campus Umeå, NUS och Konstnärligt campus).

Det går bara att ha en kartlänk, så har du fler besöksadresser så ersätts alla i så fall av kartlänken.

För att värna din personliga säkerhet rekommenderar Umeå universitet att du inte pekar ut ditt rum via kartlänken, använd hellre våningsplan och korridor.

För att få fram kartlänk söker du fram din byggnad eller klickar på kartan. När du ser positionsflaggan klickar du på länken Dela. Kopiera den korta eller långa adressen och klistra in på din personliga sida.

Meriteringar

Om du är utnämnd till meriterad lärare, excellent lärare eller docent visas det på den personliga sidan. Om du inte vill visa det på din personliga sida kan du dölja det. Uppgifterna hämtas ur systemet Primula och hanteras av din fakultets HR-specialist.

Mer om pedagogisk meritering

Presentationstexter

Kort presentation

Den korta presentationen visas längst uppe på sidan, under ditt namn, och i personallistor. Ge en kortfattad presentation av vad du jobbar med på Umeå universitet, inklusive din forskning och undervisning. Gör en kort presentation både för den svenska och den engelska versionen av din personliga sida.

Lämplig längd för denna text är cirka 160 tecken.

Lång presentation

I den långa presentationen kan du mer ingående presentera ditt arbete, både på svenska och engelska.

Läs mer om hur du redigerar presentationstexten på sidan Uppdatera din presentationstext.

Läs tips för att skriva presentationstexterna i den här skrivguiden.

Undervisning

Här kan du beskriva din undervisning, både på svenska och engelska.

Publikationer

Här listas dina publikationer från Diva. Om du inte vill ha en standardlistning av dina publikationer kan du lägga in en modifierad Diva-sökfråga direkt på din personliga sida.

Kontaktuppgifter hämtas från Personaladministration

På din personliga sida visas dina kontaktuppgifter och din befattning samt den enhet du är anställd vid eller anknuten till, inklusive besöksadress.

Här visas också din e-postadress (kopplad till umu.se), telefonnummer och mobilnummer. Om du är anknuten och saknar umu-mejl kan istället en annan e-postadress visas.

Kontaktuppgifterna redigeras via verktyget Personaladministration och kan bara hanteras av katalogansvarig på din institution/enhet.

Innehåll som en webbredaktör kan redigera åt dig

För att redigera nedanstående innehåll behövs behörigheten som webbredaktör. Om du behöver hjälp med att redigera det vänder du dig till den som är webbredaktör på din institution eller enhet.

Forskning

Här visas med automatik de forskargrupper och forskningsprojekt du deltar i. Detta förutsätter att dessa finns publicerade på webbplatsen som forskningsprojekt och forskargrupper. Webbredaktör på din institution eller enhet kan hjälpa dig om du vill göra ändringar i det som visas.

Omnämnanden

Här visas en samlad listning av nyheter och reportage/porträtt där du är taggad. Visas som lista med publiceringsdatum och sidrubrik som sorteras fallande på publiceringsdatum. Den som är webbredaktör på din institution eller enhet kan hjälpa dig om du vill göra ändringar i det som visas.

Puffar till mer läsning

Det finns möjlighet att lägga till puffar för mer läsning om dig längst ner på den personliga sidan – till exempel utvalda reportage, nyheter eller en film.
Se exempel på en personlig sida med puffar för mer läsning.

Instruktion för webbredaktörer

 

Lägga till en bild i kalenderevenemang

 • Gå till fliken Innehåll för kalendereventsidan.
 • Klicka på Mediaflowsymbolen. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.

 • Markera den bild du vill ha.
 • Klicka på fliken Rättigheter för att se bilden och läsa bildrättigheter.

 

 • Välj sedan Använd denna bild, för att ge bilden rätt storlek.
 • I dropdownmenyn Bildstorlek väljer du mallen Standard 16:9.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.

 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Infoga bilden.
 • Skriv en Alt-text till bilden. Alt-texten bör vara beskrivande, till exempel Tre personer som cyklar.

