Taggarkiv: epi

Lägga till en bild i kalenderevenemang

 • Klicka på Mediabanksymbolen på kalendereventsidan. Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.

 • För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha.
 • Välj View för att se bilden och läsa bildrättigheter.

 • Välj sedan Crop, för att ge bilden rätt storlek.
 • Välj mallen Standard 16:9 (måtten är 1280×720) i droppmenyn Select Template.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.

 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).
 • Skriv en Alt-text till bilden. Alt-texten bör vara beskrivande, till exempel Närbild på provrör i labbmiljö. eller Tre personer som cyklar.

Inriktningsbeskrivning för program, lägga till eller redigera

För program som har olika inriktningar visas dessa under rubriken Anmälan och behörighet, när innehåll har lagts in. Tillfälleskortet för respektive inriktning visas tillsammans med inriktningsbeskrivningen. Inriktningen redigeras som en egen sida:

 • Öppna panelen sidstrukturträdet, och leta upp programsidan
 • Klicka på plussymbolen framför programmets namn för att ta fram undersidorna
 • Klicka på inriktningens namn
 • Klicka på knappen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget
 • Gå in på fliken Inriktningsinformation och redigera texten. Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker.
 • Inriktnings-sidan kommer inte att visas i utbildningsöken eller i utbildningslistor på utbildningswebben. För att sidan inte ska gå att hitta i den vanliga söken på umu.se ska du under fliken Inställningar bocka i Stäng av sökmotor-indexering för denna sida och Stäng av Find-indexering för denna sida.
 • Publicera sidan.
 • Texten visas nu på programsidan under Anmälan och behörighet/Inriktningens namn

visar vilket fält i Epi-server du redigerar inritktningsbeskrivning

Så är en programsida uppbyggd

Här beskrivs vilket innehåll på programsidan som om du kan redigera i Epi-server samt vilka delar som hämtas från utbildningsdatabasen Selma och redigeras där. Här ser du även vilka delar av innehållet som är universitetsgemensamt för alla program. Kurssidor är uppbyggda efter samma princip.

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

1. Programmets benämning

 • Uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

2. Snabbfakta om programmet

 • Korta fakta om programmet, om högskolepoäng, hur lång utbildningen är, utbildningsnivå och vilken termin den startar. Här visas även om något av programmets tillfällen går på distans.
 • Dessa uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

3. Anmälan-knapp

 • Under tiden anmälan är öppen visas en anmälanknapp som länkar till programtillfällen längre ner på sidan.

4. Sammanfattning av programmet/Abstract

 • Sammanfattning av programmet, max 450 tecken.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Det går inte att formatera den här texten.

5. Antagen till programmet

 • Obligatorisk rubrik och text för alla program. Går inte att ändra.
 • Under tiden välkomstbrev är publicerade för webb visas här länkar som leder till välkomstinformation för nyantagna studenter.
 • Länktext för välkomstbrevet redigeras där välkomstbreven skapas.

6. Blockyta 1 – för film eller intervju

I blockyta 1 kan du välja mellan:

 • en film eller
 • en eller flera intervjuer, max 4 stycken
 • Lägger du en film i blockyta 1 rekommenderas att du lägga eventuella studentintervjuer som puffar i puffytan längst ner. Blanda aldrig film och intervju i blockyta 1.

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

7. Under utbildningen / What you will study

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker

8. Fördjupningssida

 • Valfritt
 • Möjlighet att lägga till fördjupningsida till programmet.
 • Fördjupningssida är en vanlig standardsida men kopplas till programmet och skapas via vänstra sidstrukturträdet.

Skapa ny fördjupningssida

9. Programöversikt / Programme overview

 • Översikt över de kurser som ingår i programmet och vilket år de läses.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).

10. Utbildningsplan / Programme syllabus

 • I anslutning till programöversikten finns länk till utbildningsplanen.
 • Utbildningsplanen hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om utbildningsplan ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

11. Efter utbildningen / Career opportunities

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Varje stycke bör innehålla max 600 tecken.
 • Varje nytt stycke bör ha en egen mellanrubrik, Styckesrubrik H3.

12. Examen

 • Under rubriken Efter utbildningen / Career opportunities visas uppgift om examen.
 • Uppgiften hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om examen ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

13. Anmälan och behörighet / Application and eligibility

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Här visas de tillfällen som finns för programmet
 • Innehållet visar till exempel behörighet, urval, studieort och undervisningsspråk samt länk till antagning.se respektive universityadmissions.se.
 • I anslutning visas även en universitetsgemensam text om studieavgifter.
 • All information hämtas från Selma och redigeras där.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.