Inriktningsbeskrivning för program, lägga till eller redigera

För program som har olika inriktningar visas dessa under rubriken Anmälan och behörighet, när innehåll har lagts in. Tillfälleskortet för respektive inriktning visas tillsammans med inriktningsbeskrivningen. Inriktningen redigeras som en egen sida:

 • Öppna panelen sidstrukturträdet, och leta upp programsidan
 • Klicka på plussymbolen framför programmets namn för att ta fram undersidorna
 • Klicka på inriktningens namn
 • Klicka på knappen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget
 • Gå in på fliken Inriktningsinformation och redigera texten. Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker.
 • Inriktningssidan kommer inte att visas i utbildningsöken eller i utbildningslistor på utbildningswebben. För att sidan inte ska gå att hitta i den vanliga söken på umu.se ska du under fliken Inställningar bocka i Stäng av sökmotor-indexering för denna sida och Stäng av Find-indexering för denna sida.
 • Publicera sidan.
 • Texten visas nu på programsidan under Anmälan och behörighet/Inriktningens namn

visar vilket fält i Epi-server du redigerar inritktningsbeskrivning

Så är en programsida uppbyggd

Här beskrivs vilket innehåll på programsidan som om du kan redigera i Epi-server samt vilka delar som hämtas från utbildningsdatabasen Selma och redigeras där. Här ser du även vilka delar av innehållet som är universitetsgemensamt för alla program. Kurssidor är uppbyggda efter samma princip.

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

1. Programmets benämning

 • Uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

2. Snabbfakta om programmet

 • Korta fakta om programmet, om högskolepoäng, hur lång utbildningen är, utbildningsnivå och vilken termin den startar. Här visas även om något av programmets tillfällen går på distans.
 • Dessa uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

3. Anmälan-knapp

 • Under tiden anmälan är öppen visas en anmälanknapp som länkar till programtillfällen längre ner på sidan.

4. Sammanfattning av programmet/Abstract

 • Sammanfattning av programmet, max 450 tecken.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Det går inte att formatera den här texten.

5. Antagen till programmet

 • Obligatorisk rubrik och text för alla program. Går inte att ändra.
 • Under tiden välkomstbrev är publicerade för webb visas här länkar som leder till välkomstinformation för nyantagna studenter.
 • Länktext för välkomstbrevet redigeras där välkomstbreven skapas.

6. Blockyta 1 – för film eller intervju

I blockyta 1 kan du välja mellan:

 • en film eller
 • en eller flera intervjuer, max 4 stycken
 • Lägger du en film i blockyta 1 rekommenderas att du lägga eventuella studentintervjuer som puffar i puffytan längst ner. Blanda aldrig film och intervju i blockyta 1.

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

7. Under utbildningen / What you will study

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker

8. Fördjupningssida

 • Valfritt
 • Möjlighet att lägga till fördjupningsida till programmet.
 • Fördjupningssida är en vanlig standardsida men kopplas till programmet och skapas via vänstra sidstrukturträdet.

Skapa ny fördjupningssida

9. Programöversikt / Programme overview

 • Översikt över de kurser som ingår i programmet och vilket år de läses.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).

10. Utbildningsplan / Programme syllabus

 • I anslutning till programöversikten finns länk till utbildningsplanen.
 • Utbildningsplanen hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om utbildningsplan ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

11. Efter utbildningen / Career opportunities

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Varje stycke bör innehålla max 600 tecken.
 • Varje nytt stycke bör ha en egen mellanrubrik, Styckesrubrik H3.

12. Examen

 • Under rubriken Efter utbildningen / Career opportunities visas uppgift om examen.
 • Uppgiften hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om examen ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

13. Anmälan och behörighet / Application and eligibility

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Här visas de tillfällen som finns för programmet
 • Innehållet visar till exempel behörighet, urval, studieort och undervisningsspråk samt länk till antagning.se respektive universityadmissions.se.
 • I anslutning visas även en universitetsgemensam text om studieavgifter.
 • All information hämtas från Selma och redigeras där.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.

Inriktningsbeskrivning

 • Inriktningsbeskrivning visas enbart för de program som har inriktningar.
 • Inriktningarnas namn hämtas från Selma.
 • Visas i en utfällbar meny under Anmälan och behörighet/Application and eligibility

Så här lägger du till eller redigerar inriktningsbeskrivning.

Översikt av programsidans delar

 

14. Rubrik för programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

 • Om programmet har speciell antagnings- eller urvalsprocess och det behöver förtydligas, går det att visa här.
 • Detta ska INTE användas av alla program, utan gäller enbart program som t.ex. Språkkonsultprogrammet, Läkarprogrammet, Kandidatprogrammet i fri konst och Arkitektprogrammet.

Så här lägger du till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess.

15. Senare del av program

 • För de program där det går att söka till senare del visas här universitetsgemensam text med länk till det programspecifika tillfället Senare del.
 • Universitetsgemensamt. Går inte att redigera.

16. Blockyta 2 – Vanliga frågor/Frequently asked questions

 • Rubriken är inte obligatorisk men vi rekommenderar att den finns med.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Vanliga frågor skapar du genom att skapa ett block Text/delad information i Blockyta 2. I blocket skriver du sedan in dina frågor och svar, och formaterar frågorna med format DragspelsmenyH3.

17. Kontaktformulär / Contact us

 • Rubriken och formuläret hämtas automatiskt.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Formuläret skickar frågor till Infocenter. Formuläret kan även skickas till en utpekad kontaktperson. Rekommendationen är att alla kontaktformulär hanteras via Infocenter. Kontakta din fakultet för vad som gäller just det program du redigerar.
 • Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are hämtas från Selma och redigeras där. Så här redigeras kontaktuppgifter i Selma.

18. Puffyta (3-spalt) – Rekommenderad läsning / Recommended reading

 • Puffar till vidare läsning kan leda både till programmets egna, institutionens eller fakultetens gemensamma och centrala sidor.
 • Antalet puffar är obegränsat, men tänk på att fler än sex stycken puffar gör det svårnavigerat för läsaren.
 • Går att redigera och använda valfri rubrik.
 • Underrubrik H2 som syns i På sidan-menyn.
 • Kan lägga till eller ta bort puffar.
 • Puffar till sidor inom webben skapar du genom att dra in sidor från trädstrukturen. (går inte att dra in intervjusidor, där får du göra puffblock)
 • Puffar till sidor utanför webben skapar du med puffblock.

19. Relaterad information / Related Information – centralt blockpaket (3-spalt)

 • Blockpaketet är ett fördefinierat paketet med puffar.
 • Innehåller gemensam information från Umeå universitet.
 • Puffpaket har olika innehåll beroende på vilken sida de visas på. Det finns idag fyra olika paket – ett paket för program avanceradnivå, ett för program på grundnivå, ett för kurser samt ett paket för ämnessidor.
 • Olika innehåll på svenska och engelska sidor.
 • Puffarna i blocket redigeras centralt av Kommunikationsenheten.

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben

Skapa fördjupningssida

En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet.

 1. Klicka dig fram i sidstrukturträdet till det aktuella programmet genom att markera dess namn.
 2. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida.
 3. I fältet Namn döper du sidan till vad den handlar om, exempelvis “Kurser inom programmet”, “Utlandsstudier” etc.
 4. Välj sidtypen Standardsida.
 5. För att börja redigera sidan klickar du på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet.
 6. Skriv din ingress, brödtext, lägg in relevant/a bild/er, video som stärker sidans innehåll.
 7. Fyll i sidans puffinnehåll.

I redigeringsläget finns följande fält att jobba med:

Fliken Innehåll

 • Sammanfattning – sammanfattning av sidans innehåll, max 500 tecken.
 • Blockyta 1 – Används för att lägga till film, bild eller intervjuer etc. Men det ska vara relevant och viktigt, annars låter du denna yta vara tom.
 • Brödtext – Sidans innehåll.
 • Blockyta 2 – Yta för olika typer av block, till exempel vanliga frågor, standardblock.
 • Rubrik för puffyta – Valfri eller skriv Rekommenderad läsning.
 • Puffyta (3-spalt) – Yta för att lägga till puffar. Max sex stycken.

Fliken Puffinnehåll

 • Puffrubrik – Rubriken som syns i puffen under rubriken Rekommenderad läsning
 • Puffbild – Puffens bild.
 • Pufftext – Texten som syns i puffen. Max 140 tecken.

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

 1. För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1.
 2. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in interjublocket. Dra sedan in blocket till programsidans Blockyta 1.
 3. Publicera när du är klar.

Kom ihåg: Puffbild behöver vara minst 300×300 pixlar. Bilden som ska användas i blocket ska vara kvadratisk, annars blir bilden oval när den visas

Skapa intervjublock för utbildningswebben

 1. Öppna trädstrukturen för block genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen.
 2. Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att den blir markerad. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Nytt block.
 3. Döp blocket till exempelvis ”Intervju teologprogrammet kandidat” och välj sedan blocktypen Relaterade intervjuer i listan över valbara block genom att klicka på det. (Namnet på blocket syns inte utåt för besökaren utan är till för dig som redaktör.)
 4. Leta reda på aktuell intervju/intervjuer i vänstra strukturträdet. Dra och släpp intervjusidan i intervjublockets blockyta. Om du har fler intervjuer att dra in i blocket gör du samma sak igen.
 5. Publicera blocket när du är klar.

För att visa intervjun på programsidan drar du in intervjublocket på programsidan.