Inriktningsbeskrivning

 • Inriktningsbeskrivning visas enbart för de program som har inriktningar.
 • Inriktningarnas namn hämtas från Selma.
 • Visas i en utfällbar meny under Anmälan och behörighet/Application and eligibility

Så här lägger du till eller redigerar inriktningsbeskrivning.

Översikt av programsidans delar

 

14. Rubrik för programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

 • Om programmet har speciell antagnings- eller urvalsprocess och det behöver förtydligas, går det att visa här.
 • Detta ska INTE användas av alla program, utan gäller enbart program som t.ex. Språkkonsultprogrammet, Läkarprogrammet, Kandidatprogrammet i fri konst och Arkitektprogrammet.

Så här lägger du till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess.

15. Senare del av program

 • För de program där det går att söka till senare del visas här universitetsgemensam text med länk till det programspecifika tillfället Senare del.
 • Universitetsgemensamt. Går inte att redigera.

16. Blockyta 2 – Vanliga frågor/Frequently asked questions

 • Rubriken är inte obligatorisk men vi rekommenderar att den finns med.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Vanliga frågor skapar du genom att skapa ett block Text/delad information i Blockyta 2. I blocket skriver du sedan in dina frågor och svar, och formaterar frågorna med format DragspelsmenyH3.

17. Kontaktformulär / Contact us

 • Rubriken och formuläret hämtas automatiskt.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Formuläret skickar frågor till Infocenter. Formuläret kan även skickas till en utpekad kontaktperson. Rekommendationen är att alla kontaktformulär hanteras via Infocenter. Kontakta din fakultet för vad som gäller just det program du redigerar.
 • Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are hämtas från Selma och redigeras där. Så här redigeras kontaktuppgifter i Selma.

18. Puffyta (3-spalt) – Rekommenderad läsning / Recommended reading

 • Puffar till vidare läsning kan leda både till programmets egna, institutionens eller fakultetens gemensamma och centrala sidor.
 • Antalet puffar är obegränsat, men tänk på att fler än sex stycken puffar gör det svårnavigerat för läsaren.
 • Går att redigera och använda valfri rubrik.
 • Underrubrik H2 som syns i På sidan-menyn.
 • Kan lägga till eller ta bort puffar.
 • Puffar till sidor inom webben skapar du genom att dra in sidor från trädstrukturen. (går inte att dra in intervjusidor, där får du göra puffblock)
 • Puffar till sidor utanför webben skapar du med puffblock.

19. Relaterad information / Related Information – centralt blockpaket (3-spalt)

 • Blockpaketet är ett fördefinierat paketet med puffar.
 • Innehåller gemensam information från Umeå universitet.
 • Puffpaket har olika innehåll beroende på vilken sida de visas på. Det finns idag fyra olika paket – ett paket för program avanceradnivå, ett för program på grundnivå, ett för kurser samt ett paket för ämnessidor.
 • Olika innehåll på svenska och engelska sidor.
 • Puffarna i blocket redigeras centralt av Kommunikationsenheten.

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben

Skapa fördjupningssida

En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet.

 1. Logga in, välj CMS och sedan redigera. Nåla fast strukturträdet. Klicka dig fram till det aktuella programmet genom att markera dess namn.
 2. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida.
 3. I fältet Namn döper du sidan till vad den handlar om, exempelvis “Kurser inom programmet”, “Utlandsstudier” etc.
 4. Välj sidtypen Standardsida.
 5. För att börja redigera sidan klickar du på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet.
 6. Skriv din ingress, brödtext, lägg in relevant/a bild/er, video  som stärker sidans innehåll.
 7. Fyll i sidans puffinnehåll.

I redigeringsläget finns följande fält att jobba med:

Fliken Innehåll

 • Sammanfattning – sammanfattning av sidans innehåll, max 500 tecken.
 • Blockyta 1 – Används för att lägga till film, bild eller intervjuer etc. Men det ska vara relevant och viktigt, annars låter du denna yta vara tom.
 • Brödtext – Sidans innehåll.
 • Blockyta 2 – Yta för olika typer av block, till exempel vanliga frågor, standardblock.
 • Rubrik för puffyta – Valfri eller skriv Rekommenderad läsning.
 • Puffyta (3-spalt) – Yta för att lägga till puffar. Max sex stycken.

Fliken Puffinnehåll

 • Puffrubrik – Rubriken som syns i puffen under rubriken Rekommenderad läsning
 • Puffbild – Puffens bild.
 • Pufftext – Texten som syns i puffen. Max 140 tecken.

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

 1. För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1.
 2. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in Interjublocket Intervju teologprogrammet kandidat. Vänsterklicka på blocket utan att släppa. Dra sedan in blocket till programsidans Blockyta 1.
 3. Publicera när du är klar.

Kom ihåg: Puffbild behöver vara minst 300px x 300px. Bilden som ska användas i blocket ska vara kvadratisk, annars blir bilden oval när den visas

Skapa intervjublock för utbildningswebben

 1. Öppna trädstrukturen för block och media genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen.

  Block = block på webbsidan, Media = bilder och dokument
 2. Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att den blir markerad. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Nytt block.
 3. Döp blocket till exempelvis ”Intervju teologprogrammet kandidat” och välj sedan blocktypen Relaterade intervjuer i listan över valbara block genom att klicka på det. (Namnet på blocket syns inte utåt för besökaren utan är till för dig som redaktör.)
 4. Leta reda på aktuell intervju/intervjuer i vänstra strukturträdet. Vänsterklicka och håll fast (inte släppa) och dra sedan intervjusidan in i intervjublockets blockyta. När du ser att ramen runt fältet Blockyta har en heldragen grön linje kan du släppa sidan. Om du har fler intervjuer att dra in i blocket gör du samma sak igen.
 5. Publicera blocket när du är klar.

Skapa ny intervjusida på utbildningswebben

 1. Fäll ut sidstrukturträdet på vänster sida, fäst trädet med nålen.  Klicka dig fram till [Utbildningskatalog] och expandera med plustecknet.
 2. Klicka på plustecknet för att expandera Program och välj sedan den fakultet programmet tillhör.
 3. Markera [Intervjuer] genom att klicka på mappen. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken.
 4. Välj Ny sida.
 5. Döp sidan till namnet på intervjupersonen, för -och efternamn.
 6. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget.
 7. Skriv en rubrik för intervjun. Skriver du inget i detta fält visas sidans namn istället.
 8. Skriv en intresseväckande ingress.
 9. Skriv din brödtext i fältet [Main text].
 10. Markera frågorna (”underrubrikerna”) i fetstil – använd inte rubrik H2 eller H3 på intervjusidor.
 11. Längst ner på sidan finns det fält som i visningsläget visas på en grå färgplatta, fyll i dem.
 12. Fyll i namn, bostadsort, fritidsintressen mm.
 13. Fyll i citatet. Max 160 tecken. Citatet är den text som kommer att visas i intervjublocket på programsidan och fungera som en puff till intervjun.
 14. Fyll i Undertext till citatet. Detta är den text som blir länken in till intervjusidan från intervjupuffen på programsidan, exempel Läs intervjun med Jessica Karlsson.
 15. Välj tumnagelbild. Bilden måste vara kvadratisk och minst ha måtten 300X300 px. Om bilden inte är kvadratisk kommer den istället visas som en oval bild i intervjublocket på programsidan.
 16. Skriv en alt-text.
 17. Publicera sidan när du är klar.

För att visa intervjun på programsidan måste du skapa ett intervjublock och dra in det på programsidan.

Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Såhär gör du för att lägga till en extern medlem i ett forskningsprojekt eller forskargrupp (en person som inte är anställd vid, eller anknuten till, Umeå universitet).

De externa medlemmarna i ett projekt eller en grupp visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar.

 1. Börja med att skapa den nya personen
  1. Leta upp Externa personer i sidträdstrukturen inne i Episerver. Klicka längst ut till höger och välj Ny sida.
  2. Välj sidtypen Extern person och fyll i namn och e-postadress. Klicka på Skapa.
  3. Fyll i alla relevanta fält. Publicera sidan.
  4. Språkväxla till engelska (började du med att skapa den engelska versionen växlar du till svenska). Klicka på Webbplatser, välj English, klicka på Sidor.
   Om sidan inte syns i sidstrukturträdet:
   Klicka på kugghjulet längst ner i sidstrukturträdet, Visa endast innehåll på det valda språket ska inte vara förbockat.
  5. Klicka på Översätt och Skapa
  6. Fyll i alla relevanta fält.
  7. Publicera.
 2. Tagga sedan projektet eller gruppen med den nya personen
  1. Gå till det projekt eller den grupp där den aktuella personen medverkar.
  2. Under fliken Innehåll, skriv in personens e-postadress i fältet Externa medlemmar. Fältet är ett taggfält som plockar upp de personer som finns inlagda i mappen Externa personer (se punkt 1). Om du lägger in flera externa medlemmar visas de i samma ordningarna som taggarna står skrivna i taggfältet.
  3. Publicera sidan.
 3. Klart!