Skapa ny intervjusida på utbildningswebben

 1. Fäll ut sidstrukturträdet på vänster sida, fäst trädet med nålen. Gå till Utbildning/Utbildningskatalog.
 2. Klicka på plustecknet för att expandera Program och välj sedan den fakultet programmet tillhör.
 3. Markera [Intervjuer] genom att klicka på mappen. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken.
 4. Välj Ny sida.
 5. Döp sidan till namnet på intervjupersonen, för -och efternamn.
 6. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget.
 7. Skriv en rubrik för intervjun. Skriver du inget i detta fält visas sidans namn istället.
 8. Skriv en intresseväckande ingress.
 9. Skriv din brödtext i fältet Main text.
 10. Markera frågorna (”underrubrikerna”) i fetstil – använd inte rubrik H2 eller H3 på intervjusidor.
 11. Längst ner på sidan finns det fält som i visningsläget visas på en grå färgplatta, fyll i dem (namn, bostadsort, fritidsintressen).
 12. Gå till fliken Puffinnehåll. Fyll i citatet, max 160 tecken. Citatet visas på programsidan och fungerar som en puff till intervjun.
 13. Fyll i Undertext till citatet. Detta är den text som blir länken in till intervjusidan från intervjupuffen på programsidan, exempel Läs intervjun med Jessica Karlsson.
 14. Välj tumnagelbild. Bilden måste vara kvadratisk och minst ha måtten 300×300 px. Om bilden inte är kvadratisk kommer den istället visas som en oval bild i intervjublocket på programsidan.
 15. Skriv en alt-text för tumnagelbilden.
 16. Publicera sidan när du är klar.

För att visa intervjun på programsidan måste du skapa ett intervjublock och dra in det på programsidan.

Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Du kan lägga till externa medlemmar i ett forskningsprojekt eller en forskargrupp. Externa medlemmar är personer som inte är anställda vid, eller anknutna till, Umeå universitet.

De externa medlemmarna visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar.

 1. Börja med att skapa den nya personen
  1. Leta upp Externa personer i sidträdstrukturen inne i Episerver. Klicka längst ut till höger och välj Ny sida.
  2. Välj sidtypen Extern person och fyll i namn och e-postadress. Klicka på Skapa.
  3. Fyll i alla relevanta fält. Publicera sidan.
  4. Språkväxla till engelska (började du med att skapa den engelska versionen växlar du till svenska). Klicka på Webbplatser, välj English, klicka på Sidor.
   Om sidan inte syns i sidstrukturträdet:
   Klicka på kugghjulet längst ner i sidstrukturträdet, Visa endast innehåll på det valda språket ska inte vara förbockat.
  5. Klicka på Översätt och Skapa
  6. Fyll i alla relevanta fält.
  7. Publicera.
 2. Tagga sedan projektet eller gruppen med den nya personen
  1. Gå till det projekt eller den grupp där den aktuella personen medverkar.
  2. Under fliken Innehåll, skriv in personens e-postadress i fältet Externa medlemmar. Fältet är ett taggfält som plockar upp de personer som finns inlagda i mappen Externa personer (se ovan). Om du lägger in flera externa medlemmar visas de i samma ordningarna som taggarna står skrivna i taggfältet.
  3. Gå in under fliken Innehåll, äldre versioner och töm fältet Externa projekt-/grupp-medlemmar (äldre version) för att undvika dubbel information.
  4. Publicera sidan.

 

Enkel adress i Episerver

En enkel adress är smidig om du vill marknadsföra en webbadress i t.ex. tryckt material eller annan media där traditionell länkning på webben inte är möjlig eller lämplig. Med enkel adress kan du göra webbadressen kortare vilket gör att besökaren har lättare att skriva in webbadressen manuellt i telefon, dator eller annan enhet.

Att tänka på innan du skapar den enkla adressen

Gör så här

 1. Gå till sidan som du behöver en kortare adress för.
 2. Klicka på ikonen Alla egenskaper
 3. Vid Enkel adress klickar du på Ändra och skriver in önskat ord. Använd endast gemener, även begynnelsebokstaven. Ej å ä ö.
 4. När du är klar klickar du på Publicera.

Om sidan finns på det andra språket behöver du även hantera den sidan enligt ovan.

Exempel

Den långa adressen till sidan som exemplet visar är,
https://www.umu.se/om-umea-universitet/nyheter-och-evenemang/akademiska-hogtider/

Efter att du angett en Enkel adress på sidan blir adressen följande,
https://www.umu.se/hogtider/

Ursprungsadressen (den långa) finns fortfarande kvar även fast du skapar en enkel adress.