OBS! Se till att samtidigt tömma fältet Externa projekt-/grupp-medlemmar (äldre version) för att undvika dubbel information.

Enkel adress i Episerver

En enkel adress är smidig om du vill marknadsföra en lång webbadress i t.ex. tryckt material eller annan media där traditionell länkning på webben inte är möjlig. Med enkel adress kan du göra den långa webbadressen kortare vilket gör att besökaren enklare kan skriva in webbadressen i sin mobiltelefon, dator eller annan enhet.

Att tänka på innan du skapar den enkla adressen

Gör så här

 1. Gå till sidan som du behöver en kortare adress för.
 2. Klicka på ikonen Alla egenskaper så att du ser alternativen ovanför innehållet på sidan.
 3. Klicka i fältet Enkel adress och skriv in önskat ord. Använd endast gemener, även begynnelsebokstaven. Ej å ä ö.
 4. När du är klar klickar du på Publicera.

Om sidan finns på det andra språket behöver du även hantera den sidan enligt ovan.

Exempel

Den långa adressen till sidan som exemplet visar är,
https://www.umu.se/om-umea-universitet/nyheter-och-evenemang/akademiska-hogtider/

Efter att du angett en Enkel adress på sidan blir adressen följande,
https://www.umu.se/hogtider/

Ursprungsadressen (den långa) finns fortfarande kvar även fast du skapar en enkel adress.

 

Välkomstbrev FAQ

Vad som gäller kring välkomstbrev till nyantagna studenter finns på Medarbetarwebben. Där hittar du även malltexter på både engelska och svenska att utgå ifrån.

Här finns en övergripande guide för hur du skapar välkomstbrev i Episerver

 

Hur gör jag ett välkomstbrev?

Informationen till nyantagna är standardiserad och läggs in i och publiceras på webben genom publiceringsverktyget Episerver. Det formulär som ska användas är en förenklad variant av Episerver, och det krävs ingen utbildning för att lägga in i formuläret.

Vem har behörighet att skapa välkomstbrev?

Vem som ska arbeta i webbformuläret bestämmer varje institution själv. Behörigheten delas ut via det administrativa verktyget Personaladministration av institutionens katalogansvariga.

Vad ska välkomstbreven innehålla?

Välkomstbreven innehåller gemensamma delar som gäller för alla program och kurser vid Umeå universitet, som till exempel information om Umu-id och Umu-kort. Detta produceras centralt och behöver inte beskrivas av dig som arbetar på institution. För program- och kursspecifik information finns ett antal valbara fält.

Svenska malltexter och engelska malltexter att utgå ifrån om du vill ha inspiration.

När publiceras välkomstbrevet på webben?

När välkomstbrev publiceras på umu.se och hur länge de visas är kopplat till de olika antagningsomgångarna. Välkomstbrevet publiceras två dagar innan första antagningsbeskedet publiceras på Antagning.se respektive Universityadmissions.se. Det gäller för samtliga antagningsomgångar. Välkomstbrevet visas sedan fram till det att utbildningen startar samt i ytterligare 4 veckor för kurser och 5 för program, räknat från och med utbildningens startdatum.

Terminstider och datum för de olika antagningsomgångarna finns på medarbetarwebben Aurora.

Skapa/redigera andra utbildningars välkomstbrev som inte tillhör min institution?

Det går bra att hjälpa en kollega på en annan institution. Men tänk på att inte hantera andras material utan tillstånd. Alla redigeringar loggas och materialet säkerhetskopieras.

Hur skapa välkomstbrev programkurstillfällen?

Rena programkurser visas inte i sökfunktionen på umu.se/utbildning utan du behöver utgå från en egen lista med programkurser för att skapa välkomstbrev.

Programkurstillfället finns inte på webben

Om inte det aktuella programkurstillfället visas på webben kontrollera att:
– du söker i rätt lista för programkurstillfällen
– tillfället har aktuella terminer för de läsår som visas på umu.se
– tillfället i Selma är publicerat för webb. Ev uppdateringar i Selma visas på umu.se efter nästa inläsning morgonen därpå.

Välkomstbrev för utbytesstudenter?

Utbildningar för utbytesstudenter visas inte i sökfunktionen på utbildningswebben utan du behöver utgå du från sökfunktionen för utbytesstudenter.

Engelskt välkomstbrev med svenska rubriker?

Du har troligen utgått från fel språkversion när du skapade välkomstbrevet och behöver göra ett nytt. Utgå alltid från en svensk kurs- eller programsida när du vill skapa ett välkomstbrev på svenska, och från en engelsk kurs- eller programsida när du skapar ett välkomstbrev på engelska. För att kunna göra ett nytt välkomstbrev i rätt språkversion behöver du först kasta det brev som är fel. Då kommer alternativet Skapa/Kopiera befintligt att visas för kurstillfället igen. Om du behöver hjälp lägg ett ärende i Servicedesk så får du hjälp att slänga det felaktiga brevet, och kan börja om i rätt språkversion.

Välkomstbrevet syns inte på webben?

Om inte välkomstbrevet visas på webben kontrollera att:

– Du har ändrat i ett gammalt välkomstbrev från en tidigare termin istället för att göra ett nytt. Välkomstbreven är kopplade till varje enskilt kurstillfälle, för respektive termin och antagningsomgång. Till exempel kommer vårterminens välkomstbrev inte att automatiskt att visas för hösttermins tillfälle. Du behöver göra ett välkomstbrev för rätt termin, antingen genom att kopiera eller skapa nytt. Här beskrivs hur du skapar välkomstbreven i Episerver.

– Tillfället som finns för kursen endast ingår i ett program. Programstudenter ska logga in på studentwebben och hitta sin välkomstinformation där. Under Pågående kurser visas Kursplan och litteratur, Schema samt Välkomstbrev (förutsatt att är publicerat). Länken till välkomstbrevet leder studenten direkt till välkomstbrevet, dvs inte omväg via program/kurssidan på umu.se/utbildning.

Kan inte publicera engelskt välkomstbrev – felmeddelande

I dialogrutan står det med röd text:
The original language (sv) for this welcomeletterpage has not yet been published. The original language must be published before the welcomeletterpage can be published in other languages.

Felmeddelande i röd text
Felmeddelandet beror på att det för samma kurstillfälle finns ett svenskt välkomstbrev som inte är publicerat.  Troligen har det först skapats ett välkomstbrev på svenska för ett kurstillfälle (som inte publicerats) och sedan kommer man på att välkomstbrevet egentligen skulle vara på engelska och då skapat ett nytt engelskt välkomstbrev för samma tillfälle.

Två lösningar på det:

1. Publicera även det svenska välkomstbrevet
2. En webbredaktör tar bort båda välkomstbreven och så att du kan börja om

Redigera, ändra publicerat välkomstbrev

Du kan när som helst under terminen komplettera och redigera ett välkomstbrev. Klicka på välkomstbrevet på program- eller kurssidan, ändra och publicera om. Du behöver vara inloggad för att komma till redigeringsformuläret för det välkomstbrev du vill ändra.

Ta bort, radera välkomstbrev

När ett välkomstbrev är publicerat på webben och börjat gälla kan du som funktionsredaktör inte radera det. Behöver ett välkomstbrev tas bort INNAN det är publicerat på webb för studenterna, kan den som har rollen webbredaktör göra det i Episerver. Det går även bra att skicka  ett ärende till Servicedesk så får du hjälp.

Schema: Koppla schema från TimeEdit även för program?

Nej, koppling mellan TimeEdit och webben är skapad för kurstillfällen och rena programkurstillfällen. Inte för program.
För att lägga in ett schema före ett program på ett välkomstbrev behöver du klistra in länken manuellt.
Tips: Finns schemat till programmets första kurs i TimeEdit kan du kopiera schemalänken från studentwebben.

Läs mer om att publicera schema till webben.

Schema: Publicera välkomstbrev även om schemat INTE är publicerat till studentwebben?

Om kurstillfället finns i listan på studentwebben kan du publicera välkomstbrevet till webben, även om schemat inte är publicerat till studentwebben. Då får studenten istället textmeddelande: ”Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.” när hen klickar på schemalänken. Själva fältet för schemalänk i välkomstbrevet ska inte lämnas tom, utan ska ha länken som uppstår då VB:t skapades. När schemat publiceras kommer istället schemalänken att aktiveras. På så vis går det att göra klart välkomstbrev först och publicera schema vid ett senare tillfälle om du önskar.

För att schemat ska synas på studentwebben däremot, behöver det vara publicerat.

Schema: Byta till ett TimeEdit-schema i ett redan publicerat välkomstbrev?

Om välkomstbrevet redan är publicerat och ligger ute på webben, behöver du uppdatera länken manuellt. D.v.s du radera den schemalänk du tidigare angett, klistrar in TimeEdit-schemalänken som du hämtar från studentwebben och publicera om välkomstbrevet